Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 226 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodávka a podpora provozu RIS MŠMT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 1. Vytvoření (návrh, vývoj, dodávka a implementace) informačního systému – RIS MŠMT (dále také „Dílo“) a jeho uvedení do rutinního provozu. 2. Provozní podpora Díla na dobu 60 měsíců od předání a převzetí logické části plnění VZ Vytvoření díla. 3. Rozvoj Díla v rozsahu 1 000 člověkodnů v průběhu poskytování Provozní podpory díla. Podrobně je předmět zakázky popsán v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Vysoké učení technické v Brně
Rámcová dohoda o zajištění provozní podpory a rozvoje SAP   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody budou dle aktuálních potřeb zadavatele zadávány vybranému dodavateli dílčí zakázky na služby spočívající v zajištění provozní podpory a rozvoje SAP, a to způsobem upraveným v rámcové dohodě.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP ČR s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako „Komunikační Integrační modul (KIM)“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Český rozhlas
Analytika vysílání   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodání systému pro zvukovou analýzu (dále systém) včetně podpory, který rozpracovává vysílání / zvukový záznam na úseky, jež identifikuje, označuje, přiřadí práva k užívání tak, aby bylo možné k jednotlivým úsekům přistupovat napřímo. Vybraný dodavatel zajistí podporu a vývoj systému po dobu trvání této zakázky. Podrobný popis veřejné zakázky je uveden v příloze č. 6 - Technická specifikace zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení pro zadavatele (také jako „ekonomicko-provozní řešení“). Minimální technické podmínky ekonomicko-provozního řešení jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladfno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Vytvoření Informačního portálu OZO (IPO)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a nasazení nové webové aplikace s názvem „Informační portál OZO“, jež bude logickou součástí zákonem definovaného informačního systému „Databáze odborně způsobilých osob“, a to včetně zajištění následné aplikační provozní podpory webové aplikace a dalších souvisejících služeb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Vysoké učení technické v Brně
Rámcová dohoda o zajištění provozní podpory a rozvoje SAP   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody budou dle aktuálních potřeb zadavatele zadávány vybranému dodavateli dílčí zakázky na služby spočívající v zajištění provozní podpory a rozvoje SAP, a to způsobem upraveným v rámcové dohodě.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Lesy České republiky, s.p.
Dodávka a implementace aplikace Myslivost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky a implementace aplikace Myslivost. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je stanoveno v zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 1 ZD – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné funkční a nefunkční požadavky zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajišťování rozvoje mobilní bezpečné platformy PČR (3)   
Stručný popis: Zajišťování rozvoje mobilní bezpečné platformy
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Státní veterinární správa
Rozšíření funkcionality OIS SVS   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení nových programových modulů stávajícího Odborného informačního systému SVS (dále také jako „OIS SVS“). Novými programovými moduly, které má vybraný dodavatel v rámci plnění Veřejné zakázky splnit jsou: • Mobilní inspektor • Validace referenčních údajů z RÚIANu • Editor tiskových sestav • Reportovací nástroj datového skladu • Online formuláře (SVL) Součástí plnění je rovněž zpracování implementačního plánu a zhotovení a předání aktualizované komplexní dokumentace OIS SVS, a to včetně zdrojových kódů nově zhotovených programových modulů OIS SVS. Součástí předmětu plnění je dále zaškolení administrátorů a uživatelů nově zhotovených programových modulů OIS SVS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Plzeňský kraj
Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje   
Stručný popis: Předmět plnění VZ: 1/ pořízení komponenty (SW nástroje) pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy Plzeňského kraje, včetně jeho implementace do SW a HW prostředí zadavatele - technické požadavky zadavatele na SW nástroj jsou specifikovány v Technické dokumentaci (příloha č. 1 ZD) 2/ poskytování technické podpory v souvislosti s produktivním provozem SW nástroje 3/ rozvoj SW nástroje na základě konkrétních požadavků a konkrétních potřeb zadavatele
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie