Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 541 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Krkonošského národního parku
Chemické analýzy vod a půd   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení chemických analýz vod a půd v rámci projektu „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvale přítomné imisní zátěže – Monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy“ v Krkonošském národním parku v letech 2019 až 2023.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA   
Stručný popis: edná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. e) ZPVV. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMVCR701 s názvem „Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější uchazeč nebo uchazeči budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV. Pokračování viz VI.3) Další informace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů. Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod. Řeší i potřebu budování zahrabovišť a tím riziko ohrožení životního prostředí látkami vznikajícími při rozkladu kadáverů v půdě. Spalovny jsou vybaveny sekundární spalovací komorou. Spaliny jsou tudíž bez přítomnosti pevných látek, bezbarvé a bez zápachu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
Services for PacBio sequencing and related library preparation   
Stručný popis: FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu DNA, výběr velikosti (10-35 kb) a opravu poškození DNA - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, jeden konec, 1-60 kb, 250- 300 tisíc čte na buňku SMRT. Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation   
Stručný popis: FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu pro přípravu DNA, MiSeq pro sekvenci bakteriálního / plísňového genomu; sekvence metagenomu, Příprava knihovny Nextera Mate Pair, HiSeq4000 pro sekvenci genomu. Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. e) ZPVV. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMVCR701 s názvem „Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější uchazeč nebo uchazeči budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV. Pokračování viz VI.3) Další informace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Povodí Moravy, s.p.
DYJE 2020/THAYA 2020 - aktivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovních balíčků T2 a T3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je radiová telemetrie (monitoring) ryb v letech 2018-2019, konkrétně pak dodávka vysílaček kompatibilních s přijímacím zařízením společnosti Lotek Wireless Inc., kterým se monitoring fyzicky realizuje.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
HPH, spol. s. r.o.
Nákup materiálů v rámci projektu „Nové postupy a technologie výroby celokompozitových letadel“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálů pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj technologie výroby forem a přípravků pro stavbu prototypu celokompozitového větroně v rámci realizace projektu „Nové postupy a technologie výroby celokompozitových letadel“ . Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010354
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Sintex, a.s., Večerník s.r.o.
SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřování tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti; VEČERNÍK – Výzkum, v   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřování tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
HPH, spol. s. r.o.
Nákup materiálů v rámci projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálů pro stavbu prototypu celokompozitového větroně, forem a přípravků v rámci realizace projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“ Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004574 Projekt řeší oblast průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje aplikace vysoko-modulárních vláken vhodných pro vysoce zatížené tenkostěnné konstrukce, které budou mít širší využití v leteckém, ale i automobilovém průmyslu. Cílem projektu je vyvinout postupy výroby a aplikovat je na konkrétní leteckou konstrukci. Vybrány byly štíhlé konstrukce křídel o rozpětí 18 až 21 m, které v ČR nebyly doposud řešeny a také přenos informací a znalostí ze zahraničí jsou minimální.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
ZAJIŠTĚNÍ STUDIÍ PRO PROJEKT HAIE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení níže uvedených typů analýz.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
AMS measurement of 14C graphites   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current Contracting Authority’s needs resulting from the execution of the project. The Services are required to be performed using the technical equipment listed in Art. 6.6.1 of the Tender Documentation and shall comply with the parameters listed in Article 2.2.1 thereof which simultaneously represent the minimum technical conditions for the required performance. For details please see the Tender Documentation. The Public Contract is to be concluded by the Consortium of Contracting Authorities of Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. and Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká republika-Ministerstvo vnitra
Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS   
Stručný popis: využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností IZS na základě identifikace zahraničních zkušeností a ekonomické racionality s cílem navržení právního rámce a metodických opatření pro využití potenciálu civilního sektoru.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie