Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 37380 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obuv k služobnej rovnošate pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského záchranného zboru   
pre časť 1 predmetu zákazky  Predmetom tejto zákazky je dodávka obuvi určenej pre príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj len PZ) a príslušníkovHasičského a záchranného zboru (ďalej aj len HaZZ) na nosenie počas celého roka podľa jednotlivých druhov v bežnomvýkone služby. pre časť 2 predmetu zákazky  Predmetom tejto zákazky je dodávka obuvi určenej pre príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj len PZ) na nosenie počascelého roka podľa jednotlivých druhov v bežnom výkone služby.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (mäso a mäsové výrobky) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠMlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (sladké a pekárenské výrobky) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠMlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske...
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (spracované ovocie a zelenina) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VMĽŠ Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky  >  Spracované ovocie a zelenina
mimi CUT, s.r.o.
Investície do inovatívnych technológií s cieľom rozvoja podnikania a konkurencieschopnosti nového podniku mimi CUT, s.r.o.   
Predmetom zadania zákazky je dodanie inovatívnej technológie v dvoch logických celkoch 1. Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň, 2.Frézovacie/rezacie/bigovacie centrum
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)   
Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat(km 0 - 4,3). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Správa účelových zariadení
Služby osobnej cestnej dopravy   
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované v rámci osobnej cestnej prepravy osôb pre potrebyverejného obstarávateľa.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénneho automobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov   
Nákup košieľ pre letcov a lesníkov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky,technicképožiadavky súťažných podkladov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy  >  Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele
Hlavné mesto SR Bratislava
Servis a oprava vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb servisu a opravy vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Národný ústav detských chorôb
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Chirurgicko – intenzivistického pavilónu   
Predmetom tejto zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce zvypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia,vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia,vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizáciestavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejnýchprácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejnýchprácach. Súčasťou predmetu zákazky je tiež výkon inžinierskej činnosti spočívajúci v zabezpečení právoplatnéhoúzemného rozhodnutia na stavbu, právoplatného stavebného povolenia na stavbu a informačný 3D model budovy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne skriňové automobily   
Predmetom zákazky je nákup nových špeciálnych skriňových vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v častiB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade spotrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberokpočas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme vosobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskouautobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovouzastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby privykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifnéhovybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inýmiparametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie