Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 417 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN skrine   
1. DIN (SR) 2. Skrine SPP 3. Skrine VRIS 4. Elektromerové skrine (USM)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vonkajšie úsekové odpínače   
1. časť 1 Vonkajšie úsekové odpínače bezkomorové 2. časť 2 Vonkajšie úsekové odpínače komorové
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT   
Predmetom zákazky je nákup akumulátorov a batérií, ktoré sú určené ako zdroj energie pre zariadenia Informačných aKomunikačných Technológií, od ktorých je vyžadovaná autonómna prevádzka, alebo zabezpečenie prevádzky aj v prípade výpadku hlavného sieťového napájania (ďalej len tovar). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods. 1) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Nákup nových detekčných zariadení XCT pre podanú (zapísanú) batožinu a vybudovanie školiaceho centra v súvislosti s prechodom systému BHS na Standard 3   
Ide o nákup dvoch nových XCT zariadení, spĺňajúcich STANDARD 3 a vybudovanie školiaceho strediska pre výcvik 3D zobrazení kontrolovaných predmetov/batožín. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015 stanovuje podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, stanovuje normy pre EDS (zariadenia systémov detekcievýbušnín), ktoré sú schopné zistiť prítomnosť a prostredníctvom spustenia výstražného zariadenia signalizovať presnestanovené a vyššie jednotlivé množstvá výbušného materiálu uloženého v batožine alebo v iných zásielkach. Na základe ustanovenia bodu 12.4.2.2. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 platnosť úrovne 2 pre EDS sa skončí 1. septembra 2020 . Všetky EDS pre podanú batožinu, ktoré sa v súčasnosti používajú na Letisku M.R.Štefánika Airport Bratislava, a.s. (BTS) spĺňajú úroveň 2 (STANDARD 2). Po tomto dátume musia všetky zariadeniapovinne spĺňať úroveň 3 (STANDARD 3). Potreba prechodu na úroveň 3 (STANDARD 3) daná predpismi určujestrategické smerovanie bezpečnosti, ktorá sa musí pripraviť na plnenie požiadaviek spoločných základných noriemEurópskej únie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
M - D - J, spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J   
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia nakombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie,fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora premonitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií v prevádzke vyhlasovateľa. Energetickézariadenia spolu so systémovým regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory logické celky s presnedefinovanou požadovanou špecifikáciou.  Logický celok č.1 Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením Zariadenie kontajnerovejkogeneračnej jednotky, umiestnené mimo budovy, s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie s inteligentnýmoptimalizačným riadením  Logický celok č.2 Fotovoltické zariadenie Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených napomocnej konštrukcii strechy prevádzky vyhlasovateľa. Panely budú cez invertory dodávať elektrickú energiu doobjektu. Systémový inteligentný regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží dokumulátora elektrickej energie.   Uvedené zariadenia je však pre svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať, ako celok. Z tohtodôvodu zákazka nie je delená na časti, ale verejný obstarávateľ žiadateľ, požaduje spoločné nacenenie logických celkov. 1/5 Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej dodávky, slúžia podporné dokumenty, t.j. technickésprávy a projektová dokumentácia, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov. Jedná sa o inštaláciuhnuteľných prístrojov a zariadení, ktoré nie sú nedeliteľnou súčasťou budovy. Obstaranie logických celkov bude vkonečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektu vedúceho k zefektívneniu a zvýšeniu energetickejúčinnosti podniku.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
Slovenské elektrárne, a.s.
VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU SE - EMO   
Výmena akubatérií na 2. bloku SE - EMO
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Obec Dvory nad Žitavou
Didaktická technika – polytechnická učebňa   
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktickej techniky do polytechnickej učebne, pre potreby vzdelávaciehoprocesu na základnej škole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
EQUUS a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti EQUUS a.s.   
Dodávka súpravy LED svietidiel do prevádzkových priestorov a exteriéru
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodanie technológie pre materiálové využitie rôznych zmesí odpadových termoplastov. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Obec Výčapy - Opatovce
Didaktická technika   
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole.Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Obec Výčapy - Opatovce
Didaktická technika   
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole.Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu   
Predmetom zákazky ,,Modernizácia osvetlenia na ZŠ O. Nepelu je realizácia osvetlenia - náhrada jestvujúceho hlavnéhoosvetlenia haly s výbojkovými svietidlami novou sústavou s LED svietidlami zabezpečujúcou svetelnotechnické parametrezodpovedajúce súčasným požiadavkám pre vrcholový šport a zároveň aj pre konanie spoločenských a kultúrnychpodujatí v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Obec Dvory nad Žitavou
Didaktická technika ZŠ VJM   
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktickej techniky, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnejškole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Obec Dvory nad Žitavou
Didaktická technika   
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktickej techniky, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnejškole. Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Modernizácia AKB   
Predmetom zákazky je dodanie akumulátorových batérií a súvisiacich služieb v rozsahu výroba koša AKB, prepojovacieho vodiča, závitových špalíkov demontáž pôvodných AKB z vozidla, demontáž pôvodného koša AKB úprava korby pre montáž nového koša AKB ustavenie, pribodovanie a navarenie závitových špalíkov dokorby vyčistenie a oprava laku montáž nového koša AKB, montáž a zapojenie nových AKB, prepojovacieho vodiča, svorky AKB a skrutkykoša školenie v rozsahu podľa požiadaviek používateľa Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch - v časti B.2 Opis predmetu zákazky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie