Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 885 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je služba, konkrétně vytvoření standardu fyzické ochrany vysokorychlostní železniční dopravní cesty, jehož součástí bude analýza specifických rizik fyzického ohrožení železničního koridoru, analýza pravděpodobnosti fyzického napadení vysokorychlostních tratí a návrh harmonogramu implementace standardu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany.   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je služba, konkrétně vytvoření standardu fyzické ochrany vysokorychlostní železniční dopravní cesty s přibližným obsahem, uvedeným v příloze, jehož součástí bude analýza specifických rizik fyzického ohrožení železničního koridoru, analýza pravděpodobnosti fyzického napadení vysokorychlostních tratí a návrh harmonogramu implementace standardu. Toto povede ke zdokonalení specifické kvantitativní metodiky posouzení bezpečnostních rizik, anticipace jejich vývojových trendů a definování bezpečnostních priorit provozu železničního koridoru. Dalším výsledkem by mělo být zpracování harmonogramu implementace Standardu v podmínkách SŽDC a rámcové vyčíslení s tím spojených nákladů.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Česká školní inspekce
Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání   
Předmětem zakázky je dodání, prezentace a publikace analýzy zahrnující mj. porovnání metodik a přístupů ke sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání způsobů externího a interního užití výsledků hodnocení v těchto zemích, a to zároveň v zaměření na vymezené gramotnosti, posouzení podmínek pro rozvoj vymezených gramotností v zemích OECD a v ČR a vazby na výsledky dosahované v mezinárodních šetřeních, průzkum názorů a postojů účastníků vzdělávání k externímu sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání; návrh koncepce systému hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, prováděného Českou školní inspekcí, zohledňující učiněné závěry.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání
Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání   
73300000-5 Návrh a realizace výzkumu a vývoje Předmětem zakázky je dodání, prezentace a publikace analýzy zahrnující mj. porovnání metodik a přístupů ke sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání způsobů externího a interního užití výsledků hodnocení v těchto zemích, a to zároveň v zaměření na vymezené gramotnosti, posouzení podmínek pro rozvoj vymezených gramotností v zemích OECD a v ČR a vazby na výsledky dosahované v mezinárodních šetřeních, průzkum názorů a postojů účastníků vzdělávání k externímu sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání; návrh koncepce systému hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, prováděného Českou školní inspekcí, zohledňující učiněné závěry. Předmět zakázky se týká počátečního vzdělávání (dle terminologie OP VK).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká republika - Česká školní inspekce
Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání II   
Předmětem zakázky je dodání, prezentace a publikace analýzy zahrnující mj. porovnání metodik a přístupů ke sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání způsobů externího a interního užití výsledků hodnocení v těchto zemích, a to zároveň v zaměření na vymezené gramotnosti, posouzení podmínek pro rozvoj vymezených gramotností v zemích OECD a v ČR a vazby na výsledky dosahované v mezinárodních šetřeních, průzkum názorů a postojů účastníků vzdělávání k externímu sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání; návrh koncepce systému hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, prováděného Českou školní inspekcí, zohledňující učiněné závěry.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká republika - Česká školní inspekce
Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání II   
Předmětem zakázky je dodání, prezentace a publikace analýzy zahrnující mj. porovnání metodik a přístupů ke sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání způsobů externího a interního užití výsledků hodnocení v těchto zemích, a to zároveň v zaměření na vymezené gramotnosti, posouzení podmínek pro rozvoj vymezených gramotností v zemích OECD a v ČR a vazby na výsledky dosahované v mezinárodních šetřeních, průzkum názorů a postojů účastníků vzdělávání k externímu sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání; návrh koncepce systému hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, prováděného Českou školní inspekcí, zohledňující učiněné závěry.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
ČR - Technologická agentura České republiky
Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ (datová analýza, analýza stávajících DPZ činností a limity využití DPZ)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
ČR - Technologická agentura České republiky
Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím indikátorů udržitelného rozvoje   
Předmětem veřejné zakázky je specifikace vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni typicky v chráněných oblastech, v městských památkových oblastech a městských aglomeracích. Jde především o definování standardů, dat, metodik a pravidel pro projektování i posuzování dopravy v uvedených oblastech s využitím indikátorů udržitelného rozvoje.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Analýza výkonnostních parametrů dopravní infrastruktury (silnice, mosty a železnice)   
Předmětem veřejné zakázky je tvorba metodiky posuzování výkonnostních parametrů dopravní infrastruktury.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
Analyzátor radiotechnických signálů - RADANA2   
Stručný popis zakázky nebo nákupů Předmětem veřejné zakázky „Analyzátor radiotechnických signálů – RADANA2“ je - Vývoj prototypu „Analyzátor radiotechnických signálů – RADANA2“, kterým budou prováděny analýzy signálů jak po detekci, tak i na úrovni mezifrekvence.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Zpracování studie zaměřené na dlouhodobé ekonomické a sociální dopady a podkladové studie pro posouzení implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh : Zpracování studie zaměřené na dlouhodobé ekonomické a sociální dopady a podkladové studie pro posouzení implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem veřejné zakázky je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR. Agenturní zaměstnávání se neustále rozšiřuje, využívají ho zaměstnavatelé v nejrůznějších odvětvích a činnostech, zejména pro manuální a dělnické profese, také při sezónních výkyvech i nárazových zakázkách. V době probíhající ekonomické krize jsou agenturní zaměstnanci čím dál více vystavováni zhoršeným pracovním podmínkám a jsou často v prvních řadách při propouštění. Poznatky z terénu a inspekční činnosti ukazují, že agenturní zaměstnanci i s ohledem na jejich častou rotaci nejsou dostatečně a kvalitně proškolováni v oblasti BOZP (zahraniční zaměstnanci v rodném jazyce), seznámeni se situací na konkrétním pracovišti, což může mít za následek zvýšenou frekvenci pracovních úrazů i možnost způsobovat svým nekvalifikovaným jednáním úraz či havarijní situaci u ostatních zaměstnanců. Výzkum by měl vedle aktuálních poznatků z praxe agenturního zaměstnávání, ze stavu a úrovně zajišťování BOZP, prevence rizik, výskytu pracovní úrazovosti apod., také přinést návrhy řešení k vytvoření optimálního, vyváženého rámce pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti agenturních zaměstnanců i pro zajištění v současnosti nezbytných flexibilních aktivit firem.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie