Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1048 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Česká pošta, s.p.
Dopravníky ruliček mincí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky dopravníků ruliček mincí dle technické specifikace včetně záručního servisu. Rámcová dohoda bude uzavřena na období 48 měsíců nebo vyčerpání finančního limitu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Vysokozdvižné vozíky pro AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení: -14 ks čelních motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen "vozík") čtyřkolových se sedící obsluhou, 2 ks akumulátorových vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou a volantovým řízením a 1 ks akumulátorového vozíku ručně vedeného se zdvihem ramen kol. -12 ks čelních terénních vozíků motorových se sedící obsluhou. -2 ks malých čtyřkolových vozíků se sedící obsluhou a 5 ks středních čelních vozíků se sedící obsluhou (dále též „zboží“). Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Nákup vozidla - hákový nosič kontejnerů 4x2 s hydraulickým jeřábem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu vybaveného hákovým nosičem kontejnerů 4x2 s hydraulickým jeřábem pro vozový park Technických služeb města Přerova, s.r.o.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Pardubický kraj
Depozitář pro VČM v Pardubicích - dodávka typového nábytku a vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka typového nábytku a vybavení (pracovní stoly, plošinové vozíky, skříň na nebezpečný odpad apod.) pro depozitář Východočeského muzea v Pardubicích pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
PNSP - výtahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce chirurgického výtahu v budově chirurgického oddělení a oprava a rekonstrukce lůžkového evakuačního výtahu v budově interny, dětského a gynekologicko-porodnického. oddělení.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Nákup kompaktních zametacích strojů - 2ks   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního samojízdného silničního zametacího stroje a kompaktního samojízdného chodníkového zametacího stroje pro Technické služby města Přerova, s.r.o
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ostravská univerzita
Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup mostového jeřábu s nosnou konstrukcí a základy v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž doprava, realizace základů – betonových patek včetně výkresů základů a odborného dohledu, zaměření před instalací, montážní revize, statický posudek, statické zatěžovací zkoušky, protokol o geometrickém zaměření, zaškolení obsluhy, včetně potřebné dokumentace a příslušenství.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Správa služeb hl. m. Prahy
Nákup 5 kusů vysokozdvižných vozíků II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup 5 kusů vysokozdvižných vozíků na zajištění výstavby protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy. Předpokladem zadavatele je zvýšená odolnost, kvůli náročným pracovním podmínkám při povodních (za deště, různé povrchy vozovky i pohyb mimo zpevněné komunikace a plochy) a jednoduchá ovladatelnost. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
PLT Liberec, s.r.o.
PLT LIBEREC - DODÁVKA STROJNÍHO VYBAVENÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla celkové hmotnosti 3,5 t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů k montáži na dodaný automobil Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (max.celková hmotnost 1.100 kg a 5.800 kg) Část III. – dodávka smykového kolového nakladače Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 5-12/2019   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 5-12/2019" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží. Zbožím jsou dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 7 částí: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″ Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″ Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″ Část 4 Veřejné zakázky nazvaná „DP4″ Část 5 Veřejné zakázky nazvaná „DP5″¨ Část 6 Veřejné zakázky nazvaná „DP6″ Část 7 Veřejné zakázky nazvaná „DP7″ Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace
Lesnická technika – klanicový vyvážecí vlek   
Stručný popis: Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení mobilního štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Lesy města Brna, a.s.
Souprava pro odvoz dříví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
PLT Liberec, s.r.o.
NÁKUP TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU PLT LIBEREC, S. R. O.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla o celkové hmotnosti 3,5t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (hmotnost 1,100 kg a 5,800 kg) Část III. – dodávka smykového kolového nakladače Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Plzeň
Modernizace výtahové technologie (4x výtah stávající) FN Plzeň – Lochotín (pavilon ambulance střed)   
Stručný popis: Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících technologií, odstranění nahrazovaných silových kabelů, elektromotorů, převodovek, výtahových lan kabin, vodítek, odřezání kotevních prvků konzol a jejich likvidace, provedení nezbytných stavebních úprav a dodávka a montáž nové technologie včetně ovládání, kabin a výtahových dveří (včetně dopravy, montáže a zprovoznění). V současné době je každá kabina ovládaná samostatně. Zadavatel požaduje vyšší stupeň technologie řízení, například společné řízení a možnost dálkového dohledu nad výtahy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie