Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 14296 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Ostrava
 FN Ostrava - Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2   
Veřejná zakázka je rozdělena na tyto čási: 1. část VZ - SW a HW pro Operační sály (identifikace, lokalizace nástrojů a setů, včetně hlídání kvality sterilizace; 2. část VZ -Mycí a desinfekční automat na sanitární nádoby; 3. část VZ - Speciální systém pro uložení sterilního materiálu a léčiv a komplementární vybavení zázemí centrálních operačních sálů, septických operačních sálů Centra pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu, septických operačních sálů stanice 2 ARK; septických operačních sálů JIP 3 ARK; 4. část VZ - Germicidní dezinfektory ovzduší - přístroje pro dekontaminaci vzduchu na COS, SOS (septických operačních sálech) a OS PGK.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Plzeň
 Krevní deriváty II.   
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků ve specifikaci a množství dle jednotlivých příloh a zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládaný celkový roční objem je 17 210 jednotek množství (ampulí nebo jednotek množství účinné látky) léčivých přípravků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultní nemocnice Plzeň
 Antineoplastika a imunopreparáty II.   
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivých přípravků ve specifikaci a množství dle jednotlivých příloh a zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládaný celkový roční objem je 36 100 jednotlivých dávek (ampulí, tablet ap.) léčivých přípravků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
 Dodání laboratorních přístrojů pro projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky   
Předmětem plnění každé části veřejné zakázky je dodání souboru laboratorních přístrojů a jejich instalace ve výzkumných laboratořích buněčné biologie a metabolomiky pro 1. LF UK. Blíže viz- zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Ústřední vojenská nemocnice Praha
 Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze   
Předmětem plnění VZ jsou dodávky a montáže nového přístrojového vybavení kardiocentra s rokem výroby ne starším než 2010. Všechna zařízení musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 Nemocnice Břeclav - mezioborová JIP - přístrojové vybavení   
Dodávka zdravotnických přístrojů a vybavení pro mezioborovou jednotku intenzivní péče. Bližší informace stanoví zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Moravskoslezský kraj
 Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních   
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji, a to včetně dodání do místa plnění, instlalce a seznámení s obsluhou. Technická specifikace zdravotnické techniky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Česká republika - Ministerstvo obrany
 Obvazový materiál impregnovaný farmaceutickými prostředky, sterilní chirurgická vlákna   
Předmětem veřejné zakázky je dodání 57 položek zdravotnického mateiálu určeného k zásobování zdravotnických zařízení. Jedná se o obvazový a fixační materiál pro posádková zdravotnická zařízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústřední vojenská nemocnice Praha
 Dodávky reagencií pro stanovení vybraných skupin omamných a psychotropních látek (OPL), etanolu a   
Kompletní dodávka reagencií na stanovení OPL a etanolu imunochemickou a enzymatickou metodou v biologickém materiálu, včetně kalibrátorů. Součástí této VZ je bezplatná zápůjčka nového anylyzátoru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 Nízkomolekulární hepariny   
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nízkomolekulárních heparinů v předplněných stříkačkách pro jednorázové profylaktické i terapeutické použití pro tyto schválené indikace: • profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné chirurgii, vyšší riziko, • profylaxe tromboembolické nemoci v ortopedii • léčba hluboké žilní trombózy, nestabilní angíny pectoris a nonQ infarktu myokardu • prevence trombózy v mimotělním oběhu při dialýze
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
 Obvazový materiál   
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky obvazového materiálu (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Královéhradecká lékárna a.s.
 „UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY – DODÁVKY INFUZNÍCH ROZTOKŮ“   
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specializovaného materiálu – infuzních roztoků, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy o dodávkách podle § 89 zákona o veřejných zakázkách, jejímž předmětem budou dodávky jmenovaného zdravotnického materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
 Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení   
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení, a to 30 ks baktericidních germicidních svítidel pevných, 15 ks baktericidních germicidních svítidel mobilních, 3 ks sterilizátorů, 1 ks pracího stroje pevně ukotveného, 1 ks průmyslové pračky a 1 ks bubnového sušice, 3 ks sprchového mixážního panelu, 10 ks zvedacích hygienických židlí, 10 ks sprchových vozíků, 60 ks aktivních matrací. Dodaná zařízení musí být nová (tj. nikoliv repasovaná), s datem výroby ne starším než rok 2010.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Brno
 Antineoplastika V.   
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Specifikace zboží: Léčivý přípravek s účinnou látkou Trastuzumab, ATC skupina L01XC03, použitelnost po naředění min. 24 hodin při 25 stupních Celsia; Léčivý přípravek s účinnou látkou Alemtuzumab v koncentraci 30 mg/ml, ATC skupina L01XC04, použitelnost po naředění min. 8 hodin; Léčivý přípravek s účinnou látkou Cetuximab v koncentraci 5 mg/ml (koncentrát, nikoli lyofilizát), ATC skupina L01XC06, použitelnost po naředění min. 24 hodin; Léčivý přípravek s účinnou látkou Panitumumab v koncentraci 20 mg/ml, ATC skupina L01XC08, použitelnost po naředění min. 24 hodin.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Masarykův onkologický ústav
 Digitální mamograf   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého digitálního mamografického přístroje s plochým detektorem s přímou nebo nepřímou konverzi rtg záření případně s přímou konverzí a optickým přepínačem s jednou akviziční stanicí bez lékařské vyhodnocovací stanice.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie