Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27829 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
KASTELING, s.r.o.
Databáza subjektov vyšetrovaných protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom a súvisiace služby.   
Predmetom zákazky je nákup databázy anonymných subjektov vyšetrovaných štandardným protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom. Služby na dodanie štandardného vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom desiatich sledovaných subjektov s opakovaným vyšetrovacím protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice. Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača realizovať a dodať pre verejného obstarávateľa 1) databázu vyšetrení realizovanú prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min. 1,5 T s popisom, 2) vyšetrenia realizované prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min. 1,5 T...
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
STELMO SK, s.r.o.
Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru CNC riadený hydraulický ohraňovací lis. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Róbert Švejda SPEKTRUM
Technologické vybavenie na výrobu a expedíciu piva   
Cieľom verejného obstarávateľa je obstaranie technologického zariadenia, ktoré spoločnosti umožní kontinuálnu výrobumiestneho piva a pivných špeciálov.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...
Obec Markušovce
Novostavba materskej školy v obci Markušovce   
Predmetom tejto zákazky je výstavba novej budovy materskej školy a výstavba detského exteriérového ihriska.
Stavebné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – monitorovacia a diagnostická technika   
Predmetom zákazky je dodávka monitorovacej a diagnostickejtechniky v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Obec Svinia
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – lôžka pre zdravotnícke účely   
Predmetom zákazky je dodávka lôžok pre zdravotnícke účely v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – klimatizácie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka klimatizácie pre operačné sály v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – IKT - hardware   
Predmetom zákazky je dodávka hardware pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Mesto Trnava
Preprava, montáž a demontáž drevených predajných stánkov.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou, montážou a demontážou pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybudovanie vzduchotechniky pre chladenie a prikurovanie   
Predmetom zákazky je vybudovanie chladenia a prikurovania VZT určených priestorov v súlade s RPD a výkazom výmer.Chladenie a možnosť prikurovania objektu budú zabezpečené centrálnym systémom chladenia VRV.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
PLP, spol. s r.o.
Modernizácia technológie na výrobu reziva - PLP, spol. s.r.o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č.1 Rámová píla guľatiny s elektrickým podávačom suroviny na upínací vozík - 1 ks Logický celok č.2 Rozmietacia píla s elektronickým nastavovaním rozmerov - 1 ks Logický celok č.3 Štvorstranná hobľovačka - 1 ks Logický celok č.4 Automat na štiepanie dreva - 1 ks Logický celok č.5 Kondenzačný sušiaci agregát dreva - 1 ks Logický celok č.6 Skracovacia píla reziva - 1 ks Podrobná technická špecifikácia jednotlivých logických celkov je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pracovná zdravotná služba   
Pracovná zdravotná služba vykonáva všetky činnosti definované zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškyMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnejzdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.  Hlavným cieľom pracovnej zdravotnej služby je udržanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, prevenciapracovných úrazov, chorôb z povolania a zabezpečenie komplexného zdravotného dohľadu nad pracovnýmipodmienkami všetkých zamestnancov pre všetky rizikové kategórie.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby
Obec Horné Otrokovce
Výstavba bytového nájomného domu A a B   
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom bude obstaranie v čase podpisu zmluvy neskolaudovaných nájomných bytových domov vrátane technickej vybavenosti na účel sociálneho bývania. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Verejnoprospešné služby Stupava
FINANČNÝ LEASING VOZIDLA S TELESKOPICKOU PLOŠINOU   
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna/leasingová zmluva s jedným (úspešným) uchádzačom.Predmetom zmluvy bude finančný leasing jedného vozidla s teleskopickou plošinou. Druh zákazky je v súlade s § 3 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) zákazka na dodanie tovaru. Ide o podlimitnú zákazku bez použitiaelektronického trhoviska podľa § 113 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie