Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 13865 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II. - Dodávka laparoskopické věže   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks laparoskopické věže pro oblast následné péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na dodávku laparoskopické věže jsou podrobně definovány ve Formuláři technické specifikace dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce (dále také jako „Formulář“). Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pořízení endoskopických přístrojů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky „Pořízení endoskopických přístrojů“, kterou zadavatel rozdělil na 3 části, je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých endoskopických přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod a.s., pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Brno
In vitro diagnostika ve FN Brno II   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky diagnostických souprav (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezplatného vypůjčení technologií potřebných pro vyšetření infekčních markerů a molekulárně biologické vyšetření u dárců krve a jejích složek a s podmínkou bezplatného vypůjčení laboratorního nábytku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem denosumabu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem denosumabu v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Elektrokonvulsivní terapie ECT   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a Elektrokonvulsivní terapie ECT pro Psychiatrické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně vytvoření včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Přístroje musí být zcela nové, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a dílčí zadávací dokumentaci pro každou část.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Olomouc
Antianemika 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Mendelova univerzita v Brně
Chlazený inkubátor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je dodávka chlazeného inkubátoru s min. vnitřním objemem 400 l, s min. teplotním rozsahem -10°C - +60°C a s nucenou vnitřní cirkulací a osvětlením pro inkubaci rostlinných patogenů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka zakličovacího stolu a klimaboxu pro laboratoř ÚZPL   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na 2 části je pořízení zakličovacího stolu a klimaboxu pro laboratoř Ústavu zakládání a pěstění lesů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Obnova vybavení očního oddělení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části, které zahrnují jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Písek, a.s.
Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s. - Mikrobiologické přístrojové vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení "Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s. - Mikrobiologické přístrojové vybavení", a to Automatický systém na určování mikroorganismů a stanovení citlivosti na antibiotika pro Oddělení klinické mikrobiologie, ELISA analyzátor pro Oddělení klinické mikrobiologie, Hemokultivační analyzátor pro Oddělení klinické mikrobiologie a Systém pro PCR pro Oddělení klinické mikrobiologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
ZUUL – očkovací látky 2019   
Stručný popis: Dodávka očkovacích látek (zboží) určených pro očkování fyzických osob (dospělých i dětí) v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení a dodávaných na jednotlivá pracoviště zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Přístrojová technika v biologii a medicíně   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojové techniky v oblasti biologie a medicíny, přičemž, veřejná zakázka je rozdělena na 13 částí
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Polohovací postele pro 1. dobu porodní a lůžka nemocniční   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (34 ks sestav nemocničních lůžek standardních včetně matrace, 9 ks sestav nemocničních lůžek standardních včetně matrace a nemocničního stolků a 3 ks sestav polohovacích postelí pro 1. dobu porodní včetně matrace) včetně zajištění pozáručního servisu po dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Lůžka standardní vybavená kompletní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova celkem 23 ks lůžek standardních, kompletních (jsou tvořena inkubátory pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem). Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu dodaných lůžek na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie