Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4326 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Súbor energetických stavieb pre ES Žabí Majer   
Zmena pôvodnej spínacej stanice na plnohodnotnú elektrickú stanicu včítane transformácie a RZ 22 kV rozvodne.Súčasťou súboru stavieb je aj koordinácia zaústenia VN vedení, ktoré pôvodne boli ukončené v ES Turbínová, ktorá nieje vo vlastníctve ZSD, a.s. a sú samostatnou investíciou ZSD,a.s. a rekonštrukcia VVN vedení V 8834 a V8753 na úseku4b-13 a zaústenie týchto liniek do novovybudovaných polí ES Žabí majer. Zákazka pozostáva zo Stavba č.1 ES Žabí majer rozšírenie a dobudovanie transformácie Stavba č.2 ES Žabí majer rekonštrukcia vedenia VVN 8753-8834 od p.b.4B po p.b.10
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu   
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálua spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prípravné trhové konzultácie pre stavbu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala   
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu dostavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Stavebné práce
Mesto Malacky
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách   
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámciexistujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanýmiprístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Regionálne cesty Bratislava a.s.
Revitalizácia ciest II. a III. triedy   
Predmetom zákazky je revitalizácia cestného telesa, pozostávajúca zo zlepšenia parametrov, najmä zvýšením únosnostipodložia stabilizáciou konštrukčných vrstiev, výmenou asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nespevnenýchkrajníc vozovky a odvodňovacieho telesa.  V zákazke budú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou prác vrátane laboratórnej prípravy a následnej kontroly. Predmet zákazky sleduje revitalizáciu cestného telesa so zreteľom na ochranu životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
DataCentrum
Technické vybavenie a softvér   
Programové vybavenie typ 13, 58 ks  Blade server typ 2, 6 ks Blade šasi typ 1, 2 ks Rozšírenie diskového poľa typ 1, 3 ks
Softvérové balíky a informačné systémy
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov   
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov podpora a rozvoj SAP ISU DM, EDM, WM, podpora a rozvoj SAP ISU BIIN, FI-CA, podpora a rozvoj SAP CRM, podpora a rozvoj ABAP, Authorizácie, Workflow, Webdynpro/Java, podpora a rozvoj SAP ERP, podpora a rozvoj SAP BW, podpora a rozvoj SAP PI, podpora a rozvoj SAP HR, údržba SAP CRM a SAP ISU MD-BF, CS, údržba, podpora a rozvoj IDE/IDEX & SMCOM.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti   
Rovinné konzoly a oceľové súčasti slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vonkajšie úsekové odpínače   
1. časť 1 Vonkajšie úsekové odpínače bezkomorové 2. časť 2 Vonkajšie úsekové odpínače komorové
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis   
Nákup koncových zariadení pre používateľov a ich servis 1. Dodanie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva 2. Pozáručné opravy k dodávaným zariadeniam 3. Vyradenie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva ich likvidáciou
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém   
1. dodanie Konvergovanej infraštruktúry v požadovanom rozsahu a kvalite, vrátane podporného software, montáže,oživenia, preukázania schopnosti plniť požadované parametre a relevantné služby údržby označované maintenance. 2. dodanie Hybridného NAS úložného systému a služieb servisnej podpory v požadovanom rozsahu a kvalite, vrátanepodporného software, montáže, oživenia, preukázania schopnosti plniť požadované parametre a relevantné službyúdržby označované maintenance.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE   
Cieľom je uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku produktov Oracle a služieb podpory na dobu 36 mesiacov. Priamymdôsledkom uzatvorenia rámcovej dohody nebude povinnosť, ale možnosť verejného obstarávateľa obstarať v následných procesných krokoch produkty a služby, ktoré budú po dobu jej trvania požadované ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Pre väčšiu prehľadnosť sú jednotlivé produkty a služby združené do tzv. produktových skupín.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie