Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1004 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
PLT Liberec, s.r.o.
NÁKUP TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU PLT LIBEREC, S. R. O.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla o celkové hmotnosti 3,5t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (hmotnost 1,100 kg a 5,800 kg) Část III. – dodávka smykového kolového nakladače Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
PLT Liberec, s.r.o.
NÁKUP TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU PLT LIBEREC, S. R. O.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla o celkové hmotnosti 3,5t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (hmotnost 1,100 kg a 5,800 kg) Část III. – dodávka smykového kolového nakladače Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
KTS EKOLOGIE s.r.o.
Dodávka nakladače   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je dodávka nakladače, a jeho financování formou leasingu. Podrobná specifikace nakladače je uvedena v příloze č. 1 obchodních podmínek (v kupní smlouvě), které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
PLT Liberec, s.r.o.
NÁKUP TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU PLT LIBEREC, S. R. O.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla o celkové hmotnosti 3,5t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (hmotnost 1,100 kg a 5,800 kg) Část III. – dodávka smykového kolového nakladače Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT – Rekonstrukce části objektu fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2-Nové Město Revitalizace schodiště objektu a dostavba výtahu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zpřístupnění převážné části objektu Fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2, osobám se sníženou pohyblivostí a požární oddělení únikového schodiště. To bude provedeno vybudováním venkovního výtahu s výstupy do jednotlivých pater. Jedná se o osobní výtah lanový s nosností 630 kg pro 8 osob se strojovnou ve výtahové šachtě. Vnitřní velikost kabiny je 1100 x 1400 mm a šířka dveří 900 mm. Blíže je předmět vymezen v projektu pro stavební povolení zpracovaný společností Casua spol. s r.o., které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Lesy města Brna, a.s.
Souprava pro odvoz dříví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TESPRA Hodonín, s.r.o.
NÁKUP 1 KS PODVOZKU S HÁKOVÝM JEDNORAMENNÝM NAKLADAČEM A S HYDRAULICKOU RUKOU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks podvozku s hákovou nástavbou pro manipulaci s velkoobjemovými kontejnery včetně hydraulické ruky a kompletní přípravou na případné provádění zimní údržby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Horní Planá
Sběrný dvůr Horní Planá - vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení sběrného dvora specifikovaných v „Soupisu dodávek technického vybavení“, který tvoří nedílnou přílohu Kupní smlouvy, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna na profilu zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo a realizace akce „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“, tj. předmětem plnění veřejné zakázky je tedy zejména: a) modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl, ev. č. 274, 275, 276; b) revitalizace vestibulu a podchodu; c) vyhotovení projektové dokumentace realizační a projednání a odsouhlasení objednatelem; d) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; e) vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby; Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí součinnosti ze strany vybraného dodavatele při obstarání kolaudačního souhlasu a uvedení do zkušebního provozu a při zkušebním provozu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Zotavovna Vězeňské služby České republiky, PRAHA
Rekonstrukce pokojů a komunikačních chodeb – část 2: Dodávka a montáž výtahu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této části Veřejné zakázky je dodávka a montáž nového výtahu v prostorách centrálních schodiště v sídle zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Horní Planá
Sběrný dvůr Horní Planá - vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení sběrného dvora specifikovaných v „Soupisu dodávek technického vybavení“, který tvoří nedílnou přílohu Kupní smlouvy, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna na profilu zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Benešov
Rekonstrukce výtahů-Na Bezděkově 2001-2004, Benešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks výtahů včetně demontáží, stavebních a montážních prací, uvedení výtahů do provozu a servisní činnost po dobu 5 let.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Doksy
Zřízení bezbariérového přístupu do zámku Doksy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení bezbariérového přístupu (výtahů a souvisejících úprav) do zámku Doksy, a to konkrétně v knihovně a v Muzeu Čtyřlístku, a provedení venkovních rozvodů NN.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
SOTES Sokolov spol. s r.o.
Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 kusů nových vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti u 1 ks do 18-ti tun a 1 ks do 7 tun, dle uvedených technických požadavků a specifikací níže.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Domov pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace
Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-nákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu včetně jejich dodávky a souvisejících prací. Stávající osobní výtahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po jednom. Osobo-nákladní výtah TONV 500 je umístěn uvnitř dispozice. Všechny výtahy mají devět stanic. Výtahy TOV 250 budou nahrazeny výtahy OT 350/1 a výtah TONV 500 výtahem OT 1000/1.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie