Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na zbrojné doklady   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných ochranných laminovacích fólií na čistopisy na úseku zbraní a streliva,vrátane dopravy a vyloženia v mieste dodania. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na zbrojné doklady   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných ochranných laminovacích fólií na čistopisy na úseku zbraní a streliva,vrátane dopravy a vyloženia v mieste dodania. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Tlačivá - tlačoviny na objednávku   
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka špecializovaných typov tlačív pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkachna základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátaneprepravy a vyloženia v mieste plnenia. Súčasťou predmetu zákazky sú všetky, resp. akékoľvek ďalšie náklady, ktoré samôžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky (napr. balné).
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup egutéru a ceninového papiera s vodoznakom - III.   
Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup egutéru (valca na výrobu vodoznaku v papieri) a výroba a nákup ceninového papiera s vodoznakom podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup master hologramu, hologramov na tepelnú ražbu a hologramov - deštrukčných samolepiek - III.   
Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup master hologramu, registrácia master hologramu v INTERNATIONAL HOLOGRAM MANUFACTURES ASSOCIATION a výroba a nákup hologramov podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Tlačivá - tlačoviny na objednávku   
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka špecializovaných typov tlačív pre jednotlivé pracoviská verejnéhoobstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkachna základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátaneprepravy a vyloženia v mieste plnenia. Súčasťou predmetu zákazky sú všetky, resp. akékoľvek ďalšie náklady, ktoré samôžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky (napr. balné). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup egutéru a ceninového papiera s vodoznakom - III.   
  Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup egutéru (valca na výrobu vodoznaku v papieri) a výroba a nákup ceninového papiera s vodoznakom podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. 1/6
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup master hologramu, hologramov na tepelnú ražbu a hologramov - deštrukčných samolepiek - III.   
  Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup master hologramu, registrácia master hologramu v INTERNATIONAL HOLOGRAM MANUFACTURES ASSOCIATION a výroba a nákup hologramov podľa špecifikácie  1/6 uvedenej v súťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup master hologramu, hologramov na tepelnú ražbu a hologramov - deštrukčných samolepiek - II.   
Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup master hologramu, registrácia master hologramu vINTERNATIONAL HOLOGRAM MANUFACTURES ASSOCIATION a výroba a nákup hologramov podľa špecifikácieuvedenej v súťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a nákup egutéru a ceninového papiera s vodoznakom - II.   
Predmetom zákazky sú kompletné grafické práce, výroba a nákup egutéru (valca na výrobu vodoznaku v papieri) avýroba a nákup ceninového papiera s vodoznakom podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na čistopisy na úseku zbraní a streliva   
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie sú používané na laminovanie čistopisov zbrojných preukazov, preukazov zbrane a zbrojných licencií, na zabezpečenie ich ochrany voči falšovaniu a zneužívaniu
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na čistopisy na úseku zbraní a streliva   
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na čistopisy na úseku zbraní a streliva
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie