Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 217 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Ide o 7 častí z celkového počtu 30 častí rozdeleného predmetu zákazky dezinfekčných prostriedkov, na ktoré v predchádzajúcej verejnej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku, keď pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nemenia. Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutnépre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemochšpecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených sdodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka celkom 23 častí z celkom 30 častí rozdeleného predmetu zákazky dezinfekčnýchprostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk,kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnejstarostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky,súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023   
Predmetom zákazky je dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik,Banská Bystrica vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na miestedodania.
Chemické výrobky  >  Farby a pigmenty
Biomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu   
Jedná sa o dodávku tovaru pre vedecké účely validovaných chemikálií, reagencií, kitov, plastov, skla a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárnobiologických, biochemických analýz, genomiky, proteomiky a metabolomiky.Kity, reagencie a spotrebný materiál pre analýzy tkanív a buniek ako aj na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA aproteínov. Materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb, v súlades ustanovením § 3 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanýchtechnických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a v Zmluve.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín   
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š. p.
Chemické výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, antibiotiká, herbicídy, kultivačné média prebiológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, diagnostickékity, materiál pre mikroskopiu, reagencie a kity pre prietokovú cytometriu, materiál pre špeciálne prístroje, primárneprotilátky, sekundárne protilátky, séra, fluorescenčné farbivá a markery.... a pod., ktoré slúžia pre vedecké aexperimentálne účely.
Chemické výrobky
17091 - MUTVestník č. 139/2019 - 15.07.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: TovaryODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁ
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS   
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023   
Predmetom zákazky je dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik,Banská Bystrica vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na miestedodania.
Chemické výrobky  >  Farby a pigmenty
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Dezinfekčné a čistiace prostriedky   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov požívaných na dezinfekciu, rúk, kože,sliznice, inštrumentária, malých a veľkých plôch, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre objektovú chémiu a kuchynskú prevádzku používaných v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B - Opis predmetu zákazky a D -Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky SP.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU.   
Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta knemocnici, 974 01 Banská Bystrica. 1.. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica - t.z., že sa jedná o * dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, * umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),  1/3 * umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré koneční príjemcovia vykonávajú a na ktoré boli zriadení.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, antibiotiká, herbicídy, kultivačné média prebiológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, diagnostickékity, materiál pre mikroskopiu, reagencie a kity pre prietokovú cytometriu, materiál pre špeciálne prístroje, primárneprotilátky, sekundárne protilátky, séra, fluorescenčné farbivá a markery.... a pod., ktoré slúžia pre vedecké aexperimentálne účely.
Chemické výrobky
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanýchtechnických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a v Zmluve.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie