Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 1630 z 10187 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj s C-ramenem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku multifunkčního skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C-ramenem a provádění pozáručního servisu, a to po dobu 6 let od uplynutí záruční lhůty.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Jednorázové rouškování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro zarouškování pacientů na operačním sále po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
"Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava B" - Systém pro digitální orální snímkování - Intraorální RTG s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 2ks nových systémů pro digitální orální snímkování - intraorální RTG s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava B“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001176), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks transportního inkubátoru skládajícího se z inkubátoru, ventilátoru a monitoru. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Olomouc
Spinální implantáty   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spinálních implantátů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii 003 - dodávka zdrav. prostředků CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057 - části 3, 7 a 8   
Stručný popis: Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - ČÁST 1: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů   
Stručný popis: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Ostrava
Specializovaný ultrazvukový systém pro intraoperační zobrazování, konzilia pro Chirurgickou kliniku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového specializovaného ultrazvukového systému pro intraoperační zobrazování, konzilia s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – Zobrazovací systém a operační systém pro oční sál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů: zobrazovacího systému pro VR chirurgii k mikroskopu - 1ks a operačního systému pro oční sál 1 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál pro hematologické vyšetření   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu – reagencie, roztoky potřebné k údržbě analyzátorů, kontroly, náhradní díly (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky automatických analyzátorů a s podmínkou bezúplatné výpůjčky barevných tiskáren, záložních zdrojů a integrovaných počítačů na 4 roky a zajištění jejich servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakultu
Rámcové dohody na dodávky spotřebního laboratorního materiálu   
Stručný popis: Toto oznámení se týká zakázek zadaných na základě Rámcové dohody za 4. čtvrtletí r. 2018. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky spotřebního laboratorního materiálu – laboratorního vybavení pro projekt NPU II „BIOCEV – FAR" a projekty OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634,CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775 nebo případně jiná reg. č.) a projekty financované z evropských strukturálních fondů (dále jen „projekty“) dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část (4 části) veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je dodávka odběrových souprav a náhradních roztoků na odběr a zpracování krve a bezúplatná výpůjčka přístrojů – automatických krevních lisů a automatických vah pro odběry krve.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Domažlická nemocnice, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - přístroje pro rehabilitaci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na 12 částí, je dodávka přístrojů pro rehabilitaci pro Domažlickou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN Hradec Králové – dvě mamografická pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova dvou mamografických pracovišť včetně zajištění pozáručního servisu, dodávek spotřebního materiálu a zpětného odběru původního vybavení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant - oblast radiační ochrany   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro využití ke skupinové instruktáži, školení a výuce studentů v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů z hlediska radiační ochrany.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie