Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 13679 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nákup injekčních stříkaček a jehel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček a zdravotnických jehel, které budou předmětem dodávky na základě kupní smlouvy a budou splňovat min. požadavky zadavatele. Viz zadávací dokumentace a její přílohy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS ZK – Transportní plicní ventilátory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů pro umělou plicní ventilaci - transportních plicních ventilátorů v celkovém počtu 18 kusů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří, konkrétně se bude jednat o nákup reagencií, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, provozních roztoků pro výkony dle specifikace metod, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 2 kusů nových plnohodnotných plně automatizovaných integrovaných analyzátorů a jejich instalace v místě laboratoře. Analyzátory musí umět vyhodnocovat minimálně metody uvedené v příloze č. 1 a dle požadavků uvedených v příloze č. 2 kupní smlouvy. Analyzátory musí být stejného výkonu, musí být dodány včetně příslušenství a SW.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přístroj mikrochirurgický pro operaci oka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání mikrochirurgické jednotky pro operaci na předním a zadním segmentu oka, včetně komponent a sw licencí nutných pro splnění požadavků uvedených v technické specifikaci. Musí jít o nový, nerepasovaný přístroj a zařízení. Součástí nabídkové ceny přístroje je provádění BTK dle zákona 268/2014 v rozsahu a četnosti uvedené výrobcem po dobu 4 let od pořízení přístroje. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále dodávky spotřebního materiálu za nabídkovou cenu, tak jak bude účastníkem uvedeno v příloze – Spotřební materiál k operacím na mikrochirurgickém přístroji.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Zdravotnický materiál   
Stručný popis: Dodávky zdravotnického materiálu včetně dopravy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Dodávka diagnostik a pronájem imunochemického analyzátoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pronájem plně automatického imunochemického analyzátoru pracujícího po pacientech (Radom Access) s kapacitou minimálně 15 různých metod, které lze vyšetřovat paralelně, dodávka diagnostik včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu a systémových roztoků, včetně uvedení do provozu a připojení do laboratorního informačního systému nemocnice. Požadované metody vyšetření a jejich předpokládaná množství jsou specifikována v příloze.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů dle specifikace v příloze výzvy k podání nabídek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ostravská univerzita
Dodávka plantografické plošiny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku na dodávku plantografické plošiny.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Enterální výživa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka enterální výživy, a to jak perorální, tak sondové výživy. Zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 13 částí, dodavatelé jsou oprávněni podat svou nabídku na libovolný počet částí. Smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu 12 měsíců s výjimkou 13. části veřejné zakázky na zapůjčení enterálních pump a dodávku setů do enterálních pump, u které budou smlouvy uzavřeny na dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ultrazvukové diagnostické přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace a obnova přístrojového vybavení ultrazvukovými diagnostickými přístroji na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nahrazované zdravotnické prostředky jsou na hraně své životnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Stodská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - rehabilitace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních přístrojů a pomůcek pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Videoendoskopická věž pro experimentální účely   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže pro gastrointestinální endoskopii a souvisejícího příslušenství pro podporu výzkumných aktivit II. interní gastroenterologická kliniky FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění je i zajištění pozáručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Thomayerova nemocnice
Dodávky souprav pro molekulární diagnostiku C. difficile, M. tuberculosis, Influenza A-B, HCV a produkce karbapenemáz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pravidelná dodávka souprav pro molekulární diagnostiku C. difficile, M. tuberculosis, Influenza A-B, HCV a produkce karbapenemáz pro oddělení klinické mikrobiologie po dobu 4 let a bezplatná zápůjčka přístroje (nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 5 - přístroje ultrazvukové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů. Předmět zakázky je dále rozdělen do 6 samostatných částí ve smyslu § 35 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie