Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
eustream, a.s.
Oceľové rúry DN1000   
Predmetom zákazky je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti nasledovne 1.časť a) oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov; 2.časť a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov; b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov; c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov; d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov; 3.časť a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov; b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 483 metrov; Oceľové rúry , ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a Technicko-dodacích podmienok (TDP) spoločnosti eustream a.s. Oceľové rúry pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č. TA.W.52.06.15. TDP boli zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky Oceľové rúry DN1000.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Náhradné diely pre potreby DPB, a.s. Bratislava   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie náhradných dielov pre potreby DPB, a.s., ktoré sú bližšie špecifikované vsúťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
eustream, a.s.
T-kusy a oblúky DN 300 - DN 1400   
Predmetom obstarávania (zákazky) je dodávka T-kusov a oblúkov. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti podľa rozsahu dimenzií T-kusov a oblúkov nasledovne 1.časť T-kusy od DN 300 vrátane do DN 700 vrátane, min. PN80; 2.časť T-kusy od DN 750 vrátane do DN 1400 vrátane, min. PN80; 3.časť Oblúky od DN 300 vrátane do DN 700 vrátane, min. PN80; 4.časť Oblúky od DN 750 vrátane do DN 1400 vrátane, min. PN80; T-kusy a oblúky, ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky špecifikácie a technicko-dodacích podmienok T-kusy pre vysokotlakové plynovody DN300 DN1400 a Oblúky pre vysokotlakové plynovody DN300 DN1400. Technickododacie podmienky budú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky T-kusy a oblúky DN 300- DN 1400. Podrobné informácie k zákazke sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Náhradné diely pre potreby DPB, a.s. Bratislava   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie náhradných dielov pre potreby DPB, a.s., ktoré sú bližšie špecifikované vsúťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
eustream, a.s.
Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05   
Predmetom zákazky bola dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby novej Kompresorovej stanice KS05 v Lakšárskej Novej Vsi (ďalej ako KS05). Predmet zákazky je rozdelený na 10 častí podľa rozsahu dimenzií oceľových rúr nasledovne 1.časť oceľové rúry DN 1400; 2.časť oceľové rúry DN 1200; 3.časť oceľové rúry DN 1000; 4.časť oceľové rúry DN 900; 5.časť oceľové rúry DN 800; 6.časť oceľové rúry DN 750; 7.časť oceľové rúry DN 700; 8.časť oceľové rúry DN 500; 9.časť oceľové rúry DN 400; 10.časť oceľové rúry DN 300.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
eustream, a.s.
Oceľové rúry DN1000   
Predmetom zákazky je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL. Predmetzákazky je rozdelený na 3 časti nasledovne   1.časť  a) oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183,typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov;  2.časť  a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typLSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov;  b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183,typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov;  c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183,typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov;  1/5  d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183,typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov;  3.časť  a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183,typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov;  b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typLSAW, spolu v celkovej dĺžke 483 metrov;  Oceľové rúry , ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a Technicko-dodacíchpodmienok (TDP) spoločnosti eustream a.s. Oceľové rúry pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č.TA.W.52.06.15. TDP budú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky Oceľové rúry DN1000.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry   
Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov,oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátanebalenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce   
Predmetom projektu je rekonštrukcia tepelných rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a teplej vody (TÚV) okruhu plynovej kotolne na sídlisku obce Slavošovce. Trasa rozvodov je navrhnutá v trase súčasných teplovodných potrubí, ktoré budú v dĺžke trasy nových potrubí demontované. Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chránička HDP40/33 pre komunikačný kábel, ktorý zabezpečí budúcu komunikáciu a zber dát z odberných miest s dispečingom prevádzkovateľa. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou. Trasa rozvodu je navrhnutá v trase existujúcich tepelných vedení. II.1.5) Celková predpokladaná hodnota 514 477,34 EUR bez DPH
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené VÚ 4977 Sliač
Nákup paliv ovej hadice a filtračných vložiek   
Nákup palivovej hadice a filtračných vložiek
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie