Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 14524 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
SARILUMAB 2019 - KEVZARA   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků. L04AC14 sarilumab 0222238 KEVZARA 150MG INJ SOL 2X1,14ML 0222236 KEVZARA 200MG INJ SOL 2X1,14ML 0222240 KEVZARA 200MG INJ SOL 2X1,14ML
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Aflibercept   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Aflibercept pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“) v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Dodávky stentgraftů určených pro TIPS II.   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentgraftů určených pro TIPS v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Magnetická rezonance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, nepoužité magnetické rezonance, včetně souvisejícího příslušenství a vybavení, potřebného pro vyšetření. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a pravidelné provádění povinných bezpečnostně technických kontrol.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ústav hematologie a krevní transfuze
Dodávka monitorů vit. funkcí včetně centrálních monitorů   
Stručný popis: Předmětem výběrového řízení je dodání a instalace monitorovacího systému určeného k monitorování vitálních funkcí pacientů, který je složen z 10 ks monitorů vitálních funkcí a 2 ks centrálních monitorů pro oddělení JIHeP a pro lůžkové oddělení včetně síťového propojení
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nákup inkontinentních pomůcek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků – inkontinenčních pomůcek a dětských plen v předpokládaném rozsahu, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
COMTES FHT a.s.
Veřejná zakázka na dodávku rentgenového difraktometru   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka rentgenového difraktometru, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Brno
Mamografický přístroj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Mamografický přístroj“, je dodávka 1 ks mamografického přístroje pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Předmětem plnění veřejné zakázky je současně závazek účastníka zajistit odbornou demontáž stávajícího mamografu pro případnou opětovnou montáž a zajistit ekologickou likvidaci stávající rentgenky, včetně dodání protokolu o její likvidaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří, konkrétně se bude jednat o nákup reagencií, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, provozních roztoků pro výkony dle specifikace metod, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 2 kusů nových plnohodnotných plně automatizovaných integrovaných analyzátorů a jejich instalace v místě laboratoře. Analyzátory musí umět vyhodnocovat minimálně metody uvedené v příloze č. 1 a dle požadavků uvedených v příloze č. 2 kupní smlouvy. Analyzátory musí být stejného výkonu, musí být dodány včetně příslušenství a SW.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2_1 a 2_2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
České vysoké učení technické v Praze
Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant - oblast radiační ochrany (III)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Měřiče dávkového ekvivalentu s Kontrolními etalony pro využití ke skupinové instruktáži, školení a výuce studentů v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů z hlediska radiační ochrany.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Rámcová dohoda na nákup speciálního zdravotnického materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění nákupu speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM) s distribucí na jednotlivé stanice pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě 1x měsíčně.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Reagencie do hematologických analyzátorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka provozních roztoků do hematologických analyzátorů. Součástí zakázky je i bezplatná výpůjčka 2 kusů nových nerepasovaných hematologických analyzátorů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie