Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 13865 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
LFP - vybavení (Fond F)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení dle specifikace v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) a Příloze č. 2 (Položkový výkaz) zadávací dokumentace. Dodávka bude realizována na základě Kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Videolaryngostroboskop s hlasovou analýzou   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Videolaryngostroboskop s hlasovou analýzou “ pro pracoviště chirurgie hlavy a krku. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – Kortikosteroidy pro systémové použití (p.o./i.v./i.m.)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem kortikosteroidů (p.o./i.v./i.m.) pro léčbu pacientů indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky hydrocephálních drenážních systémů 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky hydrocephálních drenážních systémů a příslušenství dle specifikace jednotlivých částí zakázky uvedené v zadávací dokumentaci po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Institut klinické a experimentální medicíny
HLP - Antivirotikum pro systémové použití - HCV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro léčbu pacientů ve schválených indikacích (chronická hepatitida typu C u dospělých).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad kolenních kloubů pro potřeby I. ortopedické kliniky UK 1. LF a FN Motol a Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Dodávky lékových koronárních stentů (DES) pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lékových koronárních stentů, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Přístroje pro endoskopii   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Masarykova univerzita
Doplnění technologií pro elektrofyziologii pro CEITEC MU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je soubor položek, které doplní a rozšíří možnosti využití elektrofyziologických metod v laboratoři CF MAFIL . Jednotlivé položky: 1) 3 kusy EEG čepic pro snímání EEG v prostředí MR; 2) 4 kusy EEG čepic pro snímání EEG mimo MR prostředí; 3) MR-kompatibilní systém pro záznam elektrofyziologických signálů; 4) zařízení pro vícekanálovou transkraniální proudovou neurostimulaci; 5) zařízení pro detekci pozice elektrod EEG čepice; 6) zařízení pro zajištění senzorické stimulace. Zásadním požadavkem je kompatibilita všech jednotlivých položek se systémem 256-kanálového EEG of firmy EGI (zesilovač GES 400). MR-kompatibilní položky musí být kompatibilní s 3T magnetickou rezonancí Prisma, Siemens.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Artroskopické imlantáty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky artroskopických implantátů, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání prostředků a materiálního vybavení určeného k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů u Zadavatele se zaměřením na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 5 samostatných částí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky z ATC skupiny L02*   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků z ATC skupiny L02 po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Na Bulovce
DODÁVKY KONTRASTNÍCH LÁTEK   
Stručný popis: Předmětem rámcové dohody budou opakované dodávky kontrastních látek pro diagnostiku do Nemocnice Na Bulovce v rámci poskytování zdravotní péče dle níže uvedené specifikace a aktuálních potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Technická univerzita v Liberci
185_Lo_HyHi_Univerzální dokumentační systém gelů a membrán (HYHI – VP3)   
Stručný popis: Univerzální dokumentační systém gelů a membrán – 1 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie