Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9581 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ostravská univerzita
Dodávka ultrazvukového přístroje a sond   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks ultrazvuku a sond.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ostravská univerzita
Dodávka EMG Holteru s videozáznamem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku EMG Holteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Dodávka zdravotnických přístrojů pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka zdravotnických přístrojů včetně vybavení a dokladů, a to 1 ks transportního ventilátoru vč. příslušenství a kabeláží, 6 ks přenosných multifunkčních monitorů vitálních funkcí s defibrilátory vč. přísl. a kabeláží
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ultrazvukové přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ultrazvukových přístrojů pro porodnicko-gynekologickou kliniku, RDG odd., ARO a interní odd. společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh bude uveřejněna na profilu zadavatele, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro koagulometry   
Stručný popis: Výpůjčka koagulometrů a dodávky reagencií
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Monitory životních funkcí vč. centrály, Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.   
Stručný popis: Monitory životních funkcí vč. centrály, Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Přístrojová lymfodrenáž   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks přístrojů pro lymfodrenáž vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. s. - ČÁST 1: Ultrazvukový přístroj pro celotělové zobrazení pro urgentní příjem   
Stručný popis: Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. s. - ČÁST 1: Ultrazvukový přístroj pro celotělové zobrazení pro urgentní příjem
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. s. - ČÁST 3: Přenosný ultrazvukový přístroj pro urologické oddělení   
Stručný popis: Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. s. - ČÁST 3: Přenosný ultrazvukový přístroj pro urologické oddělení
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Karlovarský kraj
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II   
Stručný popis: Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka zdravot.přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem je Část 3-7 VZ: Část 3-TP-4010 digestoř laboratorní stolní, odtahová; Část 4-TP-5203 myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku; Část 5-TP-5253 vyplachovač a desinfikátor ložních mís; Část 6-TP-6701 panel sprchový s dezinfekcí; Část 7-TP-0199 skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství. VZ zahrnuje dodávku přístrojů do místa určení, jeho montáž, instalaci, konfiguraci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou oprávněnou dle zák.č. 268/2014 Sb. Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. s. - ČÁST 4: Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení   
Stručný popis: Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a. s. - ČÁST 4: Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Automatický dezinfektor endoskopů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace automatického dezinfektoru endoskopů na specializovaném pracovišti Endoskopie IV. interní kliniky, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Nabídková cena za dodávku přístroje nesmí přesáhnout uvedenou předpokládanou hodnotu VZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Katetrově implantabilní aortální chlopně - TAVI   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou katetrově implantabilní aortální chlopně – TAVI. Specifikace – minimální požadované technické parametry jsou uvedeny v technických požadavcích, které tvořípřílohu č. 1 zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka a instalace výpočetního tomografu (CT) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetního tomografu včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění komplexního pozáručního servisu po dobu 8 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie