Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 397 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Výčapy - Opatovce
Didaktická technika   
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole.Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy   
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov,verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a príslušenstvo -Konektory a káble  -Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podporydodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia ainštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).  Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technickéhošpecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Spojená škola Juraja Henischa
Nákup - zváračská technika   
Zváračská technika, zváračské zdroje,
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV   
Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšenývýkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízianádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Spojená škola Juraja Henischa
Nákup - zváračská technika   
Nákup - zváračská technika
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Kogeneračné jednotky KGJ 1 - KGJ 3   
Predmetom zákazky je nákup Kogeneračných jednotiek KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3. Súčasťou dodávky je - dodávka na miesto prevádzky - montáž zariadenia so skúškami a uvedením do prevádzky - komplexné zaškolenie obsluhy v slovenskom jazyku - záručný servis - pozáručný servis do uplynutia 63 999 mth bez generálnej opravy Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV   
Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Východoslovenská distribučná, a. s.
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia   
Rozpojovacie a istiace skrine plastové do vonkajšieho prostredia (pilierové podľa DIN). Skrine určené na rozpájanie aistenie káblových distribučných sietí s napätím nepresahujúcim 1000V.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Východoslovenská distribučná, a. s.
Kompozitné izolátory VN   
Kompozitné izolátory sú určené na výstavbu nových elektrických vedení ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení smenovitým napätím 22 kV.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka   
Dodanie a montáž kogeneračnej jednotky vrátane príslušných stavebných úprav
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Univerzitná nemocnica Bratislava
Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB   
Predmetom obstarávania je  -dodávka serverov vrátane potrebného systémového software a licencií, príslušenstva -NAS pre zálohovanie dát a virtuálnych serverov -záložné zdroje nepretržitého napájania -služby súvisiace s inštaláciou a základnou konfiguráciou  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Zväzku 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT   
Predmetom zákazky je nákup akumulátorov a batérií, ktoré sú určené ako zdroj energie pre zariadenia Informačných aKomunikačných Technológií, od ktorých je vyžadovaná autonómna prevádzka, alebo zabezpečenie prevádzky aj v prípade výpadku hlavného sieťového napájania (ďalej len tovar). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods. 1) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku  1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. Súvisiace licencie 11. Iná súvisiaca infraštruktúra Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadenía služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchtotechnických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).  Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technickéhošpecialistu (senior, junior).  1/7 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejtozákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Inovácia odbornej prípravy pre prax - dielne elektro   
Materiálno-technické vybavenia pre dielne elektro sada pracovného náradia, dielenský vozík s elektronáradím Napájací panel s trojfázovým el. rozvodom, Prístrojová nástavba Vario alebo ekvivalent, Napájací panel s trojfázovým el.rozvodom, Elektroinštalácie so systémom KNX, Priemyslové elektroinštalácie a Fotovoltaika. Množstvo a technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy   
Predmetom zákazky je pripojenie a integrácia klientských SCADA pracovísk nachádzajúcich sa v elektrických staniciach(ESt), kde sa vykonáva dohľad nad technológiou každej ESt. Na každej prevádzkovej správe (PS) Križovany, Sučany aLemešany bude vybudovaný zobrazovací systém (pracovisko), ku ktorému bude pripojených viacero SCADA klientovprislúchajúcich danej PS, vrátane montáže a elektroinštalačných prác. Okrem vizualizácie technológie danej stanice budepotrebné aj diaľkové ovládanie myši a klávesnice SCADA klienta príslušnej ESt. Zobrazovací systém bude pomocou špeciálneho softwaru zobrazovať a prenášať informácie z rôznych zdrojových počítačov SCADA klientov v ethernetovej sieti , pričom musí zvládnuť min 9 SCADA klientov s možnosťou doplnenia o ďalší systém a bude sa skladať zo šiestich veľkoformátových min. 50 palcových zobrazovacích panelov odolných voči vypaľovaniu obrazu, riadiaceho počítača (Controlera) a sieťovej infraštruktúry (Gbit ethernet).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie