Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
JNT, s.r.o.
Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu   
Predmetom zákazky sú materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX   
Dodávka technológie pre recykláciu textilu a šatstva vrátane súvisiacich zariadení a vybavenia pre technológiu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
MRA betón, s. r. o.
Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia recyklačného zariadenia na zvyškový betón na troch rôznych miestach Ilava,Považská Bystrica a Púchov, podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
HC LOGISTIK, s.r.o.
Technológia na recykláciu nie nebezpečných odpadov - Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky komplexnej technológie na spracovanie odpadov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
DOPABAL s.r.o.
Linka na drvenie, pranie a prepracovanie nebezpečných odpadov   
Predmetom verejneho obstaravania je linka na drvenie, pranie a prepracovanie nebezpecnych odpadov. Blizsiaspecifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
DONO, spol. s r.o.
Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom   
Predmetom zákazky je dodávka technologickej linky na spracovanie silových, elektrických a dátových káblov. Súčasťoulinky je predrvič s násypkou, dopravník s bubnovým magnetom medzi preddrvičom a granulátom, granulátor sturbomlynom a suchým separátorom, odsávanie medeného prachu, systém odsávania prachu. Bližšia špecifikáciašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
JNT, s.r.o.
Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu   
Predmetom zákazky sú materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX   
Dodávka technológie pre recykláciu textilu a šatstva vrátane súvisiacich zariadení a vybavenia pre technológiu.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
DEMA, s.r.o.
Technologická linka pre recykláciu abrazíva   
Technologická linka pre recykláciu abrazíva
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Výrobná linka na recykláciu skla a jeho zhodnotenia na umelé kamenivo   
Výrobná linka na recykláciu skla a jeho zhodnotenia na umelé kamenivo
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
XO corp. s. r. o.
Dodanie technológie na zhodnotenie plastového odpadu   
Predmetom zákazky je dodanie technológie na materiálové zhodnotenie zmesového komunálneho plastového odpadu spôsobom katalytickej nízko-termickej depolymerizácie, ktorá spracováva nie nebezpečný plastový odpad typu PE, PP, HD-PE, LD-PE, a ktorej výsledkom je olej získaný zhodnotením plastov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
HC LOGISTIK, s.r.o.
Technológia na recykláciu nie nebezpečných odpadov - Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky komplexnej technológie na spracovanie odpadov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
MRA betón, s. r. o.
Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia recyklačného zariadenia na zvyškový betón na troch rôznych miestach Ilava,Považská Bystrica a Púchov, podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
MRA betón, s. r. o.
Inovácia procesu výroby betónových produktov   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia recyklačného zariadenia na zvyškový betón na troch rôznych miestach Ilava,Považská Bystrica a Púchov, podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
ALFA Slovakia, s.r.o.
Zariadenie na termickú degradáciu zmesových plastových odpadov s výstupom kvapalných druhotných palív   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 4 ks zariadení na zhodnocovanie zmesových plastových odpadovtermickou degradáciou na druhotné paliva. Produkty zo zhodnocovania musia byť ďalej využiteľné. Syntetický plyn musíbyť využiteľný ako palivo pre vlastný procesný ohrev, to znamená, že musí spĺňať stanovené emisné limity pri jehospaľovaní. Kvapalné produkty budú rozdelené na ľahkú (benzínickú) a strednú frakciu (plynový olej) a musia spĺňaťpožiadavky na kvalitu druhotných palív. Technológia bude vybavená riadiacim systémom, ktorý musí zabezpečiť plneautomatizovaný proces prevádzky zariadenia. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje dodaniepredmetu zákazky vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy v potrebnom rozsahu, technickejdokumentácie, certifikátov zhody, záručných listov, návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku a záručnéhoservisu. 1/4
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie