Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s drevom ainé komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladovdopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita sozáručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku kolesovýchnakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth vrozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátane materiálu, filtrov,dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s drevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku kolesových nakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
Mesto Tvrdošín
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín – dodanie techniky - čelný kolesový nakladač   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks nového čelného kolesového nakladača. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu sdrevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkýchnákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby,servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnúprevádzku kolesových nakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnejprehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátanemateriálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
Mesto Tvrdošín
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín – dodanie techniky - čelný kolesový nakladač   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks nového čelného kolesového nakladača. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
Ján Maruna
Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom   
Predmetom zákazky bola dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom vzmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x vslovenskom alebo v českom jazyku.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
Ján Maruna
Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom   
1/5 Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom vzmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x vslovenskom alebo v českom jazyku.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Kolesové nakladače pre nakladanie a manipuláciu s drevom a iné komunálne práce
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie