Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 14121 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Videolaparoskop pro OS a Centrální sterilizaci I. chirurgické kliniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaparoskopu pro I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
BOSENTAN 2018 - JŘBU (STAYVEER)   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultní nemocnice v Motole
POSAKONAZOL II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Meropenem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Meropenem o síle 1 G a 500 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků byla uvedena ve Výzvě k podání nabídek a ZD a v příloze číslo 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Karlovarský kraj
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX   
Stručný popis: Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem VZ je Část 36 – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno a Část 37 – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný. VZ zahrnuje dodávku zdravotnických přístrojů, vybavení a zařízení do místa určení, jeho montáž, instalaci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy. Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Brno
Bortezomib   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Vězeňská služba České republiky
GŘ OZS – Parní sterilizátory“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky parních sterilizátorů a autoklávů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka elektrochirurgických generátorů – 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace částí včetně jejich rozsahu a položkového rozdělení je uvedena takto: • Část 1: Elektrochirurgické generátory pro chirurgii a neurochirurgii o Položka č. 1: Elektrochirurgický generátor pro chirurgii – 7 ks o Položka č. 2: Elektrochirurgický generátor pro neurochirurgii – 1 ks • Část 2: Elektrochirurgický generátor pro ORL-OS o Položka č. 3: Elektrochirurgický generátor pro ORL-OS – 2 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Dodávka a montáž zdvíhací plošiny katafalku smuteční obřadní síně v objektu č.p. 546, Chomutov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zdvihací plošiny katafalku smuteční obřadní síně v objektu č.p. 546, Chomutov. Zadavatelem požadované technické parametry dodávky a montáže zdvihací plošiny katafalku smuteční obřadní síně v objektu č.p. 546, Chomutov jsou vymezeny projektovou dokumentací v následujícím rozsahu: Část A - Mechanika Část B - Elektro Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován Přílohou č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, Přílohou č. 2 zadávací dokumentace – výkazy výměr pro část A a pro část B a Přílohou č. 3 zadávací dokumentace – obchodní podmínky v předloženém vzoru smlouvy o dílo.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zariadenia a spotrebný materiál používané v...  >  Zariadenia a spotrebný materiál na prepravu a...
COMTES FHT a.s.
Výběrové řízení na dodávku řezných destiček a fréz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rámcová dohoda na dodávky řezných destiček a fréz na 2 roky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Vězeňská služba České republiky
P-Pankrác -vyšetřovací přístroje 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávky videoendoskopického systému, včetně montáže a instalace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Vězeňská služba České republiky
P-Pankrác-přímá digitalizace RDO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně montáže a instalace, které umožňuje digitalizaci, jejíž funkcí je přenos obrazu RTG digitální cestou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Rámcová dohoda na nákup speciálního zdravotnického materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění nákupu speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM) s distribucí na jednotlivé stanice pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě 1x měsíčně.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín – Dodávka lůžek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nemocničních lůžek. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie