Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9792 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nákup injekčních stříkaček a jehel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček a zdravotnických jehel, které budou předmětem dodávky na základě kupní smlouvy a budou splňovat min. požadavky zadavatele. Viz zadávací dokumentace a její přílohy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS ZK – Transportní plicní ventilátory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů pro umělou plicní ventilaci - transportních plicních ventilátorů v celkovém počtu 18 kusů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přístroj mikrochirurgický pro operaci oka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání mikrochirurgické jednotky pro operaci na předním a zadním segmentu oka, včetně komponent a sw licencí nutných pro splnění požadavků uvedených v technické specifikaci. Musí jít o nový, nerepasovaný přístroj a zařízení. Součástí nabídkové ceny přístroje je provádění BTK dle zákona 268/2014 v rozsahu a četnosti uvedené výrobcem po dobu 4 let od pořízení přístroje. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále dodávky spotřebního materiálu za nabídkovou cenu, tak jak bude účastníkem uvedeno v příloze – Spotřební materiál k operacím na mikrochirurgickém přístroji.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Zdravotnický materiál   
Stručný popis: Dodávky zdravotnického materiálu včetně dopravy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů dle specifikace v příloze výzvy k podání nabídek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ostravská univerzita
Dodávka plantografické plošiny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku na dodávku plantografické plošiny.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ultrazvukové diagnostické přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace a obnova přístrojového vybavení ultrazvukovými diagnostickými přístroji na pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nahrazované zdravotnické prostředky jsou na hraně své životnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Stodská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - rehabilitace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních přístrojů a pomůcek pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Videoendoskopická věž pro experimentální účely   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže pro gastrointestinální endoskopii a souvisejícího příslušenství pro podporu výzkumných aktivit II. interní gastroenterologická kliniky FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění je i zajištění pozáručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 5 - přístroje ultrazvukové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ultrazvukových přístrojů. Předmět zakázky je dále rozdělen do 6 samostatných částí ve smyslu § 35 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 2 - endoskopie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace videobronchoskopů a myček na endoskopy. Předmět zakázky je dále rozdělen do 2 samostatných částí ve smyslu § 35 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF - Dodávka Biofeedbacku a příslušenstvím II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Biofeedbacku a příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – dodávky abscesových drenážních setů a biliárních drenážních katétrů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky abscesových drenážních setů a biliárních drenážních katétrů a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 měsíců, v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
EEG přístroje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EEG přístrojů pro JIP Neurologické kliniky a ambulanci Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie