Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1874 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hardwarového uložiště dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení navýšením výkonových SSD kapacit centrálního datového úložiště používaného pro systém evidence studia STAG a rozšíření hardwarového uložiště pro zálohování dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení na navýšení kapacit systému zabezpečení dat centrálního datového úložiště pro systém evidence studia STAG zálohovací formou.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Kroměříž
ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – STAVEBNÍ PRÁCE ČÁST 2 – KONEKTIVITA + IT ČÁST 3 – NÁBYTEK Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace. Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt bude realizován v objektech 4 kroměřížských základních škol.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Český statistický úřad
Nákup osobních automobilů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových osobních automobilů pro potřeby SLDB v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělená na tři (3) části pro každý typ vozidla zvlášť. I. část nákup automobilů typ 1 II. část nákup automobilů typ 2 III. část nákup automobilů typ 3
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Nákup zařízení pro ukládání a archivaci dat k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zařízení pro ukládání a archivaci dat včetně služeb běžně souvisejících s těmito dodávkami (zejména služby instalace, konfigurace a servisní podpory).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Frýdlant
„Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu - Vybavení učeben IT technologií a výukovými pomůckami“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku. Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Dubí
Vybavení učeben ZŠ Dubí multimediální a IT technologií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Vybavení učeben ZŠ Dubí multimediální a IT technologií“ je dodávka multimediálních a IT technologií pro výuku cizích jazyků, IVT a přírodovědných oborů, zaškolení min. 3 osob, dopravy a instalace a uvedení do provozu. Zadavatel požaduje, aby veškeré vzájemně související dodávky, které jsou předmětem plnění, byly vzájemné funkčně kompatibilní.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Dodávky tiskáren pro resort justice a zajištění jejich provozu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tiskáren pro centrálního zadavatele a jeho OSS dle Přílohy č. 8 zadávací dokumentace, a to v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci. Kromě dodávek tiskáren zahrnuje předmět veřejné zakázky i jejich balení a jejich doručení do určených míst. Zároveň je součástí plnění i zajištění provozu dodaných tiskáren a odběr včetně ekologické likvidace použitého spotřebního materiálu a vadných dílů. S ohledem na potřeby resortu justice, jakož i na přiměřenou typizaci a unifikaci v oblasti zajištění řešení tiskových potřeb a v neposlední řadě i zpřístupnění veřejné zakázky co nejširšímu okruhu dodavatelů se Zadavatel rozhodl, v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělit veřejnou zakázku na 7 částí.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
ČR - Ministerstvo zemědělství
15. kolo DNS 17 - Tiskárny pro Povodí Vltavy   
Stručný popis: Tiskárny pro Povodí Vltavy
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
ČR - Ministerstvo zemědělství
11. kolo DNS 17 - VTL zálohovací zařízení   
Stručný popis: VTL zálohovací zařízení pro MZe
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová smlouva na nákup tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení   
Stručný popis: Předmětem části 2 veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu 24 měsíců s jedním uchazečem na dodávku přenosných tiskáren a multifunkčních zařízení pro VZP ĆR dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky náhradních dílů a komponent pro IT ČRo   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na dobu určitou čtyř let od uzavření smlouvy mezi zadavatelem a pěti dodavateli, kteří podají nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 5. místě.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Masarykova univerzita
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů a k nim příslušných tonerů a náplní do tiskáren.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Kroměříž
ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – STAVEBNÍ PRÁCE ČÁST 2 – KONEKTIVITA + IT ČÁST 3 – NÁBYTEK Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace. Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt bude realizován v objektech 4 kroměřížských základních škol.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Dodávky diskových polí pro resort justice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky diskových polí, expanzních modulů a pevných disků pro centrálního zadavatele a jeho organizační složky. Kromě dodávek diskových polí, expanzních modulů a pevných disků zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a jejich doručení do určených míst plnění a další služby dle Rámcové dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie