Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 14296 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty zadavatele, na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky vyšetřovacích rukavic   
Stručný popis: dodávky vyšetřovacích rukavic průběžně dle potřeb zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“   
Stručný popis: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2_1 a 2_2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce,
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Brno
Afatinib dimaleinát   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – pro kardiovaskulární systém III. – Empressin, Esmocard   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků Empressin a Esmocard pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultní nemocnice Olomouc
Ventilační a resuscitační technika   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks resuscitačních přístrojů, 9 ks plicních ventilátorů, 4 ks přístrojů pro podporu dýchání a 2 ks zvlhčovacích kanyl, vše pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Intervenční radiologie III.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to cévních pouzder, balónkových katetrů a cévních stentů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Dodávka zdravotnické techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek vybavení v návaznosti na rekonstrukci interní JIP a to: část A - dodávka infuzního setu, část B - dodávka lůžek, matrací a pojízdných nočních stolků, část C - dodávka monitorovacího systému vitálních funkcí, část D - dodávka ventilátorů pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu, včetně instalace, montáže a zaškolení obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Havlíčův Brod, příspěvková organizace
Pracoviště magnetické rezonance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: a)dodávka nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro bezchybný provoz, činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy a bezplatná 2 letá záruka – komplexní servisní zabezpečení (dále jen „dodávka MR“); b)poskytování komplexního servisního zabezpečení po dobu 9 roků (2 roky bezplatná záruka v rámci dodávky MR + 7 roků pozáruční servis), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo a servisní smlouvě)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Olomouc
Transientní elastograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks transientního elastografu včetně příslušenství, instalace, připojení do sítě PACS, uvedení do provozu a zaškolení personálu na 2. Interní klinice Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Masarykův onkologický ústav
Léčiva – oxykodon, tapentadol, trifluridin, kabazitaxel, ramucirumab, ipilimumab, kabozantinib, olaratumab, vandetanib, vismodegib, afliberecept, abirateron, nadroparin 2018 – 2019 (2. vyhlášení)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 13 ATC skupin dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace veřejné zakázky) a příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj s C-ramenem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku multifunkčního skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C-ramenem a provádění pozáručního servisu, a to po dobu 6 let od uplynutí záruční lhůty.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Jednorázové rouškování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro zarouškování pacientů na operačním sále po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice České Budějovice
Defibrilátory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku defibrilátorů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Fakultní nemocnice Ostrava
"Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava B" - Systém pro digitální orální snímkování - Intraorální RTG s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 2ks nových systémů pro digitální orální snímkování - intraorální RTG s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava B“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001176), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie