Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1763 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
„Dodávky vyšetřovacích rukavic“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli vyšetřovací rukavice dle uvedené specifikace, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
„Dodávky vyšetřovacích rukavic“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli vyšetřovací rukavice dle uvedené specifikace, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
„Dodávky vyšetřovacích rukavic“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli vyšetřovací rukavice dle uvedené specifikace, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
„DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PTCA VÝKONŮM –- Zařízení k hemostáze po radiální punkci“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění jsou průběžné a opakované dodávky zařízení k hemostáze po radiální punkci pro použití při perkutánní transluminální koronární angioplastice. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
„DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PTCA VÝKONŮM –- Sheath pro radiální přístup“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) předmětem plnění jsou průběžné a opakované nákupy sheathů pro radiální přístup pro použití při perkutánní transluminální koronární angioplastice. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
„DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PTCA VÝKONŮM –- Katétr diagnostický“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) předmětem plnění jsou průběžné a opakované nákupy diagnostických katétrů sloužících u PTCA výkonu k diagnostice stavu krevního řečiště.. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
„DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PTCA VÝKONŮM –- Katétr diagnostický radiální“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) předmětem plnění jsou průběžné a opakované nákupy diagnostických radiálních katétrů sloužících u PTCA výkonu k diagnostice stavu krevního řečiště.. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
„Dodávka odběrových souprav na odběr a zpracování krve a bezúplatná výpůjčka šesti kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve a bezúplatná výpůjčka šesti kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve pro potřebu Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Dodávka odběrových souprav na odběr a zpracování krve musí být od stejného výrobce, jako je výrobce vypůjčených šesti kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve. Dodávka musí zahrnovat veškeré součásti odběrových souprav a spotřební materiál k provedení požadovaných vyšetření dle předpokládaného počtu odběrů. Bezplatná výpůjčka 6 ks automatických lisů na zpracování odebrané krve musí být včetně veškerých nákladů spojených s provozem přístroje. Součástí dodávky bude i zajištění dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení. Předmětem veřejné zakázky je: A) Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve B) Bezúplatná výpůjčka 6 ks automatických lisů na zpracování odebrané krve (Více viz zadávací dokumentace)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta
„Dodávka diagnostických souprav – karcinom prostaty „   
„Dodávka diagnostických souprav – karcinom prostaty „
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
„Dodávka aferetických souprav a bezúplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky aferetických souprav na odběr jednotlivých krevních složek a bezúplatná výpůjčka devíti kusů separátorů krevních složek pro potřebu Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Dodávka aferetických souprav musí být od stejného výrobce, jako je výrobce vypůjčených devíti kusů separátorů krevních složek. Dodávka musí zahrnovat veškeré součásti aferetických souprav a spotřební materiál k provedení požadovaných výkonů dle předpokládaného počtu odběrů. Bezplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek musí být včetně veškerých nákladů spojených s provozem přístrojů. Součástí dodávky bude i zajištění dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení. Předmětem veřejné zakázky je: A) Dodávky aferetických souprav B) Bezúplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek (Více viz zadávací dokumentace)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
„Dodávka aferetických souprav a bezúplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky aferetických souprav na odběr jednotlivých krevních složek a bezúplatná výpůjčka devíti kusů separátorů krevních složek pro potřebu Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Dodávka aferetických souprav musí být od stejného výrobce, jako je výrobce vypůjčených devíti kusů separátorů krevních složek. Dodávka musí zahrnovat veškeré součásti aferetických souprav a spotřební materiál k provedení požadovaných výkonů dle předpokládaného počtu odběrů. Bezplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek musí být včetně veškerých nákladů spojených s provozem přístrojů. Součástí dodávky bude i zajištění dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení. Předmětem veřejné zakázky je: A) Dodávky aferetických souprav B) Bezúplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad provozu a služeb
 Zdravotnický materiál   
Předmětem veřejné zakázky je nákup zdravotnického materiálu pro Armádu České republiky. Podrobný popis materiálu je v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 Stenty pro Danišovu metodu zástavy krvácení z jícnových varixů   
Dodávka 135 ks stentů včetně implantačních a explantačních nástrojů na zavádění stentů při akutním krvácení z jícnových varixů a pro jejich bezpečné odstranění. Předmět veřejné zakázky je určen pro výcvik cílové skupiny projektu s názvem: „Příprava a zapojení VaV týmů HEPIN do mezinárodního výzkumu portální hypertenze“. Bližší informace naleznete na stránkách www.hepin.cz.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 Stenty pro Danišovu metodu zástavy krvácení z jícnových varixů   
Dodávka 135 ks stentů včetně implantačních a explantačních nástrojů na zavádění stentů při akutním krvácení z jícnových varixů a pro jejich bezpečné odstranění. Předmět veřejné zakázky je určen pro výcvik cílové skupiny projektu s názvem: „Příprava a zapojení VaV týmů HEPIN do mezinárodního výzkumu portální hypertenze“. Bližší informace naleznete na stránkách www.hepin.cz.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 Pomůcky pro inkontinenci   
Průběžné dodávky pomůcek pro inkontinenci. Veřejná zakázka je dělena dle § 98 zákona na 2 části uchazeč tedy může podat nabídku na jednotlivé části a každá část bude hodnocena zvlášť.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie