Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1472 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Vybavení spektroskopického pracoviště pro základní a specializované praktikum   
Stručný popis: Předmětem zakázky je nákup zařízení a přístrojů pro vybavení spektroskopického pracoviště pro specializované a základní praktikum na KF FJFI. Zařízení a přístroje jsou rozděleny do dvou logických celků. První celek je elektro-mechanické chlazení HPGe detektoru. Druhou část tvoří aparatura pro spektroskopické měření s pomocí různých detektorů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
"Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava A" - RTG přístroj s digitálním záznamem obrazu, s vybavením pro snímkování pacientů ve stoje s příslušenstvím II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nového RTG přístroje s digitálním záznamem obrazu, s vybavením pro snímkování pacientů ve stoje vše s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a to včetně instalační, technologické a montážní a transportní připravenosti. Předmětem plnění je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001174), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
"Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava B" - Systém pro digitální orální snímkování - Intraorální RTG s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 2ks nových systémů pro digitální orální snímkování - intraorální RTG s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava B“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001176), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Havlíčův Brod, příspěvková organizace
Pracoviště magnetické rezonance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: a)dodávka nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro bezchybný provoz, činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy a bezplatná 2 letá záruka – komplexní servisní zabezpečení (dále jen „dodávka MR“); b)poskytování komplexního servisního zabezpečení po dobu 9 roků (2 roky bezplatná záruka v rámci dodávky MR + 7 roků pozáruční servis), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo a servisní smlouvě)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
Specializovaný ultrazvukový systém pro intraoperační zobrazování, konzilia pro Chirurgickou kliniku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového specializovaného ultrazvukového systému pro intraoperační zobrazování, konzilia s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. – Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a 7letý pozáruční servis nového, nepoužitého a nerepasovaného digitálního skiagrafického přístroje (dále též „skiagrafický komplet“) na principu přímé digitalizace obrazu se čtyřmi plochými detektory, stropním závěsem pro RTG zářič a na zemi upevněným vyšetřovacím stolem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN Hradec Králové – dvě mamografická pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova dvou mamografických pracovišť včetně zajištění pozáručního servisu, dodávek spotřebního materiálu a zpětného odběru původního vybavení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny pro point of care vyšetření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 4 ks ultrazvukových přístrojů pro point of care vyšetření spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: dopravy zboží do místa plnění, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného přístroje magnetické rezonance s indukcí do 1,5T, včetně instalace do bloku I a 8 letého pozáručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – onkogynekologie – Intraoperační mobilní digitální radiografický přístroj pro snímkování vzorků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je mobilního radiografického zobrazovacího systému pro snímkování bioptických vzorků pro Operační sál Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Magnetická rezonance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, nepoužité magnetické rezonance, včetně souvisejícího příslušenství a vybavení, potřebného pro vyšetření. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a pravidelné provádění povinných bezpečnostně technických kontrol.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Doplnění příslušenství ultrasonografického přístroje bk3000   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka příslušenství – doplnění stávajícího ultrasonografického přístroje bk3000 pro superkonziliární urorolgická vyšetření pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně případného příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Na Bulovce
„NEMOCNICE NA BULOVCE – OBNOVA A MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO ONKOGYNEKOLOGII“ – DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE   
Stručný popis: Předmětem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného účastníka k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. přístrojové vybavení pro Nemocnici Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 5. Zadavatel dle ust. § 35 ZZVZ rozdělil předmět zakázky na 4 části
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace přístroje, zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, využívajícího „magnetické rezonance“, demontáž a ekologická likvidace původního zařízení ve vlastnictví zadavatele, příprava a provedení stavební úpravy pro instalaci a uzavření servisní smlouvy pro zajištění komplexního pozáručního servisu po dobu 8 let. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, která je přílohou číslo 4 této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Západočeská univerzita v Plzni
Skiagrafický přístroj pro výukové účely   
Stručný popis: Plně funkční skiagrafický přístroj (zdroj RTG záření bude při instalaci vratně deaktivován) s rentgenkou na stropním závěsu, vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, stojan pro vyšetření vstoje (vertigraf) a pracovní stanice pro ovládání s možností úpravy vyšetřovacích programů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie