Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky kompletných hydraulických častí plynovýchturbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicujeho súčasnej hodnoty a zníženie maximálneho kompresného pomeru pri dosiahnutí najvyššej možnej účinnosti každéhoturbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov - 2   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre dva stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Banskobystrický samosprávny kraj
Kúpa a dodanie technológie zasnežovania.   
Predmetom zákazky je dodávka technológie zasnežovania pozostávajúcej zo snežných kanónov v počte 3 kusov akontajnerovej čerpacej stanice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (SP) a vuzatvorenej zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacíchprístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV   
Predmetom zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel vobjemovej kapacite 40 m3 a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkýchkomponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností.Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami   
Predmetom zákazky je nákup mobilných čerpacích jednotiek v počte 12 kusov, na podvozku, s požiadavkou na technicképarametre uvedené v súťažných podkladoch a v minimálnej miere v nasledovnom výkon nastaviteľný variabilný, max. prietok do 350 l/s, max. sacia výška do 10m, celková výtlačná výška do 30m
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3). Jedná sa o vykovanie 600 odberov vzoriek podzemných vôd vrátane stanovení terénnych parametrov v nasledujúcom rozsahu - Vyhotovenie terénnych protokolov do dodaných formulárov o vykonaných odberoch; - Odobraté vzorky vôd dopraví uchádzač na určené zberné miesta v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach v deňodberu vzorky; - Odbery vzoriek podzemných vôd budú vykonávané z pozorovacích objektov podľa platných technických noriem; - Merania parametrov in situ budú vykonávané priamo v pozorovacej sonde, alebo v prameni podľa platných technickýchnoriem a budú spracované podľa pokynov v požadovanej štruktúre uvedenej v zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
STELMO SK, s.r.o.
Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru CNC riadený hydraulický ohraňovací lis. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Banskobystrický samosprávny kraj
Kúpa a dodanie technológie zasnežovania.   
Predmetom zákazky je dodávka technológie zasnežovania pozostávajúcej zo snežných kanónov v počte 3 kusov akontajnerovej čerpacej stanice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (SP).
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV   
Predmetom zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel vobjemovej kapacite 40 m3 a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkýchkomponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie