Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10187 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Ostrava
 FN Ostrava - Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2   
Veřejná zakázka je rozdělena na tyto čási: 1. část VZ - SW a HW pro Operační sály (identifikace, lokalizace nástrojů a setů, včetně hlídání kvality sterilizace; 2. část VZ -Mycí a desinfekční automat na sanitární nádoby; 3. část VZ - Speciální systém pro uložení sterilního materiálu a léčiv a komplementární vybavení zázemí centrálních operačních sálů, septických operačních sálů Centra pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu, septických operačních sálů stanice 2 ARK; septických operačních sálů JIP 3 ARK; 4. část VZ - Germicidní dezinfektory ovzduší - přístroje pro dekontaminaci vzduchu na COS, SOS (septických operačních sálech) a OS PGK.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ústřední vojenská nemocnice Praha
 Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze   
Předmětem plnění VZ jsou dodávky a montáže nového přístrojového vybavení kardiocentra s rokem výroby ne starším než 2010. Všechna zařízení musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 Nemocnice Břeclav - mezioborová JIP - přístrojové vybavení   
Dodávka zdravotnických přístrojů a vybavení pro mezioborovou jednotku intenzivní péče. Bližší informace stanoví zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Moravskoslezský kraj
 Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních   
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji, a to včetně dodání do místa plnění, instlalce a seznámení s obsluhou. Technická specifikace zdravotnické techniky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Česká republika - Ministerstvo obrany
 Obvazový materiál impregnovaný farmaceutickými prostředky, sterilní chirurgická vlákna   
Předmětem veřejné zakázky je dodání 57 položek zdravotnického mateiálu určeného k zásobování zdravotnických zařízení. Jedná se o obvazový a fixační materiál pro posádková zdravotnická zařízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústřední vojenská nemocnice Praha
 Dodávky reagencií pro stanovení vybraných skupin omamných a psychotropních látek (OPL), etanolu a   
Kompletní dodávka reagencií na stanovení OPL a etanolu imunochemickou a enzymatickou metodou v biologickém materiálu, včetně kalibrátorů. Součástí této VZ je bezplatná zápůjčka nového anylyzátoru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 Nízkomolekulární hepariny   
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nízkomolekulárních heparinů v předplněných stříkačkách pro jednorázové profylaktické i terapeutické použití pro tyto schválené indikace: • profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné chirurgii, vyšší riziko, • profylaxe tromboembolické nemoci v ortopedii • léčba hluboké žilní trombózy, nestabilní angíny pectoris a nonQ infarktu myokardu • prevence trombózy v mimotělním oběhu při dialýze
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
 Obvazový materiál   
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky obvazového materiálu (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
 Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení   
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení, a to 30 ks baktericidních germicidních svítidel pevných, 15 ks baktericidních germicidních svítidel mobilních, 3 ks sterilizátorů, 1 ks pracího stroje pevně ukotveného, 1 ks průmyslové pračky a 1 ks bubnového sušice, 3 ks sprchového mixážního panelu, 10 ks zvedacích hygienických židlí, 10 ks sprchových vozíků, 60 ks aktivních matrací. Dodaná zařízení musí být nová (tj. nikoliv repasovaná), s datem výroby ne starším než rok 2010.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Masarykův onkologický ústav
 Digitální mamograf   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého digitálního mamografického přístroje s plochým detektorem s přímou nebo nepřímou konverzi rtg záření případně s přímou konverzí a optickým přepínačem s jednou akviziční stanicí bez lékařské vyhodnocovací stanice.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská nemocnice Liberec,a.s.
 Dodávka extrakorporálního litotryptoru pro urologické oddělení KNL, a.s.   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k extrakorporální litotrypsii močových konkrementů pro oddělení urologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
 Mechanická extrakce embolů z mozkového řečistě   
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení pro mechanickou extrakci embolů z mozkového řečiště pro Ústav radiodiagnostický - angiolinka FN Ostrava.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 Chirurgické svorky   
Předmětem výběrového řízení je dodávka staplerů formou uložení zboží do konsignačního skladu dle níže uvedené specifikace pro potřeby zadavatele na období 2 let. Podrobněji viz zadávací dokumentace, která je zájemcům přístupná na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
 Ozařovač transfuzních přípravků   
Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu ozařovače transfuzních přípravků, včetně dopravy, instalace, validace, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu – napojení k PC a napojení na pro transfuzní oddělení s technickou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 ICD kardiovertry-defibrilátory   
Předmětem veřejné zakázky je dle potřeb Fakultní nemocnice Hradec Králové nákup kompletního systému ICD kardiovertrů-defibrilátorů (dále jen ICD), jež splňují níže definované parametry. Předmětem veřejné zakázky může být dodávka i jednotlivých komponent systému. Podrobněji viz zadávací dokumentace, která je zájemcům přístupná na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie