Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 229 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazu   
Predmetom zákazky je nákup nových zabezpečovacích signalizačných zariadení s tlmičom nárazov vrátane montáže adopravy v predpokladanom počte 10 ks, ktoré slúžia k označovaniu pracovných miest na diaľniciach a rýchlostnýchkomunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ   
Predmetom verejného obstarávania je kúpa streliva do ručných strelných zbraní pre potreby Finančného riaditeľstvaSR,Kriminálneho úradu Finančnej správy, Colných úradov vrátane dodania.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Munícia
Mesto Prešov
Obnova kamerového systému v meste Prešov, jeho rozšírenie a prepojenie na policajný zbor   
Predmetom zákazky na dodanie tovaru je dodávka kamier s príslušenstvom a ich montáž do existujúceho kamerovéhosystému s prepojením na policajný zbor podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Slovenská agentúra životného prostredia
Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií   
Predmetom zákazky je dodanie 280 ks (predpokladané množstvo) pohotovostných súprav na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií s dôrazom na situácie týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni na ochranu verejného záujmu. Pohotovostnú súpravu tvorí technické, ochranné a bezpečnostné vybavenie umiestnené v prívesnom vozíku, ktorý zabezpečí mobilitu vybavenia.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzbrojný materiál   
Časť 1 - Vybíjacie zariadenie (určené na bezpečné vybíjanie strelných zbraní (pištoľ, samopal, dlhé zbrane, brokovnica)max. do kalibru strely .338 Lapua Magnum) Časť 2 - Zachytávač na ručné zbrane (určené na zachytenie krátkej zbrane pri jej vytiahnutí neoprávnenou osobou)
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnné snímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vo vzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Mesto Prešov
Kamerový systém – prestupný uzol ulica Masarykova   
Predmetom zákazky na dodanie tovaru je dodávka kamier s príslušenstvom a ich montáž do existujúceho kamerovéhosystému podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vesty nosné a výstroj moto   
Časť 1 Vesty nosné Časť 2 Výstroj moto
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Horská záchranná služba
Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS   
Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to a)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém (technológie 4 ks. a drobná stavba stožiare/pylóny 4 ks.) a súvisiace služby a to najmä montáž pylónov/ stožiarov, doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, dodanie zariadení s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, servisná podpora. b)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - mobilný systém (detonačná komora určená pre použitie z podvesu vrtuľníka) 5 ks. a súvisiace služby a to najmä doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, dodanie zariadení s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, servisná podpora. V rámci dodania sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť všetky súvisiace služby. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnnésnímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vovzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Ochranná maska M-95   
Nákup 1170 kusov ochrannej masky M-95. Ochranná maska s ochranným NBC filtrom M-95 je prostriedkom jednotlivca na ochranu tváre, očí a dýchacích orgánovproti pôsobeniu plynov, pár, kvapalných a pevných aerosólov toxických chemických látok (ďalej len TCHL), niektorýchnebezpečných chemických látok (ďalej len NCHL), rádioaktívnych látok a biologických prostriedkov. Anatomickákonštrukcia lícnice umožňuje jej dokonalé nasadenie na tvár.  Ochranná maska M-95 s ochranným filtrom (A,B,E,K,R a Hg) chráni proti pôsobeniu TCHL a NCHL uvedených napríslušnom type ochranného filtra.  Ochranná maska M-95 je tvárová ochranná maska s páskovým upínacím systémom a s ochranným NBC filtrom. Spojenielícnice ochrannej masky s ochranným filtrom je zabezpečené štandardizovaným oblým závitom RD 40 x 1/7. Ochrannámaska má malú hmotnosť, veľké zorné pole, umožňuje ľahké dorozumievanie, voľný pohyb hlavou a pitie pri jejnasadení v ochrannej polohe.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu HIASA, oprava pri čiastočnej deformácii resp. výmena bezpečnostných zariadení pri celkovej deformácii na pozemných komunikáciách vo vlastníctve,resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré sú v prevádzke. Predmet zákazky je podrobne vymedzený včasti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
18630 - MRTVestník č. 146/2019 - 23.07.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnenímDruh zákazky: TovaryODDI
Rádiolokátor prehľadový letiskový   
Predmetom zákazky je letiskový rádiolokátor, ktorý je určený na zabezpečenie riadenia letovej prevádzky (špeciálnejOAT (Operational Air Traffic) a všeobecnej GAT (General Air Traffic)) na vojenských letiskách pre zabezpečenie vzdušnejsuverenity SR s prihliadnutím na integráciu civilných a vojenských systémov riadenia letovej prevádzky v súlade smedzinárodnými zmluvami, ktoré SR ratifikovala. Detailnejší opis a rozsah obsahujú súťažné podklady k zákazke voddiele B.1 Opis predmetu zákazky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské elektronické systémy  >  Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a...
17657 - ZRTVestník č. 142/2019 - 17.07.2019 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnenímDruh zákazky: T
Rádiolokátor prehľadový letiskový   
Predmetom zákazky je letiskový rádiolokátor, ktorý je určený na zabezpečenie riadenia letovej prevádzky (špeciálnejOAT (Operational Air Traffic) a všeobecnej GAT (General Air Traffic)) na vojenských letiskách pre zabezpečenie vzdušnejsuverenity SR s prihliadnutím na integráciu civilných a vojenských systémov riadenia letovej prevádzky v súlade smedzinárodnými zmluvami, ktoré SR ratifikovala. Detailnejší opis a rozsah obsahujú súťažné podklady k zákazke voddiele B.1 Opis predmetu zákazky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské elektronické systémy  >  Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Lekárničky - Individuálny protichemický balíček   
Lekárničky - Individuálny protichemický balíček
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie