Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 10187 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Kardiovertery – defibrilátory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů po dobu 2 let dle technických specifikací, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín - Dovybavení lineárního urychlovače   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dovybavení 2 stávajících lineárních urychlovačů (dále také jen „LU“) v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a rovněž i jejich pozáruční servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzita Palackého v Olomouci
FTK – Rehabilitační pomůcky II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře - úrazy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dlah a šroubů pro chirurgické řešení úrazů krční páteře pro Kliniku spondylochirurgie 1. LF Uk a FN Motol.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
"ÚVN – VoFN Praha – Stereotaktické neuroradiochirurgické zařízení – nákup"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení pro radiochirurgickou léčbu nádorových a cévních onemocnění mozku a míchy (dále jen „zařízení“) zejména pro potřeby Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Podrobně viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Plasmová koagulace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického prostředku – plasmové koagulace vč. zajištění pozáručního servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Obnova laparoskopie I   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části, které zahrnují jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a standardní záruku za jakost v délce 36 kalendářních měsíců (délka záruky za jakost stanovená na 36 měsíců je hodnotou minimální ) - pokud je u dodávky nebo jejich částí, které budou předmětem nabídky dodavatele, záruka za jakost standardně poskytována na delší období, vyplní odpovídající délku záruky dodavatel do příslušné části přílohy č. 4 „Návrh kupní smlouvy“. • Část 1: Laparoskopická věž pro Gynekologii • Část 2: Laparoskopická věž pro Chirurgii • Část 3: Morcelátor laparoskopický
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Kardiostimulátory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů po dobu 2 let dle technických specifikací, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál pro analýzu krevních plynů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu reagencií, které je určeno pro akutní analýzu krevních plynů, iontů, metabolitů a musí odpovídat typu k vypůjčeným analytickým přístrojům. Zapůjčené analytické přístroje jsou určeny pro analýzu krevních plynů, iontů a metabolitů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Sterilizační obalový materiál   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky sterilizačního obalového materiálu dle ČSN EN ISO 11607-1 pro Centrální sterilizaci, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, a to podle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a 7letý pozáruční servis nového, nepoužitého a nerepasovaného digitálního skiagrafického přístroje (dále též „skiagrafický komplet“) na principu přímé digitalizace obrazu se čtyřmi plochými detektory, stropním závěsem pro RTG zářič a na zemi upevněným vyšetřovacím stolem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Stodská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - externí kardiostimulátor (2. vyhlášení)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks dvoudutinového externího kardiostimulátoru včetně prodlužovacího kabelu, a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Optický koherentní tomografický systém   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optického koherentního tomografického přístroje pro Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny pro point of care vyšetření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 4 ks ultrazvukových přístrojů pro point of care vyšetření spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: dopravy zboží do místa plnění, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Jesenická nemocnice a.s.
Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního stolu pro všeobecnou chirurgii.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie