Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 30 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie prístupových práv k databázam   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupových práv k databázam
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze IEEE/IET Electronic Library (IEL)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov databáz, ktoré slúžia ako zdroj odborných informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR. Súčasťou obstarávania sú ajdoplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie prístupových práv k databázam   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupových práv k databázam
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (3.etapa)   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Poskytnutie prístupových práv k elektronickým informačným zdrojom   
Predmetom zákazky je zabezpečenie plného prístupu pre cca 160 knižníc do multiodborovej databázy (ďalej lendatabáza) s obsahom minimálne 25 000 indexovaných titulov časopisov, z toho viac ako 6000 musí obsahovať plné textybez embarga a minimálne 10 000 sa musí nachádzať v Journal Citation Reports Science and SocialScience zozname(JCR).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze IEEE/IET Electronic Library (IEL)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov databáz, ktoré slúžia ako zdrojodborných informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR. Súčasťou obstarávania sú ajdoplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (3.etapa)   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (2.etapa)   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Licencie k prístupom EPI   
Licencie k prístupom EPI
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (3.etapa)   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (2.etapa)   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz   
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databázpre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú aodbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetnédatabázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Poskytnutie prístupových práv k elektronickým informačným zdrojom   
Predmetom zákazky je zabezpečenie plného prístupu pre cca 160 knižníc do multiodborovej databázy (ďalej lendatabáza) s obsahom minimálne 25 000 indexovaných titulov časopisov, z toho viac ako 6000 musí obsahovať plné textybez embarga a minimálne 10.000 sa musí nachádzať v Journal Citation Reports Science and Social Science zozname(JCR).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Prístup k službe Bloomberg Professional   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k službe Bloomberg Professional pre jedného alebo viacerých používateľovna jednom počítači.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie