Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 899 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Ministerstvo vnitra
„Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků“.   
Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy v oblasti civilního letectví, zpracování návrhu legislativní úpravy k provozu těchto státních bezpilotních prostředků (státních UAV) ve vzdušném prostoru ČR. Stanovení podmínek provozu a obsluhy těchto letadel včetně stanovení obsahu nezbytného vzdělávání obsluhy (profil absolventa kurzu) ve spolupráci s Úřadem civilního letectví a složkami IZS. Zpracování návrhu legislativní úpravy provozu těchto bezpilotních prostředků ve vzdušném prostoru Evropské unie. Zadavatel případné odpovědi na dotazy či doplnění, úpravy a změny ve veřejné zakázce zveřejní na všech místech, kde bude zveřejněna zadávací dokumentace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika-Ministerstvo vnitra
„Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků“.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy v oblasti civilního letectví, zpracování návrhu legislativní úpravy k provozu těchto státních bezpilotních prostředků (státních UAV) ve vzdušném prostoru ČR. Stanovení podmínek provozu a obsluhy těchto letadel včetně stanovení obsahu nezbytného vzdělávání obsluhy (profil absolventa kurzu) ve spolupráci s Úřadem civilního letectví a složkami IZS. Zpracování návrhu legislativní úpravy provozu těchto bezpilotních prostředků ve vzdušném prostoru Evropské unie
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
DOS - TRADING spol. s. r.o.
„Vývoj koncepce DORC a APC-ORC zařízení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v režimu zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Vývoj koncepce DORC a APC-ORC zařízení“. Předmět zakázky obsahuje níže uvedené okruhy, které jsou blíže specifikovány v Příleze č. 1 Výzvy k podání nabídek. a) Modelové výpočty tepelných cyklů a expertíza v oblasti pracovních látek tepelných cyklů a jejich směsí. b) Volba koncepce a parametrů pro zařízení na využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii. c) Volba koncepce systému měření a regulace zařízení na využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR“.   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR“.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je vývoj a testování zařízení, které bude schopné eliminovat bezpečnostní rizika vyplývající z provozu bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL. Toto technické zařízení bude schopné zajistit širokospektrální skenování systému řízení provozu rizikových technických zařízení, jejich převzetí v pásmech ovládání a jejich odklonění do prostor, kde jsou minimalizována rizika ohrožení zájmů chráněných zákonem. Zařízení dále umožní narušení rizikových kmitočtových pásem řízení stanoveného prostoru k zajištění bezpečnosti obyvatelstva, a to jak v podobě statického zařízení, tak v podobě mobilního prostředku. Cílem této veřejné zakázky je uzavřít mezi zadavatelem Ministerstva vnitra a vybraným uchazečem smlouvu o poskytnutí účelové podpory. Je-li příjemcem účelové podpory na grantový nebo programový projekt, popřípadě dalším účastníkem projektu, kterému má být poskytnuta podpora, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí podpory podle rozpočtových pravidel. O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí. Pro náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory se přiměřeně použijí ustanovení o náležitostech smlouvy o poskytnutí podpory.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR“.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je vývoj a testování zařízení, které bude schopné eliminovat bezpečnostní rizika vyplývající z provozu bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL. Toto technické zařízení bude schopné zajistit širokospektrální skenování systému řízení provozu rizikových technických zařízení, jejich převzetí v pásmech ovládání a jejich odklonění do prostor, kde jsou minimalizována rizika ohrožení zájmů chráněných zákonem. Zařízení dále umožní narušení rizikových kmitočtových pásem řízení stanoveného prostoru k zajištění bezpečnosti obyvatelstva, a to jak v podobě statického zařízení, tak v podobě mobilního prostředku. Cílem této veřejné zakázky je uzavřít mezi zadavatelem Ministerstva vnitra a vybraným uchazečem smlouvu o poskytnutí účelové podpory. Je-li příjemcem účelové podpory na grantový nebo programový projekt, popřípadě dalším účastníkem projektu, kterému má být poskytnuta podpora, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí podpory podle rozpočtových pravidel. O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí. Pro náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory se přiměřeně použijí ustanovení o náležitostech smlouvy o poskytnutí podpory.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vývoj a testování zařízení, které bude schopné elimi-novat bezpečnostní rizika vyplývající z provozu bezpilotních prostředků nepodléhají-cích registraci UCL. Toto technické zařízení bude schopné zajistit širokospektrální skenování systému řízení provozu rizikových technických zařízení, jejich převzetí v pásmech ovládání a jejich odklonění do prostor, kde jsou minimalizována rizika ohrožení zájmů chráněných zákonem. Zařízení dále umožní narušení rizikových kmitočtových pásem řízení stanoveného prostoru k zajištění bezpečnosti obyvatelstva, a to jak v podobě statického zařízení, tak v podobě mobilního prostředku.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stavu na zkoušení ložisek“.   
Stručný popis: Zkušební stav ložisek (ZSL) je zařízení pro zkoušky nápravových ložisek železničních vagónů podle normy EN 12082.Specifikace požadavků Zkušebního stavu tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185   
Stručný popis: Zkušební stroj INSTRON je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185 tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci pulsátoru SCHENCK_AMSLER“.   
Stručný popis: Zkušební stroj SCHENCK_AMSLER je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje SCHENCK_AMSLER tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Moravskoslezský kraj
„Testování žáků 1. a 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou v letech 2012-2016“   
Předmětem veřejné zakázky je výběr realizátora testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, který bude zároveň zhotovitelem testů pro žáky 3. ročníků
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Služby týkajúce sa výskumu a vývoja...  >  Skúšanie a hodnotenie
Moravskoslezský kraj
„Testování žáků 1. a 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou v letech 2012-2016 II“   
Předmětem veřejné zakázky je výběr realizátora testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, který bude zároveň zhotovitelem testů pro žáky 3. ročníků
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Služby týkajúce sa výskumu a vývoja...  >  Skúšanie a hodnotenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Strategie řízení nápravy území po radiační havárii“.   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Strategie řízení nápravy území po radiační havárii“.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je vytvoření uceleného systému dokumentů, postupů a kritérií pro řešení obnovy území po radiační havárii, včetně stanovení pravidel a opatření v oblasti radiační ochrany osob a životního prostředí, dopadů na důležité infrastruktury, pravidel pro akční plány na zasaženém území, v souladu s požadavky legislativy ČR a EU i s dalšími mezinárodními požadavky (MAAE). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti občanů vytvořením souboru znalostí, postupů, doporučení a podmínek pro nápravu území po radiační havárii, zavedení regulérní kontroly (orgány státní správy) nad nehodovou/existující expoziční situací na území postiženém radiační havárií a vytvoření podmínek pro využívání kritické infrastruktury na postiženém území a pro opětovné využívání území obyvatelstvem.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Strategie řízení nápravy území po radiační havárii“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření uceleného systému dokumentů, postupů a kritérií pro řešení obnovy území po radiační havárii, včetně stanovení pravidel a opatření v oblasti radiační ochrany osob a životního prostředí, dopadů na důležité infrastruktury, pravidel pro akční plány na zasaženém území, v souladu s požadavky legislativy ČR a EU i s dalšími mezinárodními požadavky (MAAE).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie