Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10187 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Extrakorporální membránová oxygenace, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.   
Stručný popis: Extrakorporální membránová oxygenace, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Masarykova univerzita
RI 1805 Analyzátor plynů, běžecký a bicyklový ergometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je systém skládající se z analyzátoru plynů, běžeckého a bicyklového ergometru a elektrokardiografu, který bude sloužit pro provádění kardiopulmonálních zátěžových testů. Technické řešení umožní plnou kompatibilitu se stávajícím zařízením Metalyzer Cortex 3B-R3, které zadavatel používá a umožní vyšetřovat paralelně více osob v rámci jednoho výzkumného souboru a zabezpečit kontinuitu testování osob. Předmětem dodávky je kompletní, nový a plně funkční systém. Předmětem plnění je kompletní, nový a zcela funkční přístroj.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
město Jičín
"Areál ZŠ Soudná č. p. 15 - vybavení objektu denního stacionáře kolejnicový systém a rehabilitační zařízení"   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Dodávky, montáž a instalace kolejnicového systému a rehabilitačního zařízení spojené s realizací interiérového vybavení budovy Soudná 15, Jičín.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
"CT přístroj"   
Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), jejímž předmětem je dodávka zboží. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí multidetektorový počítačový tomograf s minimálně 16-ti řadami detektorů, s pracovní stanicí a injektorem (dále jen „CT přístroj“) dále specifikovaný v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna spolu s výzvou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124 a tvoří její nedílnou součást. Výše uvedené dodávky, podrobná specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou podrobně specifikovány ve výzvě a v zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást (dále též „ZD“). Dodávka zboží bude rovněž provedena v souladu s obchodními podmínkami uvedenými ve smluvním vzoru Kupní smlouvy č. 1660/00035, jenž tvoří jako příloha č. 1 ZD nedílnou součást zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
"DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ A ZÁPŮJČKA AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU"   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího uchazeče na kompletní dodávku diagnostik včetně kontrolního, kalibračního a spotřebního materiálu k testům a zápůjčky nového plně automatického uzavřeného analyzátoru pro hematologicko - transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o. , laboratoř infekčních markerů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
"DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ - ZÁPŮJČKA AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího uchazeče na kompletní dodávku diagnostik včetně kontrolního, kalibračního a spotřebního materiálu k testům a zápůjčky nového plně automatického uzavřeného analyzátoru pro hematologicko - transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o. , laboratoř infekčních markerů. Hlavním cílem veřejné zakázky je získat co nejefektivnější ekonomické i provozní podmínky související s prováděním vyšetření markerů infekcí u dárců krve a krevních složek v průběhu 4 let. Jedná se o optimalizaci zajištění transfuzních přípravků pro urgentní požadavky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
"DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ - ZÁPŮJČKA AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky byl výběr nejvhodnějšího uchazeče na kompletní dodávku diagnostik včetně kontrolního, kalibračního a spotřebního materiálu k testům a zápůjčky nového plně automatického uzavřeného analyzátoru pro hematologicko - transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o. , laboratoř infekčních markerů. Hlavním cílem veřejné zakázky bylo získat co nejefektivnější ekonomické i provozní podmínky související s prováděním vyšetření markerů infekcí u dárců krve a krevních složek v průběhu 4 let. Jedná se o optimalizaci zajištění transfuzních přípravků pro urgentní požadavky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Chrudimská nemocnice a.s.
"Dodávka echokardiografického přístroje pro kardiologické a vaskulární aplikace"   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového Echokardiografického přístroje pro kardiologické a vaskulární aplikace. Součástí přístroje musí být i transthorakální, vaskulární a jícnová sonda.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Chrudimská nemocnice a.s.
"Dodávka echokardiografického přístroje pro kardiologické a vaskulární aplikace"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového Echokardiografického přístroje pro kardiologické a vaskulární aplikace. Součástí přístroje musí být i transthorakální, vaskulární a jícnová sonda.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Chrudimská nemocnice a.s.
"Dodávka echokardiografického přístroje pro kardiologické a vaskulární aplikace"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového Echokardiografického přístroje pro kardiologické a vaskulární aplikace. Součástí přístroje musí být i transthorakální, vaskulární a jícnová sonda.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FBMI
"DODÁVKA KONCOVÝCH PRVKŮ"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Dodávka koncových prvků
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie