Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1453 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 3 ks ultrazvukových přístrojů včetně uzavření servisních smluv pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
LFP - vybavení (Fond F)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení dle specifikace v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) a Příloze č. 2 (Položkový výkaz) zadávací dokumentace. Dodávka bude realizována na základě Kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Technická univerzita v Liberci
185_Lo_HyHi_Univerzální dokumentační systém gelů a membrán (HYHI – VP3)   
Stručný popis: Univerzální dokumentační systém gelů a membrán – 1 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Optický koherentní tomograf s angiografií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu OCT – optické koherentní tomografie s angiografií, k bezkontaktnímu zobrazení a analýze očních struktur pro Oční kliniku FN Hradec Králové vč. zajištění pozáručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Písek
Digitální mamograf   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka digitálního mamografického přístroje splňujícího podmínky screeningu (Věstník MZ ČR 4/2010) a kompatibilní diagnostické pracovní stanice pro mamografii. Součástí dodávky je demontáž, odvoz a likvidace stávajícího přístrojového vybavení, připojení do PACS, instalace, uvedení do provozu, zajištění všech potřebných měření nutných pro zahájení provozu, technické a uživatelské zaškolení obsluhy, technická a uživatelská dokumentace (přejímací zkouška, měření rozptýleného záření, postupy optimalizace radiační ochrany, případně další).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Úrazová nemocnice v Brně
Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací, jehož bližší popis je uveden v Příloze 1 zadávací dokumentace. Jedná se o demontáž a likvidaci stávajícího přístroje, dodávku, montáž a instalaci nového přístroje, vč. instruktáže obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové techniky 2018 - Ultrazvuk   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových ultrazvukových přístrojů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka 5 ks ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5 - Přenosný ultrazvuk s lineární abdominální sondou pro chirurgické oddělení   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks ultrazvukových přístrojů do Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: dopravy zboží do místa plnění, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, instruktáže zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži., předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za dále uvedených podmínek, likvidace obalového materiálu,
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Zdravotnické přístroje pro „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání zdravotnických a jiných přístrojů formou operativního leasingu. Více v ZD
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
RTG technika   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks stacionárního RTG skiagrafického přístroje pro použití na radiologickém oddělení a 1 ks pojízdného RTG skiaskopického přístroje s C-ramenem pro použití na operačních sálech, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou a poskytování bezplatné záruky za jakost s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku 2) provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení dle platné legislativy, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
„Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení II“   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů – 1ks ultrazvukového přístroje do Oblastní nemocnice Jičín a.s..
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV - dodávka pojízdného RTG přístroje s C-ramenem   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového pojízdného RTG přístroje s C-ramenem dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 2: Ultrazvukový přístroj přenosný   
Stručný popis: Ultrazvukový přístroj přenosný
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
Specializovaný ultrazvukový systém pro intraoperační zobrazování, konzilia pro Chirurgickou kliniku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového specializovaného ultrazvukového systému pro intraoperační zobrazování, konzilia s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
NMR a přístroje do prostředí NMR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení Magnetické rezonance včetně přístrojů do prostředí magnetické rezonance.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie