Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 198 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest vrámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej lenOvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.  Bude sa jednať o posypový materiál  Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť do -6°C;  Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona; a Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových cestných oceľových zvodidiel a ich príslušenstva, ktoré sú určenéna zvýšenie bezpečnosti ciest. Cestné zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre vzmysle platnej STN EN 1317 - Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách a TP 010 Zvodidlá napozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekciadopravnej infraštruktúry. V prípadoch, kedy Technické podmienky stanovujú požiadavku na zhodu s ktoroukoľvekčasťou slovenskej normy (STN) alebo inej technickej špecifikácie, možno túto požiadavku splniť zaistením súladu s a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútroštátnym normalizačným orgánom alebo rovnocennýmorgánom niektorého zo štátov EHP a Turecka;  (b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu alebo kódexosvedčených postupov;  (c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu; alebo  (d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 305/2011. Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých tovarov), tvorí časť B Súťažných podkladov.  Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti  Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4  1/6 Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4 pozostáva z dodávky zvodidlového systému NH4,ktorý sa používa pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov typu NH4, poškodených pri dopravných nehodách.Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov.  Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy pozostáva z dodávky zvodidlovýchsystémov Fracasso a KREMSBARRIER, ktoré sa používajú pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov Fracassoalebo KREMSBARRIER, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátanepredpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov.  Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť aleboviacero častí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál na báze NaCl   
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre strediská údržby ciestverejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počaszimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 39 700 t chloridu sodného, z toho cca 31 250 t návesmi, cca 7 750 tvýtlakovými cisternami (na vyžiadanie), cca 700 t vo vreciach.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vozidlá na zametanie vozoviek veľkokapacitné   
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel na zametanie vozoviek pre výkonné zložky prevádzkového úseku (SSÚD aSSÚR). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Chemický posypový materiál 7   
Predmetom zákazky je dodanie Posypová soľ - 30 000 ton
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravyexistujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správya údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Trnavský samosprávny kraj
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso   
Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál na posyp ciest   
Predmetom zákazky je dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest, technická soľ s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom do -6°C, voľne ložená so zníženým obsahom prachových častíc , technická soľ do miešacích centier (soľankové hospodárstvo) vrecovaná (25 kg vrecia) vrátane dopravy do určených miest dodania.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4.   
Predmetom zákazky je nákup súčastí oceľových zvodidiel NH4 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. - jednotlivých SSÚD, SSÚR a SŠČ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2   
Predmetom zákazky je nákup, demontáž a montáž zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR) a strediska špecializovaných činností (ďalej len SŠČ) v špecifikácii podľa prílohy č. 2Jednotkové ceny k časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Chemický posypový materiál 6   
Predmetom zákazky je dodanie Posypová soľ - 15 000 ton Posypová soľ do síl - 1 000 ton
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Veľké Trakany
Kompostéry pre obec Veľké Trakakany   
Dodávka 568 ks kompostérov v demontovanom stave + 1 ks leták/návod ku každému kompostéru. Doprava do sídlaverejného obstarávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Zabezpečenie zariadení pre triedený zber a kompostovanie   
Zabezpecenie zariadeni pre triedeny zber a kompostovanie
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Stroj Pro, s.r.o.
Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky stavebnicového systému univerzálneho dátovéhorozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie