Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 9946 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Videolaryngostroboskop s hlasovou analýzou   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Videolaryngostroboskop s hlasovou analýzou “ pro pracoviště chirurgie hlavy a krku. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky hydrocephálních drenážních systémů 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky hydrocephálních drenážních systémů a příslušenství dle specifikace jednotlivých částí zakázky uvedené v zadávací dokumentaci po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad kolenních kloubů pro potřeby I. ortopedické kliniky UK 1. LF a FN Motol a Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Dodávky lékových koronárních stentů (DES) pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lékových koronárních stentů, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Přístroje pro endoskopii   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Masarykova univerzita
Doplnění technologií pro elektrofyziologii pro CEITEC MU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je soubor položek, které doplní a rozšíří možnosti využití elektrofyziologických metod v laboratoři CF MAFIL . Jednotlivé položky: 1) 3 kusy EEG čepic pro snímání EEG v prostředí MR; 2) 4 kusy EEG čepic pro snímání EEG mimo MR prostředí; 3) MR-kompatibilní systém pro záznam elektrofyziologických signálů; 4) zařízení pro vícekanálovou transkraniální proudovou neurostimulaci; 5) zařízení pro detekci pozice elektrod EEG čepice; 6) zařízení pro zajištění senzorické stimulace. Zásadním požadavkem je kompatibilita všech jednotlivých položek se systémem 256-kanálového EEG of firmy EGI (zesilovač GES 400). MR-kompatibilní položky musí být kompatibilní s 3T magnetickou rezonancí Prisma, Siemens.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Artroskopické imlantáty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky artroskopických implantátů, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání prostředků a materiálního vybavení určeného k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů u Zadavatele se zaměřením na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 5 samostatných částí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Technická univerzita v Liberci
185_Lo_HyHi_Univerzální dokumentační systém gelů a membrán (HYHI – VP3)   
Stručný popis: Univerzální dokumentační systém gelů a membrán – 1 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka autoklávu a chlazené centrifugy včetně příslušenství.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II. - Dodávka laparoskopické věže   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks laparoskopické věže pro oblast následné péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na dodávku laparoskopické věže jsou podrobně definovány ve Formuláři technické specifikace dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce (dále také jako „Formulář“). Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pořízení endoskopických přístrojů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky „Pořízení endoskopických přístrojů“, kterou zadavatel rozdělil na 3 části, je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých endoskopických přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod a.s., pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Brno
In vitro diagnostika ve FN Brno II   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky diagnostických souprav (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezplatného vypůjčení technologií potřebných pro vyšetření infekčních markerů a molekulárně biologické vyšetření u dárců krve a jejích složek a s podmínkou bezplatného vypůjčení laboratorního nábytku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Elektrokonvulsivní terapie ECT   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a Elektrokonvulsivní terapie ECT pro Psychiatrické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně vytvoření včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Přístroje musí být zcela nové, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a dílčí zadávací dokumentaci pro každou část.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie