Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 200 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Novoborský pivovar s.r.o.
Dodávka pivovarské technologie části studeného bloku pro Novoborský pivovar s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí a zajištění potřebné dokumentace pro řádný provoz v místě provozu Zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a...
SPSJ, s.r.o.
Výběr dodavatele na vybavení pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka 13ti specializovaných technologií pro vybavení pekárny včetně dopravy, instalace a zaškolení personálu Zadavatele v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3), stavebního povolení č.j. OVÚP-6990/2013-MeDO-769/2014-Sz ze dne 07.01.2014 (příloha č. 5).
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Novoborský pivovar s.r.o.
Dodávka pivovarské technologie části horkého bloku a vodního hospodářství pro Novoborský pivovar s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání souboru pivovarské technologie na výrobu mladiny. Dvounádobová varná soustava s elektrickým ohřevem o objemu 500l - 600l (1ks), dvouzónový deskový chladič (1ks), výrobník ledové vody s kapacitou min. 0,8m3 (1ks), zásobník horké vody s objemem min. 1-1,5 m3 (1ks), měření a regulace (vč. řídící jednotky) pro zapojení jednotlivých částí pro výrobu mladiny (1ks).
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a...
SPSJ, s.r.o.
Výběr dodavatele na vybavení pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 13ti specializovaných výrobních zařízení pro vybavení pekárny. Podrobnější informace uvedeny v zadávacích podmínkách a technické specifikaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
„RIFT – přístrojové vybavení etapa 3 – III“, Mikropivovar   
Stručný popis: Zadavatel realizuje Projekt s názvem „RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické“. V rámci Projektu má být dodán mikropivovar (též zařízení), jehož přesná specifikace (dále jen „SPECIFIKACE“) je dále uvedena. Zadavatel zdůrazňuje, že mikropivovar má sloužit pro laboratorní účely, není tedy poptáván za účelem jakéhokoliv komerčního využití spojeného s výrobou a prodejem piva. Dodané zařízení musí být nové, nikoliv prototyp, nikoliv demo verze.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Přístroje FT – Narážka salámů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka narážky salámů pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF - Dodávka pece a setu pro vypalování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pece a setu pro vypalování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RIFT - přístrojové vybavení etapa 3   
Stručný popis: Zadavatel realizuje Projekt s názvem "RIFT-Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické".V rámci Projektu má být dodáno přístrojové vybavení podle SPECIFIKACE.Dodané přístroje musí být nové, nikoliv prototypy, nikoliv demo verze.Součástí předmětu plnění je doprava, instalace nebo montáž, uvedení do provozu, prověření funkčnosti, předvedení provozu v laboratoři zadavatele, proškolení obsluhy, předání manuálů pro provoz, poskytování bezplatného záručního servisu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RIFT - přístrojové vybavení etapa 3   
Stručný popis: Zadavatel realizuje Projekt s názvem "RIFT-Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické".V rámci Projektu má být dodáno přístrojové vybavení podle SPECIFIKACE.Dodané přístroje musí být nové, nikoliv prototypy, nikoliv demo verze.Součástí předmětu plnění je doprava, instalace nebo montáž, uvedení do provozu, prověření funkčnosti, předvedení provozu v laboratoři zadavatele, proškolení obsluhy, předání manuálů pro provoz, poskytování bezplatného záručního servisu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Gastro Corpus s.r.o.
Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka výrobní linky na výrobu sušených zeleninových chipsů. Veřejná zakázka je v souladu s par. 101 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) rozdělena na 4 části. 1. část: škrabka brambor a kořenové zeleniny, 2. část: kontinuální sušárna, 3. část: systém dopravníků a trysek, 4. část: balící stroj s kombinační váhou
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Gastro Corpus s.r.o.
Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka výrobní linky na výrobu sušených zeleninových chipsů. Veřejná zakázka je v souladu s par. 101 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) rozdělena na 4 části. 1. část: škrabka brambor a kořenové zeleniny, předpokládaná hodnota 50 tis. Kč bez DPH 2. část: kontinuální sušárna, předpokládaná hodnota 2,2 mil. Kč bez DPH 3. část: systém dopravníků a trysek, předpokládaná hodnota 400 tis. Kč bez DPH 4. část: balící stroj s kombinační váhou, předpokládaná hodnota 1,34 mil. Kč bez DPH
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Farma Ohrada s.r.o.
„V 00199A – Vybudování sociálního podniku - stáčírny nápojů – dodávka technologie“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání níže uvedených zařízení v této zakázce rozdělené na části, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále dle níže uvedené specifikace v rámci projektu, registrační číslo projektu - CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000221, název dotačního projektu Sociální podnik - stáčírna nápojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...
MORAS akciová společnost
Technologie na snížení prašnosti - MORAS a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologie – strojů pro zpracování obilovin a sušené zeleniny. Konkrétně se jedná o čističku sítovou- univerzální, která je použitelná k čištění všech obilovin, hrachu, řepky a ostatních olejnin a obsahuje systém pro čištění sít. Dále jsou předmětem dodávky: filtrační zařízení-filtr, dopravní cesty-elevátory a dopravní cesty -redlery. Součástí plnění jsou rovněž stavební práce související s plněním veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Firma FAULHAMMER s.r.o.
Dodávka sušičky zemědělských komodit pro projekt Snížení prašnosti areálu Polička   
Stručný popis: Zadavatel je investorem projektu spolufinancovaného z prostředků strukturálních fondů EU, Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu zadavatel pořizuje sušičku obilovin.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie