Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 66 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnné snímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vo vzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Mesto Prešov
Kamerový systém – prestupný uzol ulica Masarykova   
Predmetom zákazky na dodanie tovaru je dodávka kamier s príslušenstvom a ich montáž do existujúceho kamerovéhosystému podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnnésnímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vovzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technika a materiál na ochranu budov   
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Obec Trnovec nad Váhom
Dodávka a montáž kamerového systému v rámci projektu s názvom   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 15 ks bezpečnostných kamier v obci Trnovec nad Váhom. Ďalšie podrobnostisú v špecifikácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené Zásobovacia základňa II.
Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač   
Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Obec Trnovec nad Váhom
Dodávka a montáž kamerového systému v rámci projektu s názvom   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 15 ks bezpečnostných kamier v obci Trnovec nad Váhom. Ďalšie podrobnostisú v špecifikácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
A KONTAKTNÉ MIESTAGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému   
Predmetom zákazky je vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému (IBS) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie v lokalitách Želiezovce a Sučany s cieľom komplexného monitorovania a riadenia technológií v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti objektovej sústavy. IBS bude zložený z podsystémov 1. elektrický zabezpečovací systém s integrovanou elektrickou požiarnou signalizáciou, 2. priemyselná televízia, 3. dorozumievací (hláskový) systém.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Svätý Júr
Bezpečnosť v meste Svätý Júr a ochrana detí-rozšírenie kamerového systému   
Bezpečnosť v meste Svätý Júr a ochrana detí-rozšírenie kamerového systému
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Výmena a modernizácia automatického monitorovacieho systému AMS na spaľovni komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je výmena jestvujúceho automatického monitorovacieho systému (AMS) pre kontinuálne monitorovanie plynných látok vrátane demontáže jestvujúceho AMS a jeho príslušenstva a dodanie a inštalácia novéhoAMS vrátane jeho príslušenstva. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Časomiera s príslušenstvom   
Časomiera s príslušenstvom
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo vnútra SR,
Záznamové zariadenia do auta s príslušenstvom (ďalej len „predmet obstarávania“).   
Záznamové zariadenia do auta s príslušenstvom (ďalej len „predmet obstarávania“).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Služby podpory pre IS DN.   
Služby podpory pre IS DN.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Obec Rochovce
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce   
Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému pre obec Rochovce podľa súťažných podkladov a výkazu výmer.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
SPAAC, s. r. o.
Kamerový systém   
Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky ainštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie