Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 881 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
"FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
"FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
"FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a veškeré další související poradenské služby (dále také „dotační poradenství“).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
"Knihovna chemických sloučenin II"   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem veřejné zakázky je dodávka knihovny chemických sloučenin pro vysokokapacitní testování biologické aktivity v rozsahu 45 000 unikátních sloučenin. Součástí předmětu veřejné zakázky je pořízení knihovny 45 000 unikátních chemických sloučenin v objemu 500 μl roztoku a koncentraci 0,01 mol/dm3 každé sloučeniny, která má sloužit pro výzkumné účely zadavatele. Knihovna chemických sloučenin představuje sbírku chemických látek, které svými vlastnostmi splňují podmínky pro činnost pracoviště využívající přístupy založené na testování s vysokou propustností (high throughput screening – HTS).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
"Knihovna chemických sloučenin"   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem veřejné zakázky je dodávka knihovny chemických sloučenin pro vysokokapacitní testování biologické aktivity v rozsahu 45 000 sloučenin. Součástí předmětu veřejné zakázky je pořízení knihovny 45 000 chemických sloučenin v objemu 500 μl roztoku a koncentraci 0,01 mol/dm3 každé sloučeniny, která má sloužit pro výzkumné účely zadavatele. Knihovna chemických sloučenin představuje sbírku chemických látek, které svými vlastnostmi splňují podmínky pro činnost pracoviště využívající přístupy založené na testování s vysokou propustností (high throughput screening – HTS).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ÚJV Řež, a. s.
"Ozařování Ra-226 v jaderném reaktoru"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění této zakázky je ozařování radionuklidu Ra-226 v jaderném reaktoru. Ozařovací služby jsou poptávány za účelem řešení projektu s názvem: „Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227“ spolufinancovaného z veřejných prostředků Technologickou agenturou ČR. Projekt si klade za cíl výzkum a vývoj technologií pro přepracování, recyklaci a hospodárné využití historických zásob zářičů obsahujících Ra-226, jejich zhodnocení ozářením Ra-226 v jaderném reaktoru a výrobou radionuklidů s lepšími užitými fyzikálně-chemickými vlastnostmi včetně ověření kvality těchto produktů pro finální použití a aplikace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
"Speciální měřicí zařízení pro určování struktury a tloušťky nehomogenních materiálů".   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je návrh, experimentální vývoj a realizace funkčního vzorku speciálního měřicího zařízení, umožňujícího zjištění materiálové struktury a tloušťky nehomogenních materiálů. Požadovanou a zároveň limitující podmínkou je absence možnosti definované odrazové plochy a dodržení přesně určených omezujících kritérií, v podobě požadavků na vlastní provedení zařízení, jeho mobilitu, vliv na okolí při používání a měřicí podmínky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Technická univerzita v Liberci
014_MK_Provedení histologického hodnocení vzorků z in-vivo testů pro projekt pre-seed   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) HISTOLOGIE VZORKŮ Z IN-VIVO TESTOVÁNÍ Předmětem veřejné zakázky je histologické hodnocení vzorků odebraných po in-vivo testování nanovlákenných materiálů. Těmito materiály jsou: nanovlákenné cévní náhrady, scaffoldy s přesně definovanou strukturou, náhrady hyalinní chrupavky, náhrady kostní tkáně.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Technická univerzita v Liberci
077_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Technická univerzita v Liberci
121_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nano-vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je testování připravených materiálů in vivo. Těmito materiály jsou: nano-vlákenné cévní náhrady, scaffoldy s přesně definovanou strukturou, náhrady hyalinní chrupavky, ná-hrady kostní tkáně. Zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí. Část 1: Testování in vivo – nanovlákenné cévní náhrady (model kardiovaskulárního onemocnění - bypass) Část 2: Testování in vivo – scaffoldy s přesně definovanou strukturou, náhrady hyalinní chru-pavky, náhrady kostní tkáně
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Technická univerzita v Liberci
121_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nano-vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem veřejné zakázky je testování připravených materiálů in vivo. Těmito materiály jsou: nano-vlákenné cévní náhrady, scaffoldy s přesně definovanou strukturou, náhrady hyalinní chrupavky, ná-hrady kostní tkáně. Zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí. Část 1: Testování in vivo – nanovlákenné cévní náhrady (model kardiovaskulárního onemocnění - bypass) Část 2: Testování in vivo – scaffoldy s přesně definovanou strukturou, náhrady hyalinní chru-pavky, náhrady kostní tkáně
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Aktuální kybernetické hrozby v České republice a jejich eliminace   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je identifikace kybernetických hrozeb a typů kybernetických útoků relevantních pro ČR. Popis možných následků některých reálných kybernetických útoků a popis možných opatření, metod a nástrojů pro boj s nejzávažnějšími formami kybernetických útoků. Návrh systémových opatření k eliminaci (jak na straně státu, tak u soukromého sektoru). Motivace a cíle útočníků v kybernetickém prostoru se zaměřením na útoky proti komunikačním a informačním systémům státu a prvkům jeho kritické infrastruktury (kritická informační infrastruktura - komunikační a informační infrastruktura, kterou k zajištění služeb využívají významné informační systémy státu a prvky kritické infrastruktury státu), technické a personální možnosti potenciálních útočníků. Návrh systému sdílení informací, na národní i mezinárodní úrovni, a začlenění subjektů odpovědných za boj proti kybernetickým hrozbám, kybernetickému terorismu a kybernetické kriminalitě do tohoto systému na základě existujících, nebo nově definovaných kompetencí (Národní centrum kybernetické bezpečnosti).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Aktuální kybernetické hrozby v České republice a jejich eliminace.   
Předmětem veřejné zakázky je identifikace kybernetických hrozeb a typů kybernetických útoků relevantních pro ČR. Popis možných následků některých reálných kybernetických útoků a popis možných opatření, metod a nástrojů pro boj s nejzávažnějšími formami kybernetických útoků. Návrh systémových opatření k eliminaci (jak na straně státu,tak u soukromého sektoru). Motivace a cíle útočníků v kybernetickém prostoru se zaměřením na útoky proti komunikačním a informačním systémům státu a prvkům jeho kritické infrastruktury (kritická informační infrastruktura - komunikační a informační infrastruktura, kterou k zajištění služeb využívají významné informační systémy státu a prvky kritické infrastruktury státu), technické a personální možnosti potenciálních útočníků. Návrh systému sdílení informací, na národní i mezinárodní úrovni, a začlenění subjektů odpovědných za boj proti kybernetickým hrozbám, kybernetickému terorismu a kybernetické kriminalitě do tohoto systému na základě existujících, nebo nově definovaných kompetencí (Národní centrum kybernetické bezpečnosti).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
ALO CZ - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Předmětem VZ je vytvoření operačního a systémového návrhu na architekturu a následně vývoj a výroba prototypu místa koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení (ALO CZ ), včetně navazujících prvků vzdušných a pozemních sil, a to s ohledem na architekturu definovanou aliančním programem ACCS LOC1 a architekturu OTS VŘ PozS (operačně – taktické systémy velení a řízení pozemních sil) pro zajištění situačního vědomí a informační nadvlády na bojišti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Fond dalšího vzdělávání
Alternativní způsoby a změny ve financování péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Cílem zadávacího řízení je najít dodavatele studie, která prověří, zda se současné pojetí vyplácení příspěvku na péči osvědčilo a není třeba hledat jinou metodu pro financování této péče. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na péči jiné fyzické osoby - §§ 7, 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Studie bude pracovat s více variantami řešení. Předpokládá se, že studie zváží i zkušenosti v zahraničí (např. Německo). Koncept se bude zabývat možností řešit financování sociálních služeb např. pojištěním dlouhodobé péče vytvořením systému financování formou povinného zdravotního pojištění, případně možností uzavřít soukromé/smluvní pojištění/spoření. V rámci studie bude nutné vytvořit matematický pojistný model, aby bylo zjevné, kolik lidí se musí podílet (zapojit), aby byl model reálný. Zpracovatel na základě demografické prognózy nárůstu osob, které budou pomoc potřebovat, a s ohledem na rostoucí tendenci rozpadu tradičních rodin (nelze počítat s nárůstem pečujících osob) vytvoří projekci osob, které budou v budoucnu pomoc potřebovat (ať již institucionální nebo péči blízké osoby s využitím terénních či ambulantních služeb) a definuje dopady do rozpočtu, které tento nárůst osob závislých na jiné fyzické osobě bude mít. Vzhledem k náročnosti veřejné zakázky bude nutné, aby se na zakázce podíleli odborníci - experti z oblasti veřejných financí.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie