Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 1763 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálních zdravotnických prostředků a to konkrétně koronárních balonkových katétru, koronárních stentů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s onemocněním srdce na oddělení Kardiologie a to po dobu 2 let. Jedná se o části veřejné zakázky, které byly z předchozího zadávacího řízení zrušeny a jsou znovu vyhlášeny bez úpravy technických parametrů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v příloze č. 1 Technická specifikace. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 části ve smyslu ustanovení §35 ZZVZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Spotřební materiál pro mapovací 3D systém, typ: Carto ®3   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu dle kódů VZP k přístrojovému vybavení kardiologického pracoviště (v majetku FN Plzeň) včetně poskytnutí veškerého souvisejícího příslušenství, ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
Neurostimulátory a neuromodulace   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek - neurostimulátorů a neuromodulací blíže popsaných v části 3 zadávací dokumentace, a to po dobu trvání smlouvy od dne nabytí její účinnosti po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Masarykova univerzita
Dodávky kitů pro analýzu fosforylace receptorových tyrozin kináz a analýzu fosforylace MAP kináz na principu proteinových arrays   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávaných na základě rám je zajištění dodávek kitů pro analýzu fosforylace receptorových tyrozin kináz a analýzu fosforylace MAP kináz na principu proteinových arrays (dále také „zboží“) pro Kliniku dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prodávajícím kupujícímu včetně dopravy zboží do místa plnění. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí: a) kity pro analýzu fosforylace receptorových tyrozin kináz na principu proteinových arrays - Proteome Profiler Human Phospho-RTK Array Kit (výrobní číslo ARY001B) b) kity pro analýzu fosforylace MAP kináz na principu proteinových arrays - Proteome Profiler Human Phospho-MAPK Array Kit (výrobní číslo ARY002B) od výrobce R&D Systems, Inc. (Minneapolis, 614 McKinley Place NE, Minneapolis, MN 55413 USA.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Masarykova univerzita
Dodávky sekvenačních kazet pro mutační analýzu provedenou metodou sekvenování nové generace - rámcová dohoda 2018 až 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek sekvenačních kazet pro mutační analýzu provedenou metodou sekvenování nové generace, podrobně specifikovanou v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ, jelikož může být splněna pouze určitým dodavatelem, a to společností GeneTiCA s.r.o., Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10, IČ: 25609378, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a současně je nezbytné použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu ochrany výhradních práv. Dle uvedeného odůvodnění bude zadavatel zadávat tuto veřejnou zakázku v jednacímu řízení bez uveřejnění, tj. dle § 67 ZZVZ a zadávací řízení bude vedeno pouze s tímto dodavatelem. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
Neurostimulátory a neuromodulace   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek – neurostimulátorů a neuromodulací blíže popsaných v části 3. zadávací dokumentace, a to po dobu trvání smlouvy od dne nabytí její účinnosti po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Zakázkový angiografický set pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – zakázkového angiografického setu pro Kliniku zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, které slouží k rouškování pacienta při angiografickém výkonu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Hrudní drenážní systémy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hrudních drenážních systémů sloužících k odsávání vzduchu a tekutin z dutiny hrudní nebo mediastina, a to na základě průběžných dílčích objednávek, a to na dobu 48 měsíců, v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústav hematologie a krevní transfuze
Přístroj pro extrakorporální fotochemoterapii   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je: - Dodávky veškerého spotřebního materiálu po dobu 4 let - Dodání přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii, který bude používán na Aferetickém oddělení ÚHKT - Poskytování záručních servisních služeb k dodanému přístroji.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Obaly sterilizační jednorázové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilizačních obalů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky náplastí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na dodávky jsou průběžné dodávky zdravotnického materiálu – náplastí, pro potřebu klinických oddělení zadavatele. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu 3 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky vyšetřovacích rukavic   
Stručný popis: dodávky vyšetřovacích rukavic průběžně dle potřeb zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Kapilární dialyzátory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapilárních dialyzátorů na základě dílčích objednávek po dobu 3 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky obinadel, gázy, vaty a tampónů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků - obinadel, gázy, vaty a tampónů dle aktuálních potřeb zadavatele, bližší specifikace v bodu 3.2 zadávací dokumentace. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy.Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 8 částí, v každé části je několik položek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Spotřební materiál k rozplňovačům radiofarmak DDS-A a KARl100   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k rozplňovačům radiofarmak DDS-A a KARl100 pro Kliniku nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie