Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 577 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU   
Predmetom zákazky je nákup elektromateriálu pre pracoviská Žilinskej univerzity v Žiline.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Letecký útvar
Dodanie 4 kusov leteckých akumulátorových batérii HAWKER 20FP25H1C-R   
Dodanie 4 kusov leteckých akumulátorových batérii HAWKER 20FP25H1C-R
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie  >  Elektrické akumulátory
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vonkajšie úsekové odpínače   
1. časť 1 Vonkajšie úsekové odpínače bezkomorové2. časť 2 Vonkajšie úsekové odpínače komorové
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN skrine   
1. DIN (SR)2. Skrine SPP3. Skrine VRIS4. Elektromerové skrine (USM)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Západoslovenská distribučná, a.s.
VN rozvádzače sekundárne   
VN rozvádzače sekundárne sú rozdelené do dvoch samostatných častí a toVN rozvádzače sekundárne kompaktné - sekundárne VN rozvádzače izolované plynom SF6 s kovovým krytom vkompaktnom prevedení s prípojnicou vo vnútri nádoby naplnenej plynom SF6 a vnútornými spínacími zariadeniami sovšetkými pólmi v kovovej skrini bez oddelenia fáz aVN rozvádzače sekundárne modulárne - sekundárne VN rozvádzače izolované plynom SF6 s kovovým krytom vmodulárnom prevedení (každé pole je v samostatnom plynom izolovanom priestore) s izolovanou a odtienenouprípojnicou. Spínacie zariadenia sú umiestnené v typovo schválenom kovovom puzdre naplnenom plynom SF6 sovšetkými pólmi.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Kompozitné izolátory VN a VVN   
VN kompozitné izolátory slúžia ako podpera vedení na konzolách podperných bodov (podperné) alebo na ukotvenievedení (kotevné) vonkajšieho elektrického vedenia vysokého napätia (VN).VVN kompozitné izolátory slúžia na ukotvenie vedení (kotevné) vonkajšieho elektrického vedenia veľmi vysokéhonapätia (VVN).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Východoslovenská distribučná, a. s.
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV   
Káble sú určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch vysokého napätia.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Východoslovenská distribučná, a. s.
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV   
Samonosné vodiče sú pre hlavné vývody zo staníc a pre verejné osvetlenie. Pri rekonštrukcii holých vedení alebo ako posilňovacie vedenia na už existujúcich stožiaroch.Pre použitie v distribučnej sieti TN-C, vo vonkajších priestoroch a priestoroch nechránených pred atmosférickými vplyvmi s nízkymi a vysokými teplotami podľa STN 33 2000-3, na voľnom priestranstve, zavesené na podperách.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Východoslovenská distribučná, a. s.
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia   
Silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, s Al alebo Cu jadrom, U0/U 12/20 kV, sú určené pre distribúciu el. energie v rozvodoch vysokého napätia. Káble sa používajú na hlavné vedenia, káblové prepoje v trase a odbočky distribučnej sústavy, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v el. staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi, v káblových kanáloch, do žľabov, do rúr a pod. alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky alebo časti technologických zariadení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Východoslovenská distribučná, a. s.
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia   
Silnoprúdové káble s PVC izoláciou, s Al alebo Cu jadrom U0/U 0,6 kV, určené pre distribúciu el. energie v rozvodoch nízkeho napätia. Káble sa používajú pre hlavné vedenia aodbočky distribučnej sústavy,prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v el. staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi, do žľabov, do rúr a pod. alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky aelbo časti technologických zariadení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Západoslovenská distribučná, a.s.
Armatúry pre vonkajšie vzdušné vedenia   
Predmetné armatúry slúžia napríklad na pevné alebo rozoberateľné spojenie vodičov vonkajších elektrických vedenínízkeho (NN), vysokého (VN), veľmi vysokého napätia (VVN), alebo na uchytenie a ukotvenie fázových vodičov akombinovaných zemných lán (KZL), v nosných a kotevných izolátorových závesoch, na ochranu vodičov predpoškodením, spojenie jednotlivých dielcov v izolátorovom závese a ich upevnenie ku konzolám stožiarov, ale slúžia aj na tlmenie vibrácií vodičov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Uzemňovací materiál   
Predmetný uzemňovací materiál slúži na uzemnenie rôznych energetických zariadení nízkeho napätia (NN), vysokého napätia (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN). Je vyrobený z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.Pozostáva z uzemňovačov a vodičov, svoriek, ochranných uholníkov s príslušenstvom, podpier vedenia a zachytávacích tyčí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN rozvádzače   
Rozvádzače nízkeho napätia do 1000 A (1600 A), pre existujúce VN/NN murované distribučné transformátorové stanice s vnútorným ovládaním s transformátormi do 630 kVA (1000 kVA) vrátane a RST rozvádzače nízkeho napätia do 1000 A, pre distribučné transformátorové stanice do 630 kVA.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Západoslovenská distribučná, a.s.
110 kV kábel a káblové súbory   
110 kV kábel a káblové súbory
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Izolované drôty alebo káble  >  Elektrické rozvodné káble
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, opravy a technický servis nových automatických sčítačov dopravy nazaznamenávanie prejazdu vozidiel, ich opravy a technický servis vyplývajúci z manuálu užívania. Automatické sčítačedopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie