Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1763 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
"DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ A ZÁPŮJČKA AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU"   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího uchazeče na kompletní dodávku diagnostik včetně kontrolního, kalibračního a spotřebního materiálu k testům a zápůjčky nového plně automatického uzavřeného analyzátoru pro hematologicko - transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o. , laboratoř infekčních markerů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
"DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ - ZÁPŮJČKA AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího uchazeče na kompletní dodávku diagnostik včetně kontrolního, kalibračního a spotřebního materiálu k testům a zápůjčky nového plně automatického uzavřeného analyzátoru pro hematologicko - transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o. , laboratoř infekčních markerů. Hlavním cílem veřejné zakázky je získat co nejefektivnější ekonomické i provozní podmínky související s prováděním vyšetření markerů infekcí u dárců krve a krevních složek v průběhu 4 let. Jedná se o optimalizaci zajištění transfuzních přípravků pro urgentní požadavky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
"DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ - ZÁPŮJČKA AUTOMATICKÉHO ANALYZÁTORU"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky byl výběr nejvhodnějšího uchazeče na kompletní dodávku diagnostik včetně kontrolního, kalibračního a spotřebního materiálu k testům a zápůjčky nového plně automatického uzavřeného analyzátoru pro hematologicko - transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o. , laboratoř infekčních markerů. Hlavním cílem veřejné zakázky bylo získat co nejefektivnější ekonomické i provozní podmínky související s prováděním vyšetření markerů infekcí u dárců krve a krevních složek v průběhu 4 let. Jedná se o optimalizaci zajištění transfuzních přípravků pro urgentní požadavky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
"Dodávka jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou"   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcových kupních smluv, na jejichž základě budou realizovány opakující se dodávky jednorázového operačního rouškování a jednorázových operačních plášťů. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ rozdělena na dvě části, a to na část: 1) Sety jednorázového operačního rouškování 2) Jednorázové operační pláště Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku jak na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení tedy zadavatel hodlá uzavřít dvě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a následujících ZVZ, přičemž závazný text těchto smluv je uveden v přílohách č. 4 a) a č. 4 b) zadávací dokumentace. Rámcové smlouvy budou uzavřeny každá s jedním uchazečem a budou upravovat veškeré podmínky jednotlivých plnění po dobu jejich účinnosti. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcových smluv bude prováděno dle skutečných potřeb zadavatele v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek zadavatele generovaných systémem Farmis 2), jež budou považovány za návrh k uzavření konkrétní dílčí smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Chrudimská nemocnice, a.s.
"Dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s."   
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s. dle vymezení uvedené v příloze č. 1 Zadávací dokumetnace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Chrudimská nemoncice, a.s.
"Dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s."   
Předmětem plněné veřejné zakázky je dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s. dle vymezení uvedeného v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Chrudimská nemoncice, a.s.
"Dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s."   
Předmětem plněné veřejné zakázky je dodávka staplerů pro Chrudimskou nemocnici, a.s. dle vymezení uvedeného v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Chrudimská nemocnice, a.s.
"Dodávka zdravotnického materiálu"   
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (opakovaný nákup zdravotnického materiálu dle přílohy č. 1 ZD), na které bude uzavřena rámcová smlouva na dodávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústav pro péči o matku a dítě
"Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní účely II."   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústav pro péči o matku a dítě
"Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní účely II."   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústav pro péči o matku a dítě
"Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní účely II."   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Veřejná zakázka spočívá v dodávkách chirurgického šicího materiálu pro humánní účely.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
"Dodávky chirurgického šicího materiálu pro humánní účely II."   
Stručný popis: Veřejná zakázka spočívá v dodávkách chirurgického šicího materiálu pro humánní účely.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie