Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10187 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
„„ Ultrazvukové přístroje diagnostické“   
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem tří kusů ultrazvukových přístrojů, z nichž 1 kus bude určen pro Radiologickou kliniku, 1 kus pro I. Interní - kardiologickou kliniku a 1 kus pro Kliniku porodnicko-gynekologickou. Součástí dodávky bude dále: • doprava a instalace v místě plnění, jejich uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu, • dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě v souladu s účinnou legislativou), • bezplatné zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o tomto zaškolení, a • poskytování záručního servisu v místech plnění.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Ostrava
„Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Specializované UZV systémy s příslušenstvím“   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových systémů pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím a to dle podmínek uvedených v ZD. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Šumperk a.s.
„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s. - část I“ – přístroje III.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 9-Přístroj pro pilokarpinovou iontoforézu   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 8-Přístroj na měření otoakustických emisí   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 5-Chirurgický set pro stomatologii   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 4-Soubor nástrojů pro stomatologii   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 3-Čistící a mazací přístroj pro násadce   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 2-Stomatologická mobilní souprava   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 10-Urodynamická sestava   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“- Část 1-Audiometrický přístroj   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně její montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, zaškolení obsluhy, provedení příslušných revizí a záruční servis za dále uvedených podmínek. Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Královéhradecký kraj
„Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků I“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka váhy, kapničkovače, vakuové míchačky, parní čističky, kompresoru, pískovače, tlakového polymerátoru, keramické pece, pinovače, tlakové komory, elektrického nože, mikromotorů (10 ks), stolních pracovních lamp (10 ks), odsávacího zařízení pro pískovač a ořezávačky, laboratorních kahanů (10 ks) a poskytnutí souvisejících služeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje...
Královéhradecký kraj
„Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků II“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního zubařského skeneru a poskytnutí souvisejících služeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje...
Královéhradecký kraj
„Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků II - OPAKOVÁNÍ“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního zubařského skeneru a poskytnutí souvisejících služeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie