Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 15383 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Endokrinologický ústav
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem nové generace (LC-MS/MS)   
Stručný popis: Dodávka Kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem nové generace (LC-MS/MS) včetně záložního zdroje energie a potřebné elektroinstalace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – FANTOM – Zařízení k tréninku moderních vyšetřovacích metod   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou následující dodávky: 1. 3 kusy přístrojů pro triplexní ultrazvukové zobrazování v přenosném provedení, včetně lineární a konvexní sondy, s výstupem obrazu do rozhraní HDMI a podporou DICOM, a 3. sestava zařízení pro bezpečnou výuku principu rentgenové výpočetní tomografie, nevyžadující stavební opatření na ochranu před radiací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Institut klinické a experimentální medicíny
Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém VIII. - Opsumit   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky macitentat (ATC skupina C02KX04) pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Institut klinické a experimentální medicíny
Reagencie a spotřební materiál pro IHC barvení včetně výpůjčky přístroje   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění dodávek veškerého spotřebního materiálu pro automatické imunohistochemické barvení s podmínkou bezplatného zapůjčení 1 přístroje - analyzátoru pro automatické barvení, včetně náhradního zdroje UPS (se sortimentem a požadavky podle specifikace v Příloze č. 4 a č. 9 ZP) na dobu 5 let za podmínek uvedených v ZP v čl. 2. 4. Zadavatel požaduje přístroj zcela nový, nikoli demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý a s nejaktuálnějším vybavením SW. Jedná se o postupné dodávky veškerého spotřebního materiálu, reagencií/diagnostických souprav, systémových roztoků a navazujícího spotřebního materiálu pro automatické imunohistochemické barvení při zpracování biopsií v imunohistochemické laboratoři.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Bronchoskopické vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je doplnění bronchoskopického vybavení plicní kliniky zadavatele a zároveň obnova endoskopické techniky, která je již morálně zastaralá a je na hraně své fyzické životnosti. Součástí předmětu plnění je také zajištění pozáručního servisu na dodané zboží.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Magnetická rezonance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové magnetické rezonance včetně souvisejícího příslušenství a dalších dodávek a služeb. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis, provádění PBTK a pozáručního komplexního servisu po dobu 96 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - RURIOKTOKOG ALFA PEGOL   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávek léčivého přípravku s účinnou látkou RURIOKTOKOG ALFA PEGOL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, proved. všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístr. dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odboru obsl. klinic. činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostř. a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vč. vystav. protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u pol. Centrální monitor. stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stávaj. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stáv. vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Brno
Triptorelini embonas   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, proved. všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístr. dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odboru obsl. klinic. činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostř. a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vč. vystav. protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u pol. Centrální monitor. stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stávaj. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stáv. vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Brno
Teriparatid   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny...
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávka kochleárních implantátů vč. příslušenství“   
Stručný popis: Předmětem plnění bude dodávka kochleárních implantátů vč. příslušenství pro ORL kliniku FN Ostrava dle požadavků a specifikace uvedené v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Olomouc
Monitorovací systém vitálních funkcí FNOL   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace, obnova a doplnění monitorovacího systému vitálních funkcí pro dospávací halu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů a expektační lůžka Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Olomouc
Ohřívací jednotka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks ohřívacích jednotek pro operační sály a 2 ks ohřívacích jednotek pro jednotku intermediální péče pro Porodnickou – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Rukavice vyšetřovací nitrilové   
Stručný popis: Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nitrilových rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 3 části: část I. Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, část II. Rukavice vyšetřovací nitrilové zesílené bez pudru a část III. Rukavice vyšetřovací nitrilové celozdrsněné bez pudru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie