Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 155 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Záchranná služba
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy namiesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) anájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanýchtechnických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a v Zmluve.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup technických a špeciálnych plynov   
Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmutlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a naktoré bol zriadený.
Chemické výrobky  >  Plyny
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie a laboratórny materiál   
Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU.   
Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta knemocnici, 974 01 Banská Bystrica.  1/3 1.. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica - t.z., že sa jedná o * dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, * umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom), * umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré koneční príjemcovia vykonávajú a na ktoré boli zriadení.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Biomedicínske centrum SAV
Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely   
Chemikálie so špeciálnym zložením, reagencie, enzýmy, analytické súpravy (Kity), rádioizotopy, protilátky, substráty,jedy.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR   
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dvečasti -1.časťPyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na miestedodania/plnenia ( pre obidve časti ) Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13Slovenská Ľupča.
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3 Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup technických a špeciálnych plynov   
Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmutlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a naktoré bol zriadený.
Chemické výrobky  >  Plyny
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY   
Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta k nemocnici, 974 01 Banská Bystrica. Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 55, 97501 Banská Bystrica - t.z., že sa jedná o * dodanie medicinálnych, technických a špeciál. plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, * umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom), * umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré koneční príjemcovia vykonávajú a na ktoré boli zriadení.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín   
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranulesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š. p.
Chemické výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II   
Predmetom zákazky je dodávanie technických plynov a medicinálnych plynov v požadovanej čistote vrátane ostatnýchsúvisiacich služieb (dodanie, vyloženie, prenájom tlakových fliaš, prepravné, poplatky) pre potreby Univerzity PavlaJozefa Šafárika v Košiciach.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie