Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 417 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČE
Audit účetní závěrky, výroční zprávy a sestavení daňového přiznání k DPPO státní příspěvkové organizace ŘSD ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění auditu ročních účetních závěrek, auditu výročních zpráv, sestavení daňového přiznání k DPPO a související poradenství
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Český metrologický institut
Rámcová smlouva na operativní leasing vozidel - 2   
Stručný popis: Předmětem VZ je uzavření 2 leté Rámcové smlouvy a následných Doplňkových smluv na poskytování služeb Operativního leasingu vozidel s jedním dodavatelem
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Finančné služby
Pardubický kraj
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Pardubický kraj
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace auditů kvality v příspěvkových organizacích Pardubického kraje zapojených do procesu transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb   
Stručný popis: (1)Provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. (2)Provedení auditu výročních zpráv zadavatele za období 2018-2021 s vypracováním zprávy auditora v českém jazyce. (3)Poradenská a konzultační činnost některých neauditorských služeb v českém jazyce v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to podle potřeb zadavatele v rozsahu maximálně 100 hodin měsíčně po dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Jihočeské nemocnice, a.s.
Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 1-12/2018 a následující, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Tábor, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s. a Jihočeské nemocnice, a.s.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Poskytování auditních služeb ESI fondů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb při zajišťování výkonů auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy - fondy ESI) - Podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánů v přírodě nedostatku personálních zdrojů Auditního orgánu pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv. - Hlavními výstupy v této oblasti budou podklady pro vypracování zpráv o provedených auditech, případně přímo zprávy o provedených auditech. - Provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací. -Hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Technické služby Zlín, s.r.o.
Revize elektrických zařízení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění revizí elektrických zařízení a poskytování služeb v oblasti elektrické energie za účelem optimalizace nákladů na elektrickou energii. Předmět veřejné zakázky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách, zejména pak v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Institut klinické a experimentální medicíny
Poskytování služeb auditora na roky 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb ověření účetní závěrky zadavatele (včetně vyhotovení a předání zprávy auditora), a to v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy Komory auditorů České republiky a auditorskými standardy za účetní období 2017 - 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Institut klinické a experimentální medicíny
Poskytování služeb auditora na roky 2017-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb ověření účetní závěrky zadavatele (včetně vyhotovení a předání zprávy auditora), a to v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy Komory auditorů České republiky a auditorskými standardy za účetní období 2017 - 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Poskytování finanční služby operativního leasingu   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování finanční služby operativního leasingu pro „manažerská“ vozidla, „referentská“ vozidla, „přidělená“ vozidla a „provozní“ vozidla kategorie SUV pro zadavatele. Na tato vozidla bude postupně poskytována služba Full Service leasingu (operativní leasing).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Finančné služby
Léčebné lázně Lázně Kynžvart
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je: 1. Vedení účetnictví Léčebných lázní Lázně Kynžvart (1. část veřejné zakázky) 2. Vedení a zpracování mzdové agendy Léčebných lázní Lázně Kynžvart (2. část veřejné zakázky).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Technické služby Zlín, s.r.o.
Prohlídky řadičů a servis SSZ, revize elektrických zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: Část 1 – provádění pravidelných profylaktických prohlídek řadičů světelných signalizačních zařízení typu CROSS RS na křižovatkách a přechodech pro chodce ve Zlíně a provádění mimozáručního servisu a oprav světelných signalizačních zařízení. Část 2 – provádění revizí elektrických zařízení, poskytování služeb v oblasti elektrické energie za účelem optimalizace nákladů na elektrickou energii. Předmět veřejné zakázky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách, zejména pak v přílohách č. 1 a 2 zadávacích podmínek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby provedení statutárního auditu auditorskou společností u VoZP ČR za roky 2017 - 2020, podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky a návrhu Výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, 1 1. 2018 do 31. 12. 2018, 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
Výběr dodavatele co-sourcingových auditorských služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činností auditora kybernetické bezpečnosti v rozsahu zavedeného systému řízení informací (dále jen „ISMS“). Rozsah a hranice ISMS zahrnují dva významné systémy MZV (ePasy a EVC2) dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., i všechny neutajované informační systémy MZV, které jsou specifikované v registru aktiv v neklasifikovaných sítích MZV. Jednotlivá opatření kybernetické bezpečnosti budou na tyto systémy uplatněna postupně, v návaznosti na rozhodnutí Výboru kybernetické bezpečnosti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie