Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 718 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Monitorovací systém centrálního monitoringu včetně 2 ks kardiotokografů pro dvojčata   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks monitorovací systém centrálního monitoringu a 2 ks kardiotokografů pro dvojčata se zárukou min. 36 měsíců a zajištění pozáručního servisu na tato zařízení po dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
Imunochemický analyzátor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná (areál nemocnice v Orlové, Masarykova 900) příspěvková organizace, Vydmuchov 399,Karviná-Ráj. b) Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech, včetně: - dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce) - zajištění on-line přenosu výsledků do systému OpenLIMS Stapro, a dále dle ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přístroj mikrochirurgický pro operaci oka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání mikrochirurgické jednotky pro operaci na předním a zadním segmentu oka, včetně komponent a sw licencí nutných pro splnění požadavků uvedených v technické specifikaci. Musí jít o nový, nerepasovaný přístroj a zařízení. Součástí nabídkové ceny přístroje je provádění BTK dle zákona 268/2014 v rozsahu a četnosti uvedené výrobcem po dobu 4 let od pořízení přístroje. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále dodávky spotřebního materiálu za nabídkovou cenu, tak jak bude účastníkem uvedeno v příloze – Spotřební materiál k operacím na mikrochirurgickém přístroji.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ultrazvukové diagnostické přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace a obnova přístrojového vybavení ultrazvukovými diagnostickými přístroji na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nahrazované zdravotnické prostředky jsou na hraně své životnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
EEG přístroje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EEG přístrojů pro JIP Neurologické kliniky a ambulanci Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Hradec Králové
CTG s analýzou ST segmentu dítěte   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3 ks kardiotokografů doplněných o analýzu ST segmentu EKG dítěte, vč. zajištění dodávek spotřebního materiálu a zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Experimentální sestavy pro laboratoř biomechaniky a ortoriky   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení: Část 1 zakázky: Pedografická plošina Část 2 zakázky: Dynamometrický systém pro měření síly v izometrickém režimu Část 3 zakázky: Dynamometrický systém pro měření síly v izokinetickém režimu Část 4 zakázky: Systém pro simulaci projevů stárnutí Část 5 zakázky: Simulátor pacientských funkcí
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
Oftalmologický operační mikroskop   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Liberecký kraj
COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – diagnostické zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: 001: Válcová zkušebna výkonu s příslušenstvím 002: Chladící ventilátor 003: Infraanalyzátor – měření složení výfukových plynů zážehových motorů 004: Opacimetr – měření složení výfukových plynů vznětových motorů 005: Měřící a diagnostická technika 006: Diagnostický přístroj 007 Tester elektronických systémů 008: Diagnostický přístroj 009: Autoscope 010: Diagnostický přístroj 011: Diagnostický přístroj s příslušenstvím 012: Přístroj na zkoušení vstřikování benzínových motorů 013: Boroskop 014: Měřící a diagnostická technika 015: Kamerový přístroj pro měření geometrie s příslušenstvím 016: Stroj pro diagnostiku vibrací a vyvažování kol s příslušenstvím 017: Čipovací přípravek (diagnostika TPMS senzoru) 018: Válcová zkušebna brzd 019: Diagnostický přístroj na traktory a nákladní automobily 020: Stolice na diagnostiku vstřikovačů 021: Měření geometrie náprav traktorů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
Nákup nemocničního vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 1) část A: - Elektricky polohovatelná lůžka - Sprchovací lehátko - Transportní lehátko - Lékový vozík - Převazový vozík - Vozík transportní - Křesla pro kardiaky - Zvedák pacientů - Zástěna včetně držáku - Závěs k zástěně 2) část B - EKG přenosný s vozíkem
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
LF – Gerberův obličejový oblouk, kondylátor, intraorální registrační zařízení pro gotický oblouk II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů Gerberových obličejových oblouků, kondylátorů a registračních zařízení pro gotický oblouk. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ostravská univerzita
Dodávka ultrazvukového přístroje a sond   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks ultrazvuku a sond.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ÚVN - VoFN - Kardiologický angiografický systém - nákup   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka 1 ks kardiologického angiografického systému pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně vytvoření projektové dokumentace a navazujících stavebních úprav, dále včetně kompletní instalace dodávaného zařízení (dále jen „zařízení“), jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být zcela nové, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), zejména pak v příloze č. 2 ZD Technická specifikace a v příloze č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie