Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 624 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Distrib Capital, s.r.o.
„Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika“   
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby scelkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Distrib Capital, s.r.o.
„Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika“   
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby s celkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
MAT - obaly, s. r. o.
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkombude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltickézariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
MAT - obaly, s. r. o.
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkombude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltickézariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Obec Staškov
„Modernizácia verejného osvetlenia Staškov“   
Predmetom zákazky je Modernizácia verejného osvetlenia Staškov  Verejný obstarávateľ verejne obstaráva dodávku svietidiel v počte 195 kusov LED svietidiel 35W vrátanepredrealizačného a porealizačného merania svietivosti svietidiel a ich nastavenia na verejné osvetlenie obce v rámciprojektu MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA STAŠKOV, projekt vypracovaný Ing. Jaroslavom Sekerkom.  Verejný obstarávateľ časť projektu realizoval v minulom období a pokračuje v projekte týmto verejným obstarávaním, zdôvodu postupnej modernizácie verejného osvetlenia obce. Na základe uvedenej skutočnosti svietidlá musia byť rovnakés prvou časťou nákupu vzor svietidla verejný obstarávateľ prikladá ako prílohu súťažných podkladov (typ EKO LED ZEUSalebo ekvivalent ) Dodanie predmetu zákazky 1) dodanie do 15. 7. 2017 - 100 ks svietidiel a všetky výložníky 195 ks 2) dodanie do 31. 07. 2017 95 ks svietidiel.   Ostatné podmienky verejného obstarávateľa  1.Pred dodávkou je potrebné uskutočniť meranie svietivosti svietidiel na jednotlivých komunikáciách na ktorých budúsvietidlá inštalované.  2.Následne po meraniach svietivosti, víťazný uchádzač vyrobí svietidlá presne podľa potreby.  3.Pri výrobe presne nastaví znižovanie príkonu svietidla v nočných hodinách podľa miestnych požiadaviek. 4.Po zrealizovaní montáže osvetlenia sa opakovane zopakuje meranie svietivosti.  1/5  Platobné podmienky Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača dodanie predmetu zákazky v termíne do 30. 06. 2017.  Financovanie predmetu obstarávania verejný obstarávateľ požaduje v 5 rovnakých splátkach   1. splátka vo výške 20% celkovej ceny bude uhradená do 30 dní po dodaní svietidiel. 2. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2018 3. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2019 4. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2020 5. splátka vo výške 20% z celkovej ceny do 31. 03. 2021  Verejný obstarávateľ požaduje záruku na dodané svietidlá v dĺžke 60 mesiacov od termínu odovzdania a prevzatiapredmetu zákazky. Ak sa v tomto termíne vyskytnú vady, dodávateľ je povinný vadu bezplatne odstrániť prípadnevymeniť celé svietidlo. Pri opakovanej poruche svietidlá je dodávateľ povinný svietidlo vymeniť za nové. V prípadenedodržania podmienok záruky verejný obstarávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu nasledujúcej splátky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Obec Staškov
„Modernizácia verejného osvetlenia Staškov“   
Predmetom zákazky je Modernizácia verejného osvetlenia Staškov Verejný obstarávateľ verejne obstaráva dodávku svietidiel v počte 195 kusov LED svietidiel 35W vrátane predrealizačného a porealizačného merania svietivosti svietidiel a ich nastavenia na verejné osvetlenie obce v rámci projektu MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA STAŠKOV, projekt vypracovaný Ing. Jaroslavom Sekerkom. Verejný obstarávateľ časť projektu realizoval v minulom období a pokračuje v projekte týmto verejným obstarávaním, z dôvodu postupnej modernizácie verejného osvetlenia obce. Na základe uvedenej skutočnosti svietidlá musia byť rovnakés prvou časťou nákupu vzor svietidla verejný obstarávateľ prikladá ako prílohu súťažných podkladov (typ EKO LED ZEUS alebo ekvivalent ) Dodanie predmetu zákazky 1) dodanie do 15. 7. 2017 - 100 ks svietidiel a všetky výložníky 195 ks 2) dodanie do 31. 07. 2017 95 ks svietidiel.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
HS Technik, spol. s r.o.
„Inovácia výrobného procesu v spoločnosti HS Technik, spol. s r.o.“   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 8 logických celkov a to  1. Striekací box 2. Manipulátor na uchytenie a rotáciu rotačných súčiastok 3. Otočný stôl na uchytenie súčiastky v horizontálnej polohe 4. Robot na obsluhu striekacieho zariadenia 5. Zariadenie na termický nástrek plazmovou technológiou 6. Filter na odsávanie častíc pri termických nástrekoch 7. Zariadenie na tzv. vysokorýchlostný nástrek HVOF (High velocity oxygen fuel) 8. Zariadenie na striekanie elektrickým oblúkom. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP). Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na viacero časti predmetu zákazky. V závislosti od toho predložídoklady podľa bodu 15 a nasl. SP.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
HS Technik, spol. s r.o.
„Inovácia výrobného procesu v spoločnosti HS Technik, spol. s r.o.“   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 8 logických celkov a to  1. Striekací box 2. Manipulátor na uchytenie a rotáciu rotačných súčiastok 3. Otočný stôl na uchytenie súčiastky v horizontálnej polohe 4. Robot na obsluhu striekacieho zariadenia 5. Zariadenie na termický nástrek plazmovou technológiou 6. Filter na odsávanie častíc pri termických nástrekoch 7. Zariadenie na tzv. vysokorýchlostný nástrek HVOF (High velocity oxygen fuel) 8. Zariadenie na striekanie elektrickým oblúkom. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP). Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na viacero časti predmetu zákazky. V závislosti od toho predložídoklady podľa bodu 15 a nasl. SP.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Indense s.r.o.
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne spoločnosti Indense s.r.o.   
Predmet zákazky sa delí na päť časti. Predmetom dodávky pre jednotlivé časti sú časť 1 pohonné jednotky, riadiaca elektronika a vývojové produkčné rámy časť 2 softvérové vybavenie a výpočtová technika časť 3 špecializovaná technika časť 4 Strojárenské vybavenie a zariadenia určené na výrobu časť 5 mechanické a elektrotechnické náradie Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
MASLEN s.r.o.
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti MASLEN s.r.o.   
Predmetom zákazky sú dve technológie tvoriace jeden technologický celokTechnológia č. 1 Tvarovacia poschodová linka trapézového profilu typu T-18 + T-12 - 1ksTechnológia č. 2 Tvarovacia poschodová linka profilu T-35 + S40 - 1ksBližšia špecifikácia technológií je uvedená v súťažných podkladoch
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
MASLEN s.r.o.
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti MASLEN s.r.o.   
Predmetom zákazky sú dve technológie tvoriace jeden technologický celokTechnológia č. 1 Tvarovacia poschodová linka trapézového profilu typu T-18 + T-12 - 1ksTechnológia č. 2 Tvarovacia poschodová linka profilu T-35 + S40 - 1ksBližšia špecifikácia technológií je uvedená v súťažných podkladoch
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
MASLEN s.r.o.
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti MASLEN s.r.o.   
Predmetom zákazky sú dve technológie tvoriace jeden technologický celokTechnológia č. 1 Tvarovacia poschodová linka trapézového profilu typu T-18 + T-12 - 1ksTechnológia č. 2 Tvarovacia poschodová linka profilu T-35 + S40 - 1ksBližšia špecifikácia technológií je uvedená v súťažných podkladoch
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
MASLEN s.r.o.
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti MASLEN s.r.o.   
Predmetom zákazky sú dve technológie tvoriace jeden technologický celok Technológia č. 1 Tvarovacia poschodová linka trapézového profilu typu T-18 + T-12 - 1ks Technológia č. 2 Tvarovacia poschodová linka profilu T-35 + S40 - 1ks Bližšia špecifikácia technológií je uvedená v súťažných podkladoch
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
VASPO STONE, s. r. o.
Zníženie energetickej náročnosti- VASPO STONE, s. r. o.   
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho fotovoltaického zdroja 99,6kW a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
M - D - J, spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J   
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia nakombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie,fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora premonitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií v prevádzke vyhlasovateľa. Energetickézariadenia spolu so systémovým regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory logické celky s presnedefinovanou požadovanou špecifikáciou.  Logický celok č.1 Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením Zariadenie kontajnerovejkogeneračnej jednotky, umiestnené mimo budovy, s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie s inteligentnýmoptimalizačným riadením  Logický celok č.2 Fotovoltické zariadenie Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených napomocnej konštrukcii strechy prevádzky vyhlasovateľa. Panely budú cez invertory dodávať elektrickú energiu doobjektu. Systémový inteligentný regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží dokumulátora elektrickej energie.   Uvedené zariadenia je však pre svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať, ako celok. Z tohtodôvodu zákazka nie je delená na časti, ale verejný obstarávateľ žiadateľ, požaduje spoločné nacenenie logických celkov. 1/5 Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej dodávky, slúžia podporné dokumenty, t.j. technickésprávy a projektová dokumentácia, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov. Jedná sa o inštaláciuhnuteľných prístrojov a zariadení, ktoré nie sú nedeliteľnou súčasťou budovy. Obstaranie logických celkov bude vkonečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektu vedúceho k zefektívneniu a zvýšeniu energetickejúčinnosti podniku.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie