Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 315 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český rozhlas
Dalet - údržba vysílacích systémů   
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou služby a HW a SW podpora provozu regionálních systémů Dalet 5.1 a centrálního systému DaletPlus Radio Suite používaného zadavatelem – Českým rozhlasem – na dobu určitou 1. 5. 2012 – 30.12.2014.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Český rozhlas
Dalet - údržba vysílacích systémů   
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou služby a HW a SW podpora provozu regionálních systémů Dalet 5.1 a centrálního systému DaletPlus Radio Suite používaného zadavatelem - Českým rozhlasem - na dobu určitou 1.5.2012 - 30.12.2014.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Český rozhlas
Dalet - údržba vysílacích systémů   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na nákup mobilních telefonů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Český rozhlas
Dalet - údržba vysílacích systémů   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacích systémů Dalet.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
ČESKÝ ROZHLAS
Dalet - údržba vysílacích systémů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacího systému Dalet, který Český rozhlas využívá k zajištění svého vysílání na všech svých okruzích. Údržbou je rozuměna kompletní a komplexní podpora technologických vrstev centrální infrastruktury nacházející se pod úrovní systému Dalet a s nimi spojených služeb. Především se tedy jedná o vrstvy serverů, diskových polí, SAN a LAN, virtualizační vrstvu, vrstvu zálohování a monitorování a administrátorskou vrstvu. Předmětem plnění podpory jsou komplexní servisní služby spojené s provozem hardware a software, které v případě problému řeší nápravu problému komplexně a bez ohledu na jeho příčinu, ať hardwarovou či softwarovou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Český rozhlas
Dalet – údržba vysílacích systémů   
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou služby a HW a SW podpora provozu regionálních systémů Dalet 5.1 a centrálního systému DaletPlus Radio Suite používaného zadavatelem – Českým rozhlasem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Česká republika – Ministerstvo obrany
Defektace učebny CBT pro tank T-72M4CZ   
Defektace učebny CBT pro tank T-72M4CZ
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Česká republika – Ministerstvo obrany
DLS-servis a oprava dataprojektorů   
DLS-servis a oprava dataprojektorů
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
statutární město Olomouc
Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
statutární město Olomouc
Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) (1) Předmětem veřejné zakázky je nájem 14 ks multifunkčních zařízení specifikovaných v příloze č. 2 nájemní smlouvy Seznam požadovaných multifunkčních zařízení – specifikace (dále jen „MZ“). Předmětem nájmu je jejich dodávka na jednotlivá pracoviště zadavatele, umístění, instalace a uvedení do provozu, zajištění jejich plného a nepřetržitého provozu včetně kompletního servisu, monitorování stavu jednotlivých MZ, účtování tisků a zajištění souvisejících dodávek HW a služeb SW včetně všech potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je také zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele se zaměřením zejména na běžné užívání a provoz MZ a odstranění uvízlého papíru a obdobné stavy MZ. (2) Pronajata budou MZ nová a nepoužitá, jejichž plná funkčnost bude zajištěna minimálně po dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu. (3) Délka pronájmu bude 60 měsíců. (4) Servis MZ zahrnuje kompletní údržbu, servis a opravy MZ včetně výměny náhradních dílů, spotřebního materiálu a dalších činností a dodávek tak, aby byly jednotlivé MZ nepřetržitě funkční (dále jen „servis“) s výjimkou dodávky xerografického papíru. Součástí servisu je i výměna toneru v MZ. (5) Servis zajišťuje pronajímatel na své náklady. Servis zahrnuje zejména nikoliv však pouze veškerou práci techniků, náklady na dopravu, na pořízení a výměnu vadných a spotřebovaných dílů, jakož i náklady na dovoz, umístění a instalaci případného náhradního MZ. Blíže viz návrh nájemní smlouvy. (6) Podmínky nájmu: - 60 konstantních měsíčních splátek za nájem multifunkčních zařízení. V nájemném bude zahrnut servis a pojištění MZ (nájemné může být navýšeno pouze v souladu s inflační doložkou uvedenou v návrhu nájemní smlouvy); - 60 proměnlivých měsíčních plateb, které závisí na uskutečněném počtu: - černobílých kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - černobílých kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; MZ po uplynutí 60 měsíců budu vráceny dodavateli MZ. Poznámka: Platba za černobílou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku černobílé kopii/tisku formátu A4; Platba za barevnou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku barevné kopii/tisku formátu A4;
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
statutární město Olomouc
Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) (1) Předmětem veřejné zakázky je nájem 14 ks multifunkčních zařízení specifikovaných v příloze č. 2 nájemní smlouvy Seznam požadovaných multifunkčních zařízení – specifikace (dále jen „MZ“). Předmětem nájmu je jejich dodávka na jednotlivá pracoviště zadavatele, umístění, instalace a uvedení do provozu, zajištění jejich plného a nepřetržitého provozu včetně kompletního servisu, monitorování stavu jednotlivých MZ, účtování tisků a zajištění souvisejících dodávek HW a služeb SW včetně všech potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je také zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele se zaměřením zejména na běžné užívání a provoz MZ, odstranění uvízlého papíru a obdobné stavy MZ, výměnu tonerů. (2) Pronajata budou MZ, jejichž plná funkčnost bude zajištěna minimálně po dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu. (3) Délka pronájmu bude 60 měsíců. (4) Servis MZ zahrnuje kompletní údržbu, servis a opravy MZ včetně dodávky a výměny náhradních dílů, spotřebního materiálu a dalších činností a dodávek tak, aby byly jednotlivé MZ nepřetržitě funkční (dále jen „servis“) s výjimkou dodávky xerografického papíru. Součástí servisu není výměna toneru v MZ. (5) Servis zajišťuje pronajímatel na své náklady. Servis zahrnuje zejména nikoliv však pouze veškerou práci techniků, náklady na dopravu, na pořízení a výměnu vadných a spotřebovaných dílů a materiálů (s výjimkou xerografického papíru), jakož i náklady na dovoz, umístění a instalaci případného náhradního MZ. Blíže viz návrh nájemní smlouvy. Pronajímatel (uchazeč) zajistí na své náklady u nájemce dostatečnou zásobu tonerů k jednotlivým MZ tak, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz. (6) Podmínky nájmu: - 60 konstantních měsíčních splátek za nájem multifunkčních zařízení. V nájemném bude zahrnut servis a pojištění MZ (nájemné může být navýšeno pouze v souladu s inflační doložkou uvedenou v návrhu nájemní smlouvy); - 60 proměnlivých měsíčních plateb, které závisí na uskutečněném počtu: - černobílých kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - černobílých kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; MZ po uplynutí 60 měsíců budou vrácena dodavateli MZ. Poznámka: Platba za černobílou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku černobílé kopii/tisku formátu A4; Platba za barevnou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku barevné kopii/tisku formátu A4;
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
statutární město Olomouc
Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) (1) Předmětem veřejné zakázky je nájem 14 ks multifunkčních zařízení specifikovaných v příloze č. 2 nájemní smlouvy Seznam požadovaných multifunkčních zařízení – specifikace (dále jen „MZ“). Předmětem nájmu je jejich dodávka na jednotlivá pracoviště zadavatele, umístění, instalace a uvedení do provozu, zajištění jejich plného a nepřetržitého provozu včetně kompletního servisu, monitorování stavu jednotlivých MZ, účtování tisků a zajištění souvisejících dodávek HW a služeb SW včetně všech potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je také zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele se zaměřením zejména na běžné užívání a provoz MZ, odstranění uvízlého papíru a obdobné stavy MZ, výměnu tonerů. (2) Pronajata budou MZ, jejichž plná funkčnost bude zajištěna minimálně po dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu. (3) Délka pronájmu bude 60 měsíců. (4) Servis MZ zahrnuje kompletní údržbu, servis a opravy MZ včetně dodávky a výměny náhradních dílů, spotřebního materiálu a dalších činností a dodávek tak, aby byly jednotlivé MZ nepřetržitě funkční (dále jen „servis“) s výjimkou dodávky xerografického papíru. Součástí servisu není výměna toneru v MZ. (5) Servis zajišťuje pronajímatel na své náklady. Servis zahrnuje zejména nikoliv však pouze veškerou práci techniků, náklady na dopravu, na pořízení a výměnu vadných a spotřebovaných dílů a materiálů (s výjimkou xerografického papíru), jakož i náklady na dovoz, umístění a instalaci případného náhradního MZ. Blíže viz návrh nájemní smlouvy. Pronajímatel (uchazeč) zajistí na své náklady u nájemce dostatečnou zásobu tonerů k jednotlivým MZ tak, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz. (6) Podmínky nájmu: - 60 konstantních měsíčních splátek za nájem multifunkčních zařízení. V nájemném bude zahrnut servis a pojištění MZ (nájemné může být navýšeno pouze v souladu s inflační doložkou uvedenou v návrhu nájemní smlouvy); - 60 proměnlivých měsíčních plateb, které závisí na uskutečněném počtu: - černobílých kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - černobílých kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; MZ po uplynutí 60 měsíců budou vrácena dodavateli MZ. Poznámka: Platba za černobílou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku černobílé kopii/tisku formátu A4; Platba za barevnou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku barevné kopii/tisku formátu A4;
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Statutární město Olomouc
Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh (1) Předmětem veřejné zakázky je nájem 14 ks multifunkčních zařízení specifikovaných v příloze č. 2 nájemní smlouvy Seznam požadovaných multifunkčních zařízení – specifikace (dále jen „MZ“). Předmětem nájmu je jejich dodávka na jednotlivá pracoviště zadavatele, umístění, instalace a uvedení do provozu, zajištění jejich plného a nepřetržitého provozu včetně kompletního servisu, monitorování stavu jednotlivých MZ, účtování tisků a zajištění souvisejících dodávek HW a služeb SW včetně všech potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je také zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele se zaměřením zejména na běžné užívání a provoz MZ, odstranění uvízlého papíru a obdobné stavy MZ, výměnu tonerů. (2) Pronajata budou MZ, jejichž plná funkčnost bude zajištěna minimálně po dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu. (3) Délka pronájmu bude 60 měsíců. (4) Servis MZ zahrnuje kompletní údržbu, servis a opravy MZ včetně dodávky a výměny náhradních dílů, spotřebního materiálu a dalších činností a dodávek tak, aby byly jednotlivé MZ nepřetržitě funkční (dále jen „servis“) s výjimkou dodávky xerografického papíru. Součástí servisu není výměna toneru v MZ. (5) Servis zajišťuje pronajímatel na své náklady. Servis zahrnuje zejména nikoliv však pouze veškerou práci techniků, náklady na dopravu, na pořízení a výměnu vadných a spotřebovaných dílů a materiálů (s výjimkou xerografického papíru), jakož i náklady na dovoz, umístění a instalaci případného náhradního MZ. Blíže viz návrh nájemní smlouvy. Pronajímatel (uchazeč) zajistí na své náklady u nájemce dostatečnou zásobu tonerů k jednotlivým MZ tak, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz. (6) Podmínky nájmu: - 60 konstantních měsíčních splátek za nájem multifunkčních zařízení. V nájemném bude zahrnut servis a pojištění MZ (nájemné může být navýšeno pouze v souladu s inflační doložkou uvedenou v návrhu nájemní smlouvy); - 60 proměnlivých měsíčních plateb, které závisí na uskutečněném počtu: - černobílých kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - černobílých kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A4 na jednotlivých MZ; - barevných kopií/tisků formátu A3 na jednotlivých MZ; MZ po uplynutí 60 měsíců budou vrácena dodavateli MZ. Poznámka: Platba za černobílou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku černobílé kopii/tisku formátu A4; Platba za barevnou kopii/tisk formátu A3 je rovna dvojnásobku barevné kopii/tisku formátu A4;
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
MINISTERSTVO FINANCÍ
Dodávka aplikačních serverů s architekturou SPARC pro Ministerstvo financí   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Dodávka 2 ks serverů SPARC, kód NIPEZ 488250000-7.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Statutární město Brno, Městská policie Brno
Dodávka komplexních tiskových, kopírovacích systémů a služeb   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Dodávka komplexních tiskových, kopírovacích systémů a služeb.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie