Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 32545 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Tlačové zariadenia   
Tlačové zariadenia Tlačiareň, multifunkčné zariadenie, zariadenie, skener, kopírovacie zariadenie, tlač, kopírovanie, skenovanie
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Žilinský samosprávny kraj
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek.   
Predmetom zákazky je nákup rafinérskych produktov pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstvapre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Služobné, spoločenské, reprezentačné rovnošaty, bundy výberové pre PrV a doplnky   
Nákup Služobných, spoločenských, reprezentačných rovnošiat, búnd výberových pre PrV a doplnkov a návrhkodifikačných údajov pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskejrepubliky v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v SP.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023   
Predmetom zákazky je dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik,Banská Bystrica vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na miestedodania.
Chemické výrobky  >  Farby a pigmenty
Mesto Stará Ľubovňa
Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií   
2.4Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi A)prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy pre navrhovaný zimný štadión, B)parkovacie plochy pri objekte športovej haly a C)rekonštrukčné stavebné práce na miestnych komunikáciách a chodníkoch. v intraviláne mesta Stará Ľubovňa. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto SP s obrazovou prílohou uvedenú v Prílohe č. 9 až Prílohe č. 11.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Kameničná
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza vcentrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády astropu objektu, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacie systému. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obnova budovv školských dielní SOŠOaS Krupina   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov dielní praktického vyučovania  Časť 1 je Rekonštrukcia dielní autoservis SOŠOaS Krupina - úprava povrchov, tepelné izolácie, podlahy, strop.  Časť 2 je Obnova budovy dielní SOŠOaS Krupina a)sanácia obvodového plášťa vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému, b)zateplenie strešnej konštrukcie a výmena časti krytiny, c)opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, d)ostatné konštrukčné práce , e)úprava povrchov, tepelné izolácie, f)ústredné kúrenie, g)elektromontáže elektroinštalácie, h)nátery,  1/5 i)ostatné práce v zmysle projektovej dokumentácie.  Časť 3 je Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina a)prístavba a obnova cukrárenskej dielne, b)sanácia obvodového plášťa vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému, c)prístavba nových priestorov,  d)ostatné práce v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v emste Piešťany   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Prešovský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina   
Predmetom je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Významná časť obcí je na území národného parku Poloniny. Výsledkom štúdie budú odporúčania optimalizácie využitia existujúcich vodných zdrojov 24 obcí v okr. Snina pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, optimalizácie odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd 28 obcí a návrhy riešení so spracovanou finančnou analýzou nákladov a prínosov (odporúčame CBA analýzu) pre rôzne varianty riešenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Handlová
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej   
Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka softvérového vybavenia.  2. Predmetom zákazky je dodávka hardvérového vybavenia.  3. Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia.  4. Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávka technológie na zvýšenie stupňa automatizácie výroby betónových výrobkov   
Predmetom zákazky je dodávka technológie na zvýšenie stupňa automatizácie výroby a úpravy betónových výrobkov.Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodanie, inštaláciu a spustenieprídavnej automatizovanej linky k existujúcej vibrolisovacej linke na betónové výrobky HESS Multimat 1500-3.Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodanie, inštaláciu a spustenie automatizovaného pracoviska manipulačnýchvozíkov.  Bližšia špecifikácia I. a II. časti predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy
Obec Spišské Bystré
Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy č.p. 395   
Predmetom zákazky je uskutočnenie prestavby a prístavby kultúrneho domu s multifunkčnou sálou pre 180 osôb + zázemie a využitie podkrovia na nenáročné ubytovanie. Výdaj do 150 jedál formou občasnej prevádzky / svadba, kar, konferencie/. Stavba sa nachádza v rozostavanej fáze.
Stavebné práce
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Web Application Firewall   
Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov zariadení Web Application Firewall spolu s podporou výrobcu pre zariadeniana dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania, poskytovanie cloudovej služby pre Web Application Firewall,poskytovanie implementačných služieb pre dodané zariadenia a poskytovanú cloudovú službu, poskytovanie servisnýchslužieb pre dodané zariadenia a cloudovú službu a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre dodanézariadenia a cloudovú službu na základe objednávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1,MZVEZ SR   
Predmetom zákazky je výmena existujúceho centrálneho klimatizačného systému v objekte verejného obstarávateľaPalugayov palác, Bratislava trakty Pražská a Križkova.  Vzhľadom na typ a špecifikáciu predmetu zákazky nie je zákazka rozdelená na časti. Ide o zmiešanú zákazku, ktorejhlavnú časť tvorí dodanie tovaru, zahŕňajúcu činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. Vzhľadom na výmenuuž existujúceho klimatizačného systému ide aj o demontážne práce so stavebnými úpravami na novú centrálnuklimatizáciu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie