Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10317 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů inkontinenčních pomůcek a dětských plen pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Rámcová dohoda na nákup speciálního zdravotnického materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění nákupu speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM) s distribucí na jednotlivé stanice pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě 1x měsíčně.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno modernizace perinatologického centra II   
Stručný popis: Dodávka souboru zdravotnické techniky pro perinatologii do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Jednorázové operační sety   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů dle specifikace v zadávací dokumentace po dobu 4 let od podpisu smlouvy pro potřeby klinických pracovišť zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulační centrum - Zdravotnické vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení do vybraného pracoviště zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v technických, obchodních a jiných smluvních podmínkách, které jsou součástí příloh dokumentace zadávacího řízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
MMN, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a zařízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání těchto přístrojů a zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, iinstalaci, 24 měsíční záruku (fullservis), uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Olomouc
Elektrofyziologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ablačních a diagnostických katetrů, zavaděčů a transseptálních jehel pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky okluderů ouška levé síně   
Stručný popis: Dodávky okluderů ouška levé síně pro Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - 11 kusů diagnostických stanic pro skiagrafii na Kliniku zobrazovacích metod   
Stručný popis: Zajištění dodávky 11 diagnostických stanic pro skiagrafii na Kliniku zobrazovacích metod.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Pořízení Rehabilitačního vybavení II. pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie (opakování)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky následujících přístrojů a zařízení. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na tři (3) samostatné části. Jedná se o tyto přístroje: - Robotický přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny - Kinematické 3D vyšetření - Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze Bližší specifikace dodávek je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Masarykova univerzita
Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, 1 ks ventilátoru pro umělou plicní ventilaci novorozenců a 1 ks transportního ventilátoru pro umělou plicní ventilaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
COMTES FHT a.s.
Veřejná zakázka na dodávku rentgenového difraktometru   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka rentgenového difraktometru, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Operační lampa s LED technologií a kamerou   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy v odst. V., • likvidace obalového materiálu, • předmětem veřejné zakázky je též zajištění stavební připravenosti za podmínek uvedených v technické specifikaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Dialyzační přístroje   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dialyzačních přístrojů s příslušenstvím (také jen „zboží“) a průběžných dodávek vázaného spotřebního materiálu na základě rámcové dohody uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zubní soupravy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 23 kusů zubních souprav včetně zpětného odběru původních přístrojů a pozáručního servisu na dodané vybavení pro Stomatologickou kliniku FN Hradec Králové s předpokládaným plněním ve 3 etapách (může být upraveno dle aktuálních potřeb zadavatele). V první etapě v roce 2019 by mělo být dodáno 8 souprav, ve druhé etapě v roce 2020 7 sestav a v roce 2021 by mělo být dodáno zbylých 8 sestav.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie