Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 163 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz   
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskejznačky Mercedes Benz
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetuzákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa naodpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie brzdových klátikov   
Dodanie brzdových klátikov na základe Rámcovej dohody č. 4600003973 v III. Q 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely do nákladných vozidiel   
Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra (T-815, T-815 790 R99, T-815-2 Armax, T-815 AV-15), Aktis, PV3S, podvalníku P50N a prívesov určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov verejného obstarávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov   
Predmetom zákazky je dodávka nových náhradných dielov na nákladné vozidlá kategórie N3G značky Tatra, spĺňajúcepožiadavky slovenských a európskych noriem, vrátane zriadenia konsignačných skladov v priestoroch verejnéhoobstarávateľa, dopravy do konsignačných skladov a iných súvisiacich služieb spojených s dodaním predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel   
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Audi, BMW, Citron, Fiat, Honda, Hyundai, KIA,Land ROVER, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Škoda, TAZ 1500, Toyota,VAZ určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typyvozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie Trolejbusy 31Tr,  Trolejbusy 30TrDG,  Trolejbusy 30Tr,  Trolejbusy 25Tr,  Trolejbusy 15Tr,  Trolejbusy 14Tr , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti apríslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) askupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšieinformácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typyvozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie SOR NS 12 Electric SOR EBN8 SOR NB 12 City SOR NB 18 City SOR B 9,5 SOR BN 9,5 SOR BN 10,5 SOR C 10,5 Mercedes-Benz CapaCity Iveco UrbanWay 10,5M Iveco UrbanWay 12M Iveco Daily Irisbus Citelis 12M Irisbus Crossway LE 12M Solaris Urbino 10 Solaris Urbino 8,6 Solaris Urbino 18  1/4 Solaris Urbino 15 CNG Karosa B 741 Tedom C 12 G , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti apríslušenstvo vozidiel a ich motorov) a skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej vSpoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup náhradných dielov pre električky   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typyvozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie Električky T3 Električky T6 Električky K2S Električky 29T Električky 30T , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti apríslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) askupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšieinformácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu   
Predmetom zákazky je dodanie pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu pre vozidlá finančnej správy na základe čiaskových písomných objednávok vystavených podľa prevádzkových potrieb finančnej správy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodanie súpravy elektromechanických 8-stĺpových stĺpových zdvihákov pre električky a 8-stĺpových mobilných zdvihákov 8 x 10 000 kg pre autobusystĺpových mobilných zdvihákov pre autobusy   
Dodanie súpravy elektromechanických stĺpových zdvihákov pre električky a dodanie 8-stĺpových mobilných zdvihákov 8 x 10 000 kg pre autobusy  Predmetom zákazky je dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických mobilných zdvihákov pre električky a preautobusy podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 2 časti  1. časť, Dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických stĺpových zdvihákov pre električky 2. časť, Dodanie 8-stĺpových mobilných zdvihákov pre autobusy
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Príslušenstvo na kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie príslušenstva na kolesový traktor - 1 ks nesený pluh a 1 ksrotavátor vrátane dopravy na miesto plnenia. Podrobná špecifikácia s požadovanými parametrami tvorí prílohu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Príslušenstvo ťahačov/traktorov
Obec Lovinobaňa
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa   
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozukomunálneho odpadu v obci Lovinobaňa ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne Príves, Traktorový nosič kontajnerov, Hydraulická ruka. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov. 2.Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Príslušenstvo ťahačov/traktorov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Brzdové obloženie pre ŽKV   
Predmetom zákazky je tovar brzdové obloženie podľa Vyhlášky UIC 541-3 pre železničné koľajové vozidlá (ďalej lenŽKV) vybavené kotúčovou brzdou Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch  Obstarávateľ informuje o plnení rámcovej dohody za 2. kvartál 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodanie súpravy elektromechanických 8-stĺpových stĺpových zdvihákov pre električky a 8-stĺpových mobilných zdvihákov 8 x 10 000 kg pre autobusystĺpových mobilných zdvihákov pre autobusy   
Predmetom zákazky je dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických mobilných zdvihákov pre električky a preautobusy podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v obchodných podmienkachposkytovania predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie