Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 661 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenská distribučná, a. s.
Kompozitné izolátory VN   
Izolátory kompozitné podperné, závesné a kotevné sú určené na výstavbu nových elektrických vedení, ako aj na opravya údržbu vonkajších vedení s menovitým napätím 22 kV. Podperné kompozitné izolátory s hlavou pre viazanie alebo uloženie lana slúžia na mechanické upevnenie lana nakonštrukciu a elektrické oddelenie lana pod napätím od častí vedenia, ktoré nesmú byť pod napätím. Závesné a kotevné kompozitné izolátory sa používajú pre nosné a kotevné závesy vonkajších vedení s menovitýmnapätím 22 kV, na mechanické upevnenie vodiča na konštrukciu a elektrické oddelenie vodiča pod napätím od častívedenia, ktoré nesmú byť pod napätím.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy   
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a príslušenstvo -Konektory a káble -Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technického špecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
VN Káble - ACON a PCI projekty   
XLPE izolované vysokonapäťové káble
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Západoslovenská distribučná, a.s.
VN rozvádzače primárne II   
Predmetom zákazky sú VN rozvádzače primárne s SF6 izoláciou používané v 22kV časti rozvodne s menovitým prúdom1250A. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1Opis predmetu zákazky".
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II   
Predmetom zákazky sú NN káble s PVC izoláciou, VN káble s XLPE izoláciou a NN závesné zväzkové XLPE izolovanévodiče. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opispredmetu zákazky".
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Hlavné mesto SR Bratislava
Prípravné trhové konzultácie - Obnova verejného osvetlenia vo vybraných lokalitách v Bratislave   
Predmetom plánovanej zákazky má byť výmena svietidiel verejného osvetlenia a pridružené elektromontážne práce.Svietidlá verejného osvetlenia sú najvýznamnejším prvkom osvetľovacej sústavy, preto verejný obstarávateľ plánujeosloviť výrobcov svietidiel za účelom verifikácie požadovaných technických parametrov, konektivity, interoperability adostupnosti náhradných dielov pre svietidlá verejného osvetlenia.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup automatických sčítačov dopravy   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú naprincípe indukčných slučiek a dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujúna princípe radaru. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctveNárodnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Elektronický vzdelávací systém (TA SNV)   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektronického vzdelávacieho systému pre výučbu študentov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu   
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Východoslovenská distribučná, a. s.
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do ES   
VN rozvádzač vzduchom izolovaný do elektrických staníc (ES) sa používa vo vnútorných elektrických staniciach preodpájanie, rozpojovanie, prípadne uzemnenie úsekov elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej staniceza účelom vykonania zmien zapojenia, revízie alebo údržby vedenia.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Autobatérie   
Predmetom zákazky je dodanie autobatérií pre potreby DPB, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vsúťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN skrine - ACON   
Časť 1 Samostatné pilierové a zapustené plastové skrine (SR) Časť 2 Prípojkové plastové skrine (SPP 1-2) Časť 3 Prípojkové plastové skrine (SPP 5-11) do 400A Časť 4 Vonkajšie rozpojovacie istiace skrine (VRIS) Časť 5 Elektromerové plastové skrine (ELM) a Univerzálne skrine merania (USM)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Západoslovenská distribučná, a.s.
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV II.   
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV s menovitým výkonom 25MVA, 40MVA a 63MVA sú určené do vonkajšieho aj vnútorného prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia. Musia byť konštruované pre trvalé menovité zaťaženie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové kioskové transformačné stanice II   
Predmetom tejto súťaže sú betónové kioskové transformačné stanice (ďalej aj TS) pozostávajúce z betónového telesa,rozvádzača NN, transformátora a rozvádzača VN. TS sú hľadiska obsluhy delené na stanice s vonkajším ovládaním a svnútorným ovládaním - predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí Betónové kioskové transformačnéstanice s vnútorným ovládaním a Betónové kioskové transformačné stanice s vnútorným ovládaním. Betónové teleso arozvádzač NN je predmetom tejto súťaže. Výrobcova/dodávateľ TS zabezpečuje jeho výrobu/dodávku, montáž aprepojenie s transformátorom. Transformátor a rozvádzač VN nie sú predmetom tejto súťaže. Výrobcova/dodávateľ TSzabezpečí na vlastné náklady ich prevoz z územia ZSD a.s., následne zabezpečí ich montáž, t.j. skompletizovanie celejTS vrátane prepojenia transformátora s rozvádzačom NN a VN. Skompletizovaná TS je na nákladyvýrobcovu/dodávateľa dodaná na miesto určenia v území ZSD a.s.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vzdušné trafostanice pre vonkajšie vzdušné NN, VN vedenia   
Predmetom zákazky sú nosné oceľové konštrukcie vonkajších vzdušných trafostaníc, vrátane skríň SVS a ďalších súčastí.Oceľové konštrukcie sú rôzneho prevedenia (PTS, 1-stĺpová, C22b) a slúžia pre uchytenie jedného distribučnéhotransformátora (až do výkonu 630 kVA), skrine SVS na betónovom stĺpe, prípadne samotnej konštrukcie trafostanice.Predmetom zákazky nie sú betónové stĺpy, transformátor, poistkový spodok VN, poistka VN, RST rozvádzač,obmedzovače prepätia a rôzne prepoje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie