Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Cisternové návesy na prevoz LNG   
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Mesto Trnava
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa   
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálnyodpad na sídlisku Družba v Trnave, III. etapa, spracovanej Ing. Kováčikom, Trenčín v 05-06/2019. Akceptujú sa ajekvivalentné riešenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc   
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov nanádržiach pohonných hmôt.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Mesto Nové Zámky
Betónovo - kovový box na kontajnery   
Predmetom zákazky je dodávka betónovo kovových boxov na kontajnery v celkovom množstve 274 ks.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Cisternové návesy na prevoz LNG   
Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis troch kusov cisternových návesov na prevoz LNG .
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Technológie čerpacích staníc LNG   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc   
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov nanádržiach pohonných hmôt.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Technológie čerpacích staníc L2CNG   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie štrnástich čerpacích staníc L2CNG.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Mesto Nové Zámky
Betónovo - kovový box na kontajnery   
Predmetom zákazky je dodávka betónovo kovových boxov na kontajnery v celkovom množstve 274 ks. Opis predmetuzákazky, technické požiadavky tvorí prílohu č. 1. Opis predmetu zákazky, technické požiadavky týchto súťažnýchpodkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sudy a palety kovové   
Predmetom zákazky je dodávka sudov s odnímateľným vekom v celkovom predpokladanom množstve 6 484 kusov adodávka paliet so záchytnou vaňou v celkovom predpokladanom množstve 58 kusov určených na uskladnenie aprepravu sudov s rádioaktívnym materiálom. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sudy a palety kovové   
Predmetom zákazky je dodávka sudov s odnímateľným vekom v celkovom predpokladanom množstve 6 484 kusov adodávka paliet so záchytnou vaňou v celkovom predpokladanom množstve 58 kusov určených na uskladnenie aprepravu sudov s rádioaktívnym materiálom. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sudy a palety kovové   
Predmetom zákazky bude dodávka sudov s odnímateľným vekom v celkovom predpokladanom množstve 6 484 kusov adodávka paliet so záchytnou vaňou v celkovom predpokladanom množstve 58 kusov určených na uskladnenie aprepravu sudov s rádioaktívnym materiálom. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Ipeľský Euroregión
DODÁVKA KANCELÁRSKYCH A SKLADOVÝCH KONTAJNEROV   
DODÁVKA KANCELÁRSKYCH A SKLADOVÝCH KONTAJNEROV Vrátane dopravy na miesto umiestnenia - 5 ks
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Mesto Trnava
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave   
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálnyodpad na sídlisku Družba v Trnave, spracovanej projektantom Ing. Kováčikom v 07/2018. Predmet zákazky pozostáva z dodávky a realizácie 18 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedenýodpad. Členenie stavby na stavebné objekty Každé stojisko je samostatný stavebný objekt. Podrobnejšie viď samostatné projekty/výkazy výmer. Súčasťou zákazky bude - presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej častidokumentácie pred začatím stavebných prác  - PD skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach  - vypracovanie plánu užívania verejnej práce - všetky ostatné súvisiace práce a dodávky - porealizačné zameranie a geometrický plán v 3 vyhotoveniach + CD
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Ipeľský Euroregión
DODÁVKA KANCELÁRSKYCH A SKLADOVÝCH KONTAJNEROV   
DODÁVKA KANCELÁRSKYCH A SKLADOVÝCH KONTAJNEROV Kancelársky kontajner 1 ks Skladový kontajner 4 ks vrátane dopravy na miesto uloženia
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie