Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 29308 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Zvislé dopravné značenie apríslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potrebyletnej a zimnej údržby komunikácií pre Správu a údržbu ciest TTSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese dreva
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a vtakomrozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosťa schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové,hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovenía realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a vtakomrozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosťa schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové,hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovenía realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a vtakomrozsahu,aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosťa schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové,hospodárske, ekonomickéa spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovenía realizácií programu starostlivosti o lesy a postupypodľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následko vmimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a vtakomrozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosťa schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové,hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovenía realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následko vmimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Trnavský samosprávny kraj
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD   
Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácie eSCAN, modulov aplikácie jDoc a CUD
Softvérové balíky a informačné systémy
Mesto Spišské Vlachy
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy   
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Zákazka je členená na a) Lokalita č. 1 - vnútorná plocha kruhového objazdu -Výsadba zelených prvkov a kvetinových záhonov vo farbách obce b) Lokalita č. 2 - zelená plocha pri kostole  -Posilnenie peších komunikácii v obci -Oddychovú zónu pri chodníku / osadenie lavičiek a smetných košov / -Obnovenie starobylej studne  -Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa c) Lokalita č. 3 - zelená plocha pre oddych a športovú činnosť  -Oddychová zóna a detské ihriská   1/4 -Detské herné zostavy a chodník pre malých cyklistov z recyklovanej gumy -Verejno-spoločenská zóna vytvorenie plochy pre usporiadanie obecných slávností -Zóna pre šport , fitness a posilovanie v exterierovom prostredí -Posilnenie peších komunikácii v obci -Vytvorenie piknik zóny  -Výsadba zelených prvkov pre ochladenie a živých zelených oplotení od cestného telesa d) Elektromontážne práce (verejné osvetlenie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Topoľčianky
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky   
Predmetom zákazky je materiálne vybavenie odborných učební pre projekt Zlepšenie technického vybavenia jazykovej,polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kameničná
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná (VO2)   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza vcentrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády astropu objektu, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacie systému. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie