Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1046 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dovybavení stravovacího zařízení Nemocnice Havlíčkův Brod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dovybavení stravovacího zařízení v NHB v rozsahu vymezeném v příloze číslo 1 nazvané - Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předměty plnění veřejné zakázky "Dovybavení stravovacího zařízení NHB". Součástí dodávky je rovněž doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění (uvedení předmětu plnění do řádného provozu).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na propagační předměty (II.)   
Stručný popis: Dynamický nákupní systém na propagační předměty dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Univerzita Karlova
Propagační předměty pro FaF UK - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka propagačních předmětů, specifikovaných, včetně kvality a množství, v příloze č. 1 výzvy - Specifikace a rozsah předmětu plnění, tabulka k doplnění nabídkové ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Statutární město Jihlava
Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka gastro zařízení a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ na dvě části: 1. část veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka gastro zařízení“ Předmětem je dodávka kompletního gastro zařízení pro provoz mateřské školy, a to včetně dodání do místa plnění, instalace, prověření funkčnosti a zaškolení obsluhy. Jedná se o vybavení nové kuchyně k přípravě hotových jídel, výdejen a dalších provozů v novostavbě mateřské školy. 2. část veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka vybavení interiéru“ Předmětem je dodávka vybavení interiéru mateřské školy zahrnující zejména nábytkové vybavení, zařizovací předměty a vybavení provozního zázemí dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Součástí zakázky je dodávka vybavení interiéru do místa plnění, provedení jeho usazení na místo určené objednatelem a související montáž.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Vybavení nově zrekonstruované školní jídelny gastrotechnikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku montáž a zprovoznění nové gastrotechnologie, včetně automatizovaného jídelního systému zrekonstruované školní jídelny Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Vybavení gastro provozu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky gastro zařízení a vzduchotechnického stropu a to včetně Souvisejících činností specifikovaných v kupní smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří pro každou část veřejné zakázky přílohu č. 11.1 a 11.2 zadávací dokumentace, a to v souladu s technickou specifikací stanovenou v zadávací dokumentaci, v jejích přílohách a v souladu s podmínkami uvedenými v kupní smlouvě. Další informace a specifikace k předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění kupní smlouvy jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně jejích příloh, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Kraj Vysočina
Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky propagačních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standartní reklamní předměty Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní reklamní předměty. Kategorie B: Reklamní textilie Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní textilie. Kategorie C: Udržitelné reklamní předměty Předmětem dodávek v této kategorii budou reklamní předměty, u nichž bude kladen důraz na materiál a výrobní proces. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výměna zařízení stávajícího varného bloku vč. montáže a případných stavebních úprav, instalace a zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Univerzita Pardubice
Dodávka propagačních předmětů VI v DNS Propagační předměty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v rámci dynamického nákupního systému je dodávka propagačních předmětů.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Kompostujeme v Mikroregionu Luhačovské Zálesí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka strojů a technologií: • 75 ks – Kompostér 600 l • 941 ks – Kompostér 900 l • 3 ks – Štěpkovač – TYP I. • 15 ks – Štěpkovač – TYP II. • 2 ks – Štěpkovač – TYP III
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020 II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodání předmětů sloužících k propagaci Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) v programovém období 2014-2020, dle požadavku zadavatele, které jsou vhodným doplňujícím nástrojem k prezentaci OPŽP v rámci informačních aktivit OPŽP (výstavy, veletrhy, informační kampaně apod.). Předmět veřejné zakázky zajistí propagaci programového období 2014-2020 OPŽP dle pravidel publicity daných Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI a Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014- 2020.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko
Kompostéry pro Velkomeziříčsko - Bítešsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení zahradních kompostérů a štěpkovačů větví pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru, který vzniká v katastrálních územích vybraných obcí zadavatele
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění propagačních předmětů pro Český rozhlas   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 ZVZ na dodávku propagačních (reklamních) předmětů podle konkrétních potřeb zadavatele. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let mezi zadavatelem a nejvýše 10 uchazeči, kteří podají nabídku a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 10. místě. V případě, že bude hodnoceno méně než 10 nabídek, bude rámcová smlouva uzavřena se všemi uchazeči, jejichž nabídky budou hodnoceny a které splňují veškeré kvalifikační předpoklady dle ZVZ a požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Propagační předměty OPŽP 2014 – 2020 II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodání předmětů sloužících k propagaci Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „OPŽP“) v programovém období 2014-2020, dle požadavku zadavatele, které jsou vhodným doplňujícím nástrojem k prezentaci OPŽP v rámci informačních aktivit OPŽP (výstavy, veletrhy, informační kampaně apod.). Předmět veřejné zakázky zajistí propagaci programového období 2014-2020 OPŽP dle pravidel publicity daných Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI a Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014- 2020.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie