Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 81 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN   
Stručný popis: Předmět plnění je specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 této zadávací dokumentace: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu 2. práce pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Dobrovolnické centrum, z.s.
ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V CHEMNITZ – NĚMECKO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování, stravy plná penze (snídaně, obědy formou balíčku, který se předá vždy u snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh předpokládáme 8 klientů) zadavatele při zahraniční stáži a 1 zaměstnance (pro každý běh, ubytování) zadavatele v rámci projektu „FIT pro život“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000615. Zakázka bude realizována ve městě Chemnitz v Německu. Bližší informace k požadavkům zadavatele na předmět plnění viz bod č. 4 ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
SENIOR centrum Blansko – úklidové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v areálu a prostorách SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko, a to při jejich běžném provozu v rozsahu stanoveném objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a hygienickými normami. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Dobrovolnické centrum, z.s.
ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V CHEMNITZ – NĚMECKO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování, stravy plná penze (snídaně, obědy formou balíčku, který se předá vždy u snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh předpokládáme 8 klientů) zadavatele při zahraniční stáži a 1 zaměstnance (pro každý běh, ubytování) zadavatele v rámci projektu „FIT pro život“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000615. Zakázka bude realizována ve městě Chemnitz v Německu. Bližší informace k požadavkům zadavatele na předmět plnění viz bod č. 4 ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN v Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a úklidové a pomocné práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu. Bližší specifikace viz přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace a přílohy návrhu smlouvy. Předmět plnění bude realizován na těchto místech: • U Nemocnice 2 a 1, Praha 2 • K Interně 640, Praha 5 • Žitná 24, Praha 2 • Londýnská 15, Praha 2 • Apolinářská 4 a 18, Praha 2 • Šermířská 4, Praha 6 • Ke Karlovu 2, 6, 11 a 13, Praha 2 • Na Bojišti 1 a 3, Praha 2 • Albertov 4 a 7, Praha 2 • Kateřinská 30 a 32, Praha 2, • Viničná 9, Praha 2 • Karlovo nám. 32 a 36, Praha 2 • Neklanova 6, Praha 2 • Salmovská 13, Praha 2 • Klimentská 9, Praha 1 • U Nesypky 28, Praha 5 (prozatím není požadován úklid) • Studničkova 2, 4, 7, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) • U Nemocnice 5, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) • Salmovská 3 a 5, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) • Kateřinská 19, Praha 2 (prozatím neobsazeno) • Karlovo nám. 40, Praha 2 (prozatím není požadován úklid) Vzhledem k charakteru nemocničního provozu se specifikace v příloze č. 3 přílohy č. 4 této zadávací dokumentace - Návrhu smlouvy o dílo, tj. Specifikace prací provozních pracovníků může od aktuální skutečnosti lišit a bude přesně specifikována při přebírání prostor k výkonu činnosti. Mimořádný úklid a práce na objednávku budou prováděny na základě samostatných objednávek (úklid po malování, po haváriích, tepování koberců a sedaček a další vyspecifikované činnosti) a fakturován měsíčně na základě skutečně odvedených prací s využitím nabídkových jednotkových cen. 2. práce provozních pracovníků kuchyněk a pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS Tyto pomocné práce budou prováděny na základě samostatné objednávky a fakturovány měsíčně na základě skutečně odvedených prací s využitím nabídkových jednotkových cen. Ve všech zdravotnických objektech je nutnost přizpůsobit režim úklidu provozu nemocnice a jednotlivých pracovišť dle platných interních předpisů zadavatele, požadavků odd. nemocniční hygieny, vrchních a staničních sester a odpovědných pracovníků pracoviště. Bližší specifikace je v přílohách této zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo a jeho příloh, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Úklidové služby pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Zabezpečení pravidelných úklidových prací a služeb v budovách DOZP. Součástí poskytovaných služeb je rovněž dodávka čistících a dezinfekčních prostředků potřebných k úklidu a dodržování dezinfekčních plánů. Součástí služby není dodávka spotřebního a hygienického materiálu (toaletní papír, papírové ručníky, vůně do osvěžovačů vzduchu, sáčky do odpadkových košů,….) Dodavatel je povinen při realizaci předmětu veřejné zakázky postupovat v souladu s platnými dezinfekčními plány.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město Brno, Městská část Brno- Vinohrady
Úklid společných prostor bytových domů m.č. Brno - Vinohrady 2015   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je zajištění úklidových služeb spočívajících v úklidu společných prostor bytových domů ve srpávě městské části Brno - Vinohrady.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN v Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a úklidové a pomocné práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu. 2. práce provozních pracovníků kuchyněk a pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS Bližší specifikace je v přílohách této zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo a jeho příloh, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN v Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je: 1. pravidelný úklid, mimořádný úklid a úklidové a pomocné práce na objednávku, a to včetně dodávky dezinfekčních a čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu. 2. práce provozních pracovníků kuchyněk a pracovníků na pomocné práce v kuchyni OLVS Bližší specifikace je v přílohách této zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo a jeho příloh, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Technická správa komunikací hl. města Prahy
Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl.m. Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění je poskytování služeb pro zajištění správy a provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: kontrolu stavu majetku, organizaci dopravy, uzavírání smluv, kontrolu plnění smluvních závazků, informační službu, dispečerskou službu, úklidové práce (metení, mytí, ruční sběr odpadu, sekání a odvoz trávy, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály a úklid nebytových prostor), opravy a údržbu (sklenářské práce, zámečnické práce, instalatérské práce, elektrikářské práce, zednické práce, truhlářské práce, odstranění graffiti, deratizace, ostatní drobné práce, aktualizace informačních prvků označníku a výlep jízdních řádů).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl.m. Praze   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Poskytování služeb pro zajištění správy a provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: kontrolu stavu majetku, organizaci dopravy, uzavírání smluv, kontrolu plnění smluvních závazků, informační službu, dispečerskou službu, úklidové práce (metení, mytí, ruční sběr odpadu, sekání a odvoz trávy, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály a úklid nebytových prostor), opravy a údržbu (sklenářské práce, zámečnické práce, instalatérské práce, elektrikářské práce, zednické práce, truhlářské práce, odstranění graffiti, deratizace, ostatní drobné práce, aktualizace informačních prvků označníku a výlep jízdních řádů). Blíže v ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úklidové a pomocné práce na klinikách a pracovištích VFN Praha   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Státní zdravotní ústav
Provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné dezinfekce, Opakované VŘ   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb, včetně ochranné dezinfekce a separace odpadů, v objektech SZÚ v Praze.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl.m. Praze   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město České Budějovice
Dodávka úklidových služeb v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Prostory Kanceláře včetně zařízení Chodby Dvorky Vstupní prostory včetně vrátnice Schodiště včetně zábradlí Sociální zařízení včetně WC pro veřejnost Výtahy (kabina výtahu včetně dveří) Balkony Kuchyňky Úklid archivů a zasedacích místností Čištění oken, dveří a skleněných ploch Úklid chodníků Další práce dle požadavku objednatele Zajištění denního úklidu v pracovní době magistrátu města v rozsahu: Jeronýmova č. 1 3 hodin/denně Kněžská č. 19 4 hodin/ denně Zajištění sezonního úklidu – sněhová pohotovost Od 1.11 do 31.3 zajištění odklízení sněhu z chodníku před domy včetně posypového materiálu Běžný úklid bude prováděn v pracovní dny po pracovní době magistrátu s ukončením nejpozději do 20:00 hodin.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie