Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 76 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Nákup spotrebného materiálu drogistického materiálu, čistiacich a hygienických potrieb bližšie špecifikované v SP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania   
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania pre potreby MO SR v rámci celého Slovenska  - toaletné prostriedky - dávkovače na toaletný papier, papierové utierky a tekuté mydlo - čistiace prostriedky a materiál - PVC vrecká do košov - Metly a kefy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania   
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania pre potreby MO SR v rámci celého Slovenska  - toaletné prostriedky - dávkovače na toaletný papier, papierové utierky a tekuté mydlo - čistiace prostriedky a materiál - PVC vrecká do košov - Metly a kefy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Nákup spotrebného materiálu drogistického materiálu, čistiacich a hygienických potrieb bližšie špecifikované v SP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Mesto Trnava
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS   
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Slovenská národná knižnica
Hygienický materiál   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok čistiacich a hygienických potrieb pre potreby verejného obstarávateľa, vmnožstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejnéhoobstarávateľa vrátane dopravy na miesto dodania. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Univerzita Komenského v Bratislave
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK   
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie chodu jednotlivýchfakúlt a súčastí Univerzity Komenského.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru spotrebného materiálu- drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Slovenská národná knižnica
Hygienický materiál   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok čistiacich a hygienických potrieb pre potreby verejného obstarávateľa, vmnožstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejnéhoobstarávateľa vrátane dopravy na miesto dodania. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru spotrebného materiálu- drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania   
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania pre potreby MO SR v rámci celého Slovenska  - toaletné prostriedky - dávkovače na toaletný papier, papierové utierky a tekuté mydlo - čistiace prostriedky a materiál - PVC vrecká do košov - Metly a kefy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Čistiace a hygienické prostriedky   
Predmetom zákazky je obstaranie tovaru, a to čistiacich a hygienických prostriedkov vrátane súvisiacich služiebspojených s prepravou, balením, vyložením a vynáškou predmetu plnenia na miesta dodania pre objekty Národnej bankySlovenska v množstve podľa požiadaviek a prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa na základe písomnejobjednávky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Univerzita Komenského v Bratislave
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK   
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie chodu jednotlivýchfakúlt a súčastí Univerzity Komenského.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Čistiace a osobné hygienické prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov a osobných hygienických prostriedkov ako napríklad čističodpadov, čistič skla, leštidlo do umývačky, prášok na čistenie, kefka, krém, mydlo, papier toaletný, šampón na vlasy apod. pre odborné útvary JAVYS, a.s.. Tovar sa bude dodávať na základe čiastkových písomných objednávok. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Čistiace a hygienické potreby   
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a hygienických potrieb podľa špecifikácie vrátane služieb súvisiacich s plnenímpredmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod.  Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia písomnej objednávky dodávateľom, - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.  Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie