Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Martin
Anestéziologický prístroj - 10 ks   
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu vslovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnejtechnickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet nie je rozdelený na časti. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky Anestéziologický prístroj -10 ks tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Anestéziologické prístroje – 6 ks   
Predmetom zákazky je dodanie Anestéziologických prístrojov - 6 ks podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu Asúťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Anestéziologický prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnejmedicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania,vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckehopersonálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutieužívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Anestéziologický prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnejmedicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania,vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckehopersonálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutieužívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Anestéziologický prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnejmedicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania,vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckehopersonálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutieužívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Univerzitná nemocnica Martin
Anestéziologický prístroj - 10 ks   
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu vslovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnejtechnickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátanepovinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkanézariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky Anestéziologickýprístroj - 10 ks tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Anestéziologický prístroj   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnejmedicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania,vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckehopersonálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky jeposkytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutieužívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Univerzitná nemocnica Bratislava
Anestéziologické prístroje strednej triedy   
Anestéziologický prístroj strednej triedy anestéziologický prístroj, anestézia, 13 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Univerzitná nemocnica Bratislava
Anestéziologické prístroje strednej triedy   
Anestéziologický prístroj strednej triedy anestéziologický prístroj, anestézia, 13 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka a inštalácia anestéziologických prístrojov 6 ks   
Predmetom zákazky je dodávka nových anestéziologických prístrojov vrátane príslušenstva pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny určený pre kategóriu pacientov od novorodencov až po dospelých pacientov, t.j. dodávka tovaru na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, poskytovania bezplatného záručného servisu a dodania potrebnej dokumentácie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka a inštalácia anestéziologických prístrojov 6 ks   
Predmetom zákazky je dodávka nových anestéziologických prístrojov vrátane príslušenstva pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny určený pre kategóriu pacientov od novorodencov až po dospelých pacientov, t.j. dodávka tovaru na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, poskytovania bezplatného záručného servisu a dodania potrebnej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie